Insinööritieteiden korkeakoulu

Aalto ENG: Vuoden opetusteko -palkinto

Insinööritieteiden korkeakoulussa myönnetään vuosittain tunnustus ansiokkaalle opetusteolle opiskelijoiden ja henkilökunnan ehdotuksiin perustuen.
Uusia tutkintotodistuskansioita 2019 alkaen

Insinööritieteiden korkeakoulu jakaa vuosittain tunnustuksen vuoden opetusteolle. Palkinto myönnetään yhdelle opettajalle tai opettajaryhmälle, joka valitaan opiskelijoilta ja henkilökunnalta kerättyjen ehdotusten joukosta. Palkinnon myöntää koulun dekaani, opetuksesta vastaavan varadekaanin esityksestä. 

Palkinnon voittajaa valitessa painotetaan ansiokasta opetustekoa, joka perustuu yhteen tai useampaan alla olevista teemoista: 

  • Opettajien yhteisöllisyyden, yhteisopettajuuden ja hyvinvoinnin tukeminen. 
  • Opiskelijoiden hyvinvoinnin tukeminen opetuksessa ja ohjauksessa sekä ohjauksen saatavuus ja saavutettavuus. 
  • Oman opetusosaamisen kehittäminen niin että se näkyy opetuksessa: opetus- ja arviointimenetelmien monipuolisuus ja aiheeseen soveltuvuus, kurssin mitoittaminen ja kuormittavuus, sekä opiskelijapalautteen systemaattinen kerääminen ja hyödyntäminen opetuksen kehittämisessä. 
  • Pedagogisesti harkittu opetusteknologian hyödyntäminen opetuksessa ja ohjauksessa. 
  • Monitieteisyyden toteuttaminen opetuksessa (opettajat, opiskelijat ja opetuksen sisältö).
  • Opiskelijoiden oppimista ja motivaatiota edistävä sidosryhmäyhteistyö.
  • Aktiivinen osallistuminen oman ohjelman/pääaineen kehittämiseen tai muu panostus laajempaan pedagogiseen kehittämiseen.

Kenelle Vuoden opetusteko 2023 -palkinto? Tee ehdotuksesi pe 19.1.2024 mennessä!

Insinööritieteiden korkeakoulun henkilökunnalta ja opiskelijoilta pyydetään ehdotuksia Vuoden opetusteko 2023 -palkinnon saajasta.

Ehdota palkinnonsaajaa
Students flying kite

Palkinnon voittajia

Aiemmat opetustekopalkinnon voittajat viimeisen viiden vuoden ajalta sekä palkinnon myöntämisen perusteet on koottu alle.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: