Tom Bäckström

Associate Professor
Associate Professor
T412 Department of Information and Communications Engineering

Tutkimukseni on keskittynyt eettisesti kestävään puheteknologiaan, jolla tarkoitetaan menetelmiä, joissa resursseja käytetään tehokkaasti ja ekologisesti ja jotka eivät paljasta käyttäjän yksityisyyttä tai turvallisuutta enemmän kuin on tarpeen. Olin aloitteentekijä ja ensimmäinen puheenjohtaja ISCA:n erityistyöryhmässä "Puheviestinnän turvallisuus ja yksityisyys". Aiemmin olen osallistunut useiden kansainvälisten standardien kehitykseen, kuten 3GPP Enhanced Voice Services ja MPEG Unified Speech and Audio Coding. Ajankohtaisia tutkimusaiheita ovat mm. yksityisyyttä tukeva puheenkäsittely, puheäänen eriytytetyt representaatiot, yksityisyyden ja luottamuksen kokemus ja muotoilu, sekä puhevuorovaikutuksen mallinnus.

Full researcher profile
https://research.aalto.fi/...
Sähköposti
[email protected]
Puhelinnumero
+358504066120

Osaamisalueet

, 111 Matematiikka, 112 Tilastotiede, 113 Tietojenkäsittely ja informaatiotieteet, 213 Sähkö-, automaatio- ja tietoliikennetekniikka, elektroniikka, Signaalinkäsittely, Tietojärjestelmätiede, Ohjelmistotekniikka, käyttöjärjestelmät, ihminen-kone -vuorovaikutus, Tietoliikennetekniikka

Palkinnot

Outstanding Reviewer Award

This certifies that Tom Bäckström was one of the Top 2% of Reviewers for INTERSPEECH 2023.
Palkinto tai huomionosoitus tuotoksesta Speech Interaction Technology Aug 2023

Tutkimusryhmät

  • Speech Interaction Technology

Julkaisut

Optimizing the Performance of Text Classification Models by Improving the Isotropy of the Embeddings using a Joint Loss Function

Joseph Attieh, Abraham Zewoudie, Vladimir Vlassov, Adrian Flanagan, Tom Bäckström 2023 Document Analysis and Recognition – ICDAR 2023 - 17th International Conference, Proceedings

Privacy in Speech Technology

Tom Bäckström 2023 Proceedings of the IEEE

Low-complexity Real-time Neural Network for Blind Bandwidth Extension of Wideband Speech

Esteban Gómez Mellado, Mohammadhassan Vali, Tom Bäckström 2023 31st European Signal Processing Conference, EUSIPCO 2023 - Proceedings

Privacy and Quality Improvements in Open Offices Using Multi-Device Speech Enhancement

Silas Rech, Mohammadhassan Vali, Tom Bäckström 2023 3rd Symposium on Security and Privacy in Speech Communication

The Internet of Sounds: Convergent Trends, Insights and Future Directions

Luca Turchet, Mathieu Lagrange, Cristina Rottondi, György Fazekas, Nils Peters, Jan Østergaard, Frederic Font, Tom Bäckström, Carlo Fischione 2023 IEEE Internet of Things Journal

Interpretable Latent Space Using Space-Filling Curves for Phonetic Analysis in Voice Conversion

Mohammadhassan Vali, Tom Bäckström 2023 Proceedings of Interspeech Conference

Stochastic Optimization of Vector Quantization Methods in Application to Speech and Image Processing

Mohammadhassan Vali, Tom Bäckström 2023 International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing

Speech Localization at Low Bitrates in Wireless Acoustics Sensor Networks

Mariem Bouafif, Pablo Perez Zarazaga, Tom Bäckström, Zied Lachiri 2022 Frontiers in Signal Processing

Introduction to Speech Processing

Tom Bäckström, Okko Räsänen, Abraham Zewoudie, Pablo Perez Zarazaga, Liisa Koivusalo, Sneha Das, Esteban Gómez Mellado, Mariem Bouafif, Daniel Ramos 2022

NSVQ: Noise Substitution in Vector Quantization for Machine Learning

Mohammadhassan Vali, Tom Bäckström 2022 IEEE Access