Kauppakorkeakoulun johtaminen

Johtoryhmät

Kauppakorkeakoulun johtoryhmät
Close-up of two students making notes to research articles that they are reading.

Aalto-yliopistossa yliopiston hallitus, rehtori ja Akateemisten asioiden komitea tekevät viralliset päätökset.

Kauppakorkeakoulussa päätökset tekevät dekaani ja Kauppakorkeakoulun akateemisten asioiden komitea. 

Kauppakorkeakoulussa toimii seuraavat johtoryhmät:

1. Johtoryhmä eli Top Management Team (TMT) käsittelee strategisesti merkittäviä asioita. Siihen kuuluvat dekaani, kaksi varadekaania, kuusi laitosjohtajaa, kuusi palvelupäällikköä (viestintä, ulkoiset suhteet, talous, HR, oppimispalvelut, kehittäminen), opiskelijaedustajat ja Aalto University Executive Educationin toimitusjohtaja. TMT kokoontuu säännöllisesti noin kerran kuussa. Jokaisen TMT-kokouksen jälkeen on koko henkilökunnalle avoimet Dekaanin kahvit, joilla henkilökunta kuulee TMT:ssä käydystä keskustelusta ja saa esittää dekaanille kysymyksiä. 

2. Strateginen johtoryhmän eli Strategic Management Teamin muodostavat dekaani ja kaksi varadekaania. He tapaavat säännöllisesti noin kerran kahdessa viikossa keskustellakseen ajankohtaisista strategisesti merkittävistä asioista. 

3. Operationaaliseen johtoryhmään eli Operational Management Team (OMT):hen kuuluudekaanin lisäksi kuusi palvelupäällikköä. Ryhmä kokoontuu kerran kahdessa viikossa. 

4. Opetuksen johtoryhmään eli Education Management Teamiin kuuluvat ryhmän puheenjohtajana opetuksesta ja oppimisesta vastaava varadekaani, oppimispalveluiden päällikkö (varapj.), kehitysjohtaja, Kauppakorkeakoulun pedagoginen asiantuntija, oppimispalveluiden opintokoordinaattoreita ja ylioppilaskunta KY:n edustaja. 

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: