Kemian tekniikan korkeakoulu

Sakari Hiidenheimo vauhdittaa uusiutuvien polttoaineiden tutkimusta: “On siistiä, että työlläni on itseäni suurempi vaikutus”

Kemian tekniikan alumi Sakari Hiidenheimo työskentelee polttoaineyhtiö Nesteellä kehityspäällikkönä. Sakari valitsi kemian tekniikan, koska opinnot olivat laaja-alaisia ja antoivat eväitä ympäristöstä huolehtimiseen.

Miten päädyit opiskelemaan kemian tekniikkaa?

“Lukiossa kemia oli minulle aina helppoa ja mukavaa. Tykkäsin tehdä erilaisia kokeiluja ja testailuja laboratoriossa. Minua huolestutti etukäteen, että kemian tekniikassa pitäisi olla tosi hardcore-kemiaosaaja. Olen ollut aina kiinnostuneempi isosta perspektiivistä, ja pelkäsin, että joutuisin työskentelemään jatkuvasti nanometrin tarkkuudella. Onneksi kemmalla on paljon vaihtoehtoja valita, mihin haluaa itse perehtyä tarkemmin.”

Millaista opiskelu oli?

“Opiskelussa parasta oli yhteisöllisyys: teimme paljon ryhmätöitä ja yhteistyötä muiden opiskelijoiden kanssa. Opiskelijaporukka tarjosi tukea ja turvaa, ja usein pohdimme myös yksilötehtäviä yhdessä.

Omissa opinnoissani keskityin ympäristöasioihin. Olen ollut eräilijä ja kalastaja koko ikäni, joten ympäristön hyvinvointi on minulle tärkeää. Luin sivuaineinani vesi- ja ympäristötekniikkaa ja tein paljon vesien käsittelyyn liittyviä opintoja. Olin myös kiinnostunut kauppatieteistä, joten täydensin tutkintoa tuotantotalouden opinnoilla. Oli kiva, että omaa tutkintoa pystyi tuunaamaan haluamaansa suuntaan.”

Millaisia töitä olet urallasi tehnyt?

“Aloitin työurani Nesteellä, jonne tein myös toimeksiantona lopputyöni. Nesteessä minua kiinnostivat ympäristöasioiden edistäminen sekä kiva työyhteisö: siellä työskenteli paljon tuttuja. Olin opintojen jälkeen edelleen kiinnostunut vesien käsittelystä, joten valmistuttuani jatkoin Nesteellä pari vuotta vedenkäsittelylaitoksen kehityksessä. Myöhemmin työskentelin myös Metso-Outotecillä teollisuuden vesien käsittelyssä. Käytännössä työni koostui vesienkäsittelylaitteiden ja -prosessien kehityksestä, prosessilaitteiden ja laitoksien teknisestä myynnistä sekä toteutusprojektien tuesta.

Nyt olen jälleen töissä Nesteellä, jossa kehitän yhtiön liiketoimintaprosesseja. Esimerkiksi uuden tuotteen kehityksessä meillä on tietty prosessi, jotta kehitettäviä tuotteita voidaan verrata toisiinsa ja näin arvioida, missä niistä on eniten potentiaalia. Minun tehtäväni on huolehtia, että prosessi ja sen eri osa-alueet toimivat mahdollisimman hyvin ja että kehittäjillä on tehokkaat työkalut työnsä toteuttamiseen. Työni tarjoaa minulle monipuolisen katsauksen Nesteen tutkimustoimintaan.”

CHEM alumni Sakari Hiidenheimo

Nykyisessä työssäni opintojeni laaja-alaisuudesta on erityisesti hyötyä, sillä tiedän jotakin lähes kaikesta, mitä meillä kehitetään.

Sakari Hiidenheimo, Development Manager, Neste

Miksi työsi on tärkeää?

“Nesteen tutkimustoiminnan tavoitteena on kehittää ympäristöystävällisiä polttoaineita, muoveja ja kemikaaleja uusiutuvista tai kierrätetyistä raaka-aineista, kuten vedystä, jätteistä ja erilaisista teollisuuden ylijäämistä.

Työssäni kehitän tätä tutkimustoimintaa eteenpäin. On siistiä, että työlläni on itseäni suurempi vaikutus maapalloon ja voin tehdä päivittäin asioita, jotka vaikuttavat ympäristön hyvinvointiin niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä.”

Millaisia valmiuksia kemian tekniikan opiskelu on sinulle antanut?

“Kemian tekniikan opinnot antoivat hyvät valmiudet työelämään. Ne toivat ymmärrystä kemiasta ja tutkimuksesta, mutta myös siitä, keneltä kysyä neuvoa ja mistä löytää tietoa. Lisäksi opin arvioimaan kriittisesti kohtaamani tiedon olennaisuutta ja luotettavuutta.
Nykyisessä työssäni opintojeni laaja-alaisuudesta on erityisesti hyötyä, sillä tiedän jotakin lähes kaikesta, mitä meillä kehitetään. Opintojen ansiosta minun on helpompi arvioida, mitä voi ja mitä ei voi tehdä, ja kehittää toimintaa eteenpäin.”

Mitä terveisiä haluaisit lähettää opiskeluvalintaa pohtiville nuorille?

“Itseäni jännitti lukiossa, mitä erilaiset opintosuuntaukset käytännössä tarkoittavat. Kemian tekniikka on siitä hyvä, että se on lähestulkoon yhtä laaja kuin kauppakorkeakoulu ja tarjoaa näin mahdollisuuksia työllistyä lähes mille vain alalle ja erilaisiin tehtäviin. Jos kemia jokseenkin kiinnostaa, niin se on hyvä lähtökohta kemian tekniikan opinnoille. Yliopistossa voi sitten muokata omaa opintopolkuaan haluamaansa suuntaan.

Kemian tekniikka on oikeasti tulevaisuuden ala. Kaikki aikamme suuret ongelmat, kuten ilmastonmuutos ja luonnonvarojen riittävyys, liittyvät kemiaan.”

Lisätietoja kemian tekniikan opinnoista:

Kemian tekniikka ratkoo aikamme isoimpia ongelmia

Me Kemian tekniikan korkeakoulussa yhdistämme luonnontieteet ja insinööritieteet ainutlaatuisella tavalla.

CHEM-opiskelijoita haalareissaan.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: