Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiö sr

Tukea tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun

Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiö sr (rekisteröity säätiö) perustettiin vuonna 1974 yksityisen Kauppakorkeakoulun valtiollistamisen yhteydessä, jolloin osa elinkeinoelämän suoraan tai Liikesivistysrahaston välityksellä yksityiselle Kauppakorkeakoululle antamista varoista säätiöitiin itsenäiseksi Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiöksi.
Outside picture of the School of Business building in Otaniemi. Three Aalto Flags swinging in front of the building.

Tehtävänä tukea tutkimusta, opetusta ja opiskelua

Säätiön tehtäväksi määriteltiin taloudellisen tuen antaminen Helsingin kauppakorkeakoulun – nykyisin Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun piirissä suoritettavalle tutkimukselle, opetukselle ja opiskelulle. Tukisäätiön hallinnossa ja toiminnassa on säilynyt katkeamattomana se yksityisen talouselämän aineellinen ja henkinen tuki, johon Kauppakorkeakoulu on voinut nojata koko olemassaolonsa ajan.

Tuki kasvanut selvästi

Toimintansa alkuvuosina Tukisäätiö joutui keskittymään korkeakoulun toimitilojen rakentamiseen ja saneeraamiseen liittyneiden velkojen korkojen ja kuoletusten hoitamiseen ja apurahamuotoinen tukitoiminta oli vastaavasti vähäisempää. Vähitellen tapahtunut omaisuuden uudelleensijoittaminen ja erityisesti asuinkiinteistöjen vaihtaminen liike- ja toimistotiloiksi merkitsi säätiön omaisuuden tuoton kasvua ja siten korkeakoulun tutkimus- ja opetustoiminnan tukemismahdollisuuksien tuntuvaa paranemista. Säätiön taloudellisen pohjan vankistuminen on tehnyt mahdolliseksi kehittää kasvavan ja kansainvälistyvän korkeakoulun tukemiseen yhä uusia tapoja.

Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiö sr:n apurahat ja muu tuki Kauppakorkeakoululle ja sen piirissä toimiville henkilöille on säätiön 43-vuotisen toiminnan aikana reaalisesti viisinkertaistunut. Kokonaistuki oli 1.193.000 euroa vuonna 2017. Vuosittaisista lahjoitusvaroista myönnettyjen apurahojen määrä vaihtelee voimakkaastikin. Tukisäätiö on historiansa aikana jakanut apurahoina, tunnustuspalkintoina ja muuna tukena nykyrahassa noin 37 miljoonaa euroa ensin Helsingin kauppakorkeakoulun ja vuodesta 2010 alkaen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tutkimus- ja opetustoiminnan edistämiseen.

Monenlaisia tukimuotoja

Tukisäätiön myöntämän tuen kohdealueet ovat pääsääntöisesti pysyneet alkuperäisen laajan tehtävämäärittelyn sisällä, kuitenkin aina kulloisenkin ajan tarpeisiin sovellettuna. Keskeisiä kohdealueita ovat alusta lähtien olleet noin 50 % tuesta saaneet tieteellinen tutkimustyö ja opinnäytetutkimukset. Lisäksi opetuksen kehittämishankkeet, ulkomaiset tutkimus- ja konferenssimatkat ja erilaiset tunnustuspalkinnot ovat olleet merkittäviä kohdealueita korkeakoulun jatkuvaa kansainvälistymistä tuettaessa.

Perinteisempien tutkimuksen ja opetuksen kehittämistä edistävien tukimuotojen lisäksi Tukisäätiö on 1990-luvulta lähtien aloittanut uusina tukimuotoina mm. erilaiset tunnustuspalkinnot, nimikkosalikeräykset ja sapattivapaajärjestelmän rahoittamisen sekä myöntänyt vuonna 2000 merkittävän kertaluontoisen varusteluapurahan korkeakoulun peruskorjattujen rakennusten opetussalien ajanmukaisen ja laadukkaan opetusteknologian varmistamiseksi. Tukisäätiö on myös aikanaan tehnyt Helsingin kauppakorkeakoulun rahastojen kanssa Etu-Töölössä kiinteistösijoituksia, joilla on turvattu säätiön tulovirtoja ja sijoituksen reaaliarvoa sekä samalla edistetty korkeakoulun käyttämien toimitilojen kokonaisuuden toimivuutta.

40-vuotisjuhlat vuonna 2014

Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiön 30-vuotisjuhlien johdosta laadittiin kertomus säätiön perustamisesta ja toiminnasta (pdf). Kertomuksen ovat laatineet tukisäätiön edellinen toimitusjohtaja, KTM Matti Sarakontu ja säätiön nykyinen toimitusjohtaja, KTM Arto Mäenmaa.

Tukisäätiön merkitsemisestä säätiörekisteriin tuli kuluneeksi 40 vuotta 10.10.2014. Toimintavuonna Tukisäätiö ja Kauppakorkeakoulu julkaisivat yhdessä Tukisäätiön perustamiseen olennaisesti vaikuttaneen kansleri Jaakko Hongon elämäkerran. FT Eeva-Liisa Lehtosen tutkimuksensa pohjalta kirjoittaman julkaisun nimeksi tuli "Kauppatieteiden komea kaari - kansleri Jaakko Hongon elämäntyö".

Tukisäätiön juhlaillallisella 22.10.2014 säätiön historiaa ja nykypäivää käsitelleen juhlapuheen piti säätiön hallituksen puheenjohtaja, vuorineuvos Kari Jordan.

Toimintakertomus 2017

Tukea, tunnustusta ja lahjoituksia kauppatieteelle

Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiö sr myönsi vuonna 2017 Aalto-yliopiston kauppakorkeakoululle ja sen piirissä toimiville tahoille apuraha- ja muuta tukea tutkimus- ja opetustoiminnan sekä opintojen edistämiseen yhteensä 1.193.000 euroa (1.020.000 euroa vuonna 2016).

Vuonna 1974 perustetun Tukisäätiön tuen painopistealueita olivat tieteellinen tutkimustyö, opinnäytteet, matka-apurahat ja erilaiset tunnustus-palkinnot.

Tunnustuspalkinnot

Vuoden tutkijan tunnustuspalkinto, 4.000 euroa, myönnettiin apulaisprofessori Nina Granqvistille.

Väitöskirjapalkinto, 4.000 euroa, myönnettiin KTT Ville Rantalalle vuoden 2016 korkealaatuisimmasta väitöskirjasta ”Essays on Peer Effects in Finance”. Lisäksi myönnettiin  2.000 euron tunnustuspalkinnot vuonna 2016 valmistuneista korkealaatuisista  väitöskirjoista: KTT Jukka Rintamäelle väitöskirjasta ”Collective memory and corporate irresponsibility - A collection of essays” ja KTT Anastasia Sereginalle väitöskirjasta ”Performing Fantasy and Reality”.

Vuoden opettajan tunnustuspalkinto, 4.000 euroa, myönnettiin vanhempi yliopistolehtori, Johanna Braggelle ja vuoden opetuksen kehittäjän tunnustuspalkinto, 4.000 euroa, Professor of Practice Rita Järventie-Thesleffille. Vuoden palveluhenkilön tunnustuspalkinnon, 4.000 euroa, vastaanotti Controller Krista Lankinen ja vuoden yhteiskunnallisen vaikuttajan 4.000 euron tunnustuspalkinnon Professori Vesa Puttonen.

Laatujulkaisupalkinnot

Tukisäätiö on vuodesta 2005 alkaen myöntänyt tunnustuspalkintoja Kauppakorkeakoulun tutkijoille sellaisista tutkimuspapereista, jotka on julkaistu akateemisessa huippulehdessä. Palkinto on tunnustus erityisen ansiokkaasta pitkäjänteisestä tutkimustyöstä - huippusuorituksesta.

2.000 euron tunnustuspalkinto on myönnetty artikkelista, joka on julkaistu ABS 4 - tai JUFO 3 -listan julkaisussa. Näitä laatujulkaisupalkintoja myönnettiin yhteensä 26 vuonna 2017 (22/2016, 30/2015).

ns. Financial Times 50 –listan mukaisissa lehdissä julkaistuista artikkeleista on myönnetty 4.000 euron tunnustuspalkinto. FT 50 –listan mukaisia laatujulkaisupalkintoja myönnettiin 17 vuonna 2017 (aiemmin FT -45 -Lista; 20/2016, 10/2015, 8/2014, 12/2013, 7/2012, 11/2011, aiemmin FT 40 -lista: 7/2010, 7/2009, 11/2008).

Lahjoitukset

Omaisuuden tuoton lisäksi yrityksiltä, muilta yhteisöiltä ja yksityishenkilöiltä saatavat lahjoitukset muodostavat merkittävän osan Tukisäätiön apurahoina ja muuna tukena myöntämistä varoista.

Erilaisina opinnäyte-, toiminta- ja merkkipäivälahjoituksina Tukisäätiö sai vuonna 2017 48.800 euroa (43.400 euroa v. 2016).

Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiön hallinto 2018

Tukisäätiön valtuuskunnan puheenjohtaja:
Kauppaneuvos Heimo J. Aho

Tukisäätiön valtuuskunnan varapuheenjohtaja:
Ekonomi Harri Sailas

Tukisäätiön hallituksen puheenjohtaja:
Vuorineuvos Kari Jordan

Tukisäätiön hallituksen varapuheenjohtaja:
Toimitusjohtaja Elina Björklund

Hallituksen jäsenet:
KTM Riku Asikainen
KTM Pii Kotilainen
KTM Pekka Laaksonen
KTM Salla Vainio
 

Tukisäätiön toimitusjohtaja:
KTM Arto Mäenmaa

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu