Insinööritieteiden korkeakoulu

Vuoden opetusteko -palkinto

Insinööritieteiden korkeakoulussa myönnetään vuosittain tunnustus ansiokkaalle opetusteolle opiskelijoiden ja henkilökunnan ehdotuksiin perustuen.
Uusia tutkintotodistuskansioita 2019 alkaen
Insinööritieteiden korkeakoulun Vuoden opetusteko –palkinto ansiokkaasta opetusteosta: Ehdota palkinnonsaajaa 3.12.2021 mennessä

Insinööritieteiden korkeakoulu jakaa vuosittain tunnustuksen vuoden opetusteolle. Palkinto myönnetään yhdelle opettajalle tai opettajaryhmälle, joka valitaan opiskelijoilta ja henkilökunnalta kerättyjen ehdotusten joukosta. Palkinnon myöntää koulun dekaani, opetuksesta vastaavan varadekaanin esityksestä. 

Palkinnon voittajaa valitessa painotetaan ansiokasta opetustekoa, joka perustuu yhteen tai useampaan alla olevista teemoista: 

  • opettajien yhteisöllisyys, yhteisopettajuus ja opettajan hyvinvoinnin tukeminen 
  • opiskelijoiden hyvinvoinnin tukeminen opetuksessa ja ohjauksessa sekä ohjauksen saatavuus 
  • oman opetuksen (kurssin) kehittäminen: opetus- ja arviointimenetelmien monipuolisuus ja aiheeseen soveltuvuus, kurssin mitoittaminen ja kuormittavuus, sekä opiskelijapalautteen systemaattinen kerääminen ja hyödyntäminen opetuksen kehittämisessä 
  • pedagogisesti harkittu opetusteknologian hyödyntäminen opetuksessa ja ohjauksessa 
  • oman opetusosaamisen kehittäminen ja sen vaikutus opetus- ja oppimisprosessiin 
  • monitieteisyyden toteuttaminen opetuksessa; osallistujat, opetettava aines ja opettajat. 

Vuosina 2020 ja 2021 palkitsemisessa huomioidaan pandemiatilanteen aiheuttama etäopetuksen toteuttaminen. Erityishuomio kiinnitetään opetuksen vuorovaikutteisuuteen, joustavuuteen ja opiskelijapalautteeseen.

Palkinnon voittajia

Aiemmat opetustekopalkinnon voittajat viimeisen viiden vuoden ajalta sekä palkinnon myöntämisen perusteet on koottu alle.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu