Uutiset

Jopa 97 % uraseurantakyselyyn vastanneista maistereistamme suosittelee kauppatieteiden tutkintoa

Valtakunnallinen uraseurantakysely toteutetaan vuosittain.
Students sitting at Aalto University School of Business

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut seuraa tiiviisti Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta valmistuneiden kauppatieteiden maisterien urakehitystä 5 vuotta valmistumisen jälkeen. Valtakunnallinen uraseurantakysely toteutetaan vuosittain yhteistyössä suomalaisten yliopistojen työelämä- ja urapalveluiden Aarresaari-verkoston kanssa. 

”Arvostan todella paljon sitä, että niin monet meiltä valmistuneet maisterit ovat vastanneet uraseurantakyselyymme ja näin auttavat meitä opetuksemme kehittämisessä. Meille on tärkeää, että opetuksemme ja tutkintomme vastaavat työelämän muuttuvia osaamistarpeita. Myös opintojaan ja uraansa suunnitteleville opiskelijoillemme on arvokasta saada tietoa valmistuneiden urapoluista. Vastauksilla uraseurantakyselyyn on vaikutusta myös yliopiston saamaan rahoitukseen opetus- ja kulttuuriministeriöltä, joten jokainen vastaus on tärkeä monella eri tavalla”, sanoo Kauppakorkeakoulun dekaani Timo Korkeamäki.

Tänä syksynä uraseurantakyselyn saavat vuonna 2018 valmistuneet maisterit, joilta toivomme runsasta vastausten määrää.

Kauppatieteilijät työllistyvät yksityiselle sektorille erilaisiin asiantuntija- ja johtotehtäviin

Syksyllä 2022 kyselyvuorossa olivat vuonna 2017 maisterin tutkinnon suorittaneet. Silloin Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta valmistuneista maistereista 40 % vastasi kyselyyn. 

Kyselyyn vastanneista 57 % oli naisia ja 43 % miehiä. 16 %:lla vastaajista oli muu kuin Suomen kansalaisuus. Kyselyyn vastanneista melkein kaikki olivat työssä (98 %). Työllisistä vakituisessa kokopäivätyössä oli 87 %, määräaikaisessa kokopäivätyössä 5 %, yrittäjinä 3 %, perhevapaalla työstä 3 % ja apurahalla työskenteli 1 %. Kyselyhetkellä 1 % vastaajista opiskeli ja 1 % oli työttömänä.

Yksityinen sektori työllisti suurimman osan (81 %) työllisistä vastaajista (isot yritykset 58 %, pienet ja keskisuuret yritykset 24 %). Muut vastaajat olivat työssä valtiolla, yliopistossa, kunnissa, järjestöissä, ammattikorkeakouluissa tai olivat yrittäjänä. Vastaajista 91 % työskenteli Suomessa ja 9 % ulkomailla.

Vastaajat työskentelivät monipuolisesti eri tehtävissä. Yleisimmät työtehtävien luonteet olivat suunnittelu-, kehitys- tai hallintotehtävät, konsultointi tai koulutus, johto- ja esimiestehtävät sekä rahoituksen ja taloushallinnon tehtävät. Viisi vuotta valmistumisen jälkeen 58 % työskenteli erityisasiantuntijan / asiantuntijan tehtävissä, 16 % esihenkilötehtävissä, 13 % toimihenkilönä, 7 % ylimmässä johdossa ja loput yrittäjänä tai muussa asemassa. Kokopäivätyössä olleiden vastaajien keskiarvopalkka oli 6 504 €/kk ja mediaanipalkka 5 500 €/kk.

KTM-tutkinto valmistaa erinomaisesti työelämään

Kyselyyn vastanneista maistereista 92 % oli tyytyväisiä tähänastiseen uraansa ja 93 % oli tyytyväisiä opiskelemaansa tutkintoon uransa kannalta. 88 % koki, että opinnot valmistivat hyvin työelämää varten. Vastaajista jopa 97 % oli valmis suosittelemaan suorittamaansa tutkintoa muille ja 96 % vastaajista koki työnantajien arvostavan suorittamaansa tutkintoa.

Maisterin tutkinnon Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa suorittaneet korostivat tärkeimpinä työllistymisen tekijöinä kykyä kertoa muille osaamisestaan, aiempaa työkokemusta, tutkinnon aikaisia aineyhdistelmiä ja harjoittelua. Viideksi tärkeimmiksi työssä tarvittaviksi ja yliopistossa kehittyneiksi taidoiksi vastaajat nimesivät kyvyn oppia ja omaksua uutta, ongelmanratkaisutaidot, itseohjautuvuuden / oma-aloitteisuuden, analyyttiset ja systemaattiset ajattelun taidot sekä yhteistyötaidot.

Vastanneet kannustavat Kauppakorkeakoulun nykyopiskelijoita hankkimaan monipuolisesti erilaisia taitoja työelämää varten. Vastauksissa korostuivat muun muassa kokonaisuuksien hallinta ja ymmärtäminen, viestintätaidot, IT-taidot, esiintymistaidot, verkostoitumistaidot, kriittinen ajattelu ja analyyttisyys, luova ajattelu ja ongelmanratkaisukyky, stressinsietokyky ja organisointitaidot. Vastaajat myös kehottivat opiskelijoita oppimaan pitämään huolta omasta jaksamisesta, tuntemaan omat rajansa ja pitämään huolta myös työ- ja yksityiselämän tasapainosta.

**

Vuonna 2018 valmistuneiden maistereidemme uraseurantakysely on käynnissä 2.10.–11.12.2023. Kyselyn voi saada sähköpostitse, postitse tai tekstiviestillä.

Kyselyihin toivotaan taas runsaasti vastauksia. Kiitos jo etukäteen! 

Lisätietoa Kauppakorkeakoulun maistereiden uraseurannasta:

Tanja Makkonen

Tanja Makkonen

Senior Manager, Career Services
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

Aallon logo talon katolla
Nimitykset Julkaistu:

Neljä uutta professoria Insinööritieteiden korkeakouluun

Työelämäprofessorit Hannele Holttinen ja Teemu Manderbacka sekä apulaisprofessorit Mikko Suominen ja Risto Ojala nimitettiin professorien urapolulle tammi-kesäkuun 2024 aikana.
A logo. Photo: Mikko Raskinen
Nimitykset, Yhteistyö Julkaistu:

Kolme uutta professoria Sähkötekniikan korkeakouluun

Apulaisprofessorit Gopika Premsankar ja Johannes Arend sekä associate professori Marko Kosunen nimitettiin professorien urapolulle tammi-kesäkuun 2024 aikana.
pohjallinen pdp-gaalassa
Mediatiedotteet, Tutkimus ja taide, Opinnot Julkaistu:

Opiskelijaprojekti synnytti innovaation: Kengän sisäpohjat syntyvät muovin sijaan kompostoituvasta puuvaahdosta

Aalto-yliopiston opiskelijat kehittivät kestävän sisäpohjan prototyypin, joka taipuu, kestää kosteutta ja tuntuu pehmeältä ihoa vasten. Suomalainen kenkäyritys VIBAe lähtee syksyllä testaamaan materiaalia käyttäjillä.
Jar full of coins representing Unite! Seed Fund.
Yhteistyö, Tutkimus ja taide, Opinnot Julkaistu:

Hae Unite!-yliopistoallianssin siemenrahaa opetusyhteistyön edistämiseksi

Siemenrahalla edistetään vaihto-opintokokonaisuuksien luomista Unite-yliopistojen välillä. Allianssiin kuuluu Aallon lisäksi kahdeksan muuta eurooppalaista yliopistoa.