Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiö sr

Kevät 2017

Myönnetyt apurahat kevät 2017.
Aalto University / School of Business / Library

Yrjö Uiton säätiö, kevät 2017
 

Yrjö Uiton säätiön hallituksen 17.5.2017 tekemällä päätöksellä on 22.3.2017 mennessä jätettyjen hakemusten perusteella myönnetty apurahoja 40.000 euroa.
 

Vera Haataja                                                                       6.000 €
Jukka-Pekka Heikkilä                                                          3.000 €
Ewald Kibler                                                                        2.000 €
Lauri Laine                                                                           2.000 €
Irina Mihailova, Miikka J. Lehtonen & Fernando Santos      9.000 €
Emma Mäenpää                                                                  8.000 €
Olli Vuola                                                                            10.000 €   
 

Yrjö Uiton säätiö lähettää myöntökirjeet apurahansaajille.
 

Helsinki, 17.5.2017
Yrjö Uiton säätiö

Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiö, Apurahansaajat keväällä 2017         
                
Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiön hallituksen 28.4.2017 tekemällä päätöksellä on 28.2.2017 mennessä jätettyjen hakemusten                 
perusteella myönnetty Helsingin kauppakorkeakoulun tutkijoille, opettajille, työntekijöille ja opiskelijoille apurahoja 448.603 euroa.                
Väitöskirja-varaus 159.830 euroa, hallituksen valtuuttaman apurahatoimikunnan päätös apurahansaajista 29.6.2017.         
Lisäksi on erikseen myönnetty tieteellisissä huippulehdissä julkaistuista artikkeleista tunnustuspalkintoja 50.000 euora.                
                
Apurahajaon lähteissä käytetyt lyhenteet:     
TS = Tukisäätiön käyttörahasto               
LAHJ = Yritysten lahjoitusvarat               
                
Tukisäätiön erikoisrahastot:                
AAC = Arthur Andersen & Co:n rahasto                
JH = Kansleri Jaakko Hongon rahasto                
KKK = Kauppakorkeakoulun 50-vuotisjuhlarahasto                
PWC = PricewaterhouseCoopers Oy:n rahasto                
W = Oy Wärtsilä Ab:n juhlarahasto      
                
TUTKIMUSAPURAHA                
Tutkimusprojektit                
Lindblom Arto, KTT    2 000    TS    Jakamistalous ja yhteisöllinen kuluttaminen Suomessa    
Sele Kathrin, PhD    3 000    TS    How organizations function within innovation networks – The role of interorganizational routines    
Vuorenmaa Hertta, PhD    10 000    TS    The influence of digitalization on people management in Finnish companies   
               
Väitöskirjat, apurahatoimikunnan päätös 29.6.2017               
Ansala Laura, KTM   8 830 TSEssays on economics of migration and integration in Finland and Sweden
Derichs David, MSc in Accounting and Finance (with distinction)   13 000 TS The Effects of Dialogue and Reporting Format Design on Hospital Productivity
Fan Wenjie, MSc (Management Information Systems)   24 000 TS Understanding the Managerial Responses to Online Reviews and Service Requests
Frantsev Anton, MSc (Econ. and Bus.Admin.)   12 000 TS The Theory and Practice of Bilevel Optimization: Solving Bilevel Problems Using Evolutionary Algorithms
Lehtimäki Aku-Ville, KTM, VTK    6 000 TS Behavioraaliseen hinnoitteluun, hintatutkimukseen ja kuluttajavalintaan liittyvä väitöskirja
Nykänen Jussi, KTM   12 000 TS Consumer Switching Behavior on Mobile Platforms
Pajala Tommi, DI   10 000 TS Behavioral Aspects in Multiple Criteria Decision Making
Pakarinen Pauli, M.Soc.Sc.   24 000 TS Essays on the question concerning economic rationality
Rikala Veli-Matti, KTM   6 000 TS Väitöskirja: Three Essays on Consumer Price Perception
Schmöller Michaela, MSc (Econ.)   12 000 TS Essays on Deep Recesions in a Monetary Union
Tiilikainen Sanna, VTM   12 000 TS Augmented Sociality: How the Physical and Digital Worlds Merge in the Social Use of ICT
You Weimu, MSc   20 000 TS Trends and shifts in global sourcing patterns
                
Emeritusprofessorit                
Kallio Markku, Ph.D    7 500    TS    Studies in Management Science (see enclosure)    
Kasanen Eero, KTT    7 500    TS    Emeritusapuraha    
Lilja Kari, KTT    7 500    TS    Emeritusapuraha, tutkimusyhteistyöhön ja konferensseihin osallistumiseen liittyvien matkakustannusten ja osallistumismaksujen kattamiseen, kielentarkastukseen ja tutkijavieraiden isännöintiin.    
                
Ulkomaiset opinnot/tutkimustyöt                
Hokkanen Topi, KTM    10 000    TS    Tutkimusvierailu Yalen yliopiston taloustieteen laitokselle.    
Kajalo Sami, KTT    4 000    W    Tutkimusvierailu Hokkaido Universityn Graduate School of Economics and Business Administration-laitokselle. Liittyy "Organizational Structure, Market Orientation and Sustainable Competitive Advantage in Retailing"-tutkimukseen.    
Leppälä Mia, KTM    1 100    TS    Vierailu University of California, Santa Barbaran viestinnän laitokselle konferenssin yhteydessä, mikä vähentää matkakuluja. Olen saanut kutsun vierailuun oman alani johtavalta professori Linda Putnamilta.    
                
Pro gradu -tutkielmat                
Couavoux Eric, B.Sc. / Ennakkopäätös    8 000    LAHJ    Tutkimus työhyvinvoinnin, sosiaalisten verkostojen ja tuottavuuden yhteydestä    
Rove Henri, KTK    3 000    PWC    Harkinnanvaraisten jaksotuserien estimointi suomalaisissa pörssiyhtiöissä ja tilintarkastuksen oheispalvelupalkkioiden vaikutus tuloksenohjaukseen.    
Vilhunen Toni, KTK    4 000    PWC    Controllerin muuttuneet osaamisvaatimukset. Vertaileva case tutkimus yksityisen ja julkisen sektorin eroista.
Örmälä Hannes, KTK / Ennakkopäätös    4 800    LAHJ    Developing Operational Performance Measurement for Airport - Case Airline Operations Unit    
                
MATKA-APURAHA                
Kurssimatkat  
             
Bhatnagar Kushagra, M.B.A.    1 600    TS    Consumption, Markets and Culture Theorization    
Blakaj Hedon, KTM    1 200    TS    3rd EMLyon Videography Workshop / 11-13 May 2017, Methodology seminar-workshop held at LYON Business School, France.    
Maghakyan Arpine, Master's Degree of Finance in field of Accounting    1 290    PWC    EDEN Doctoral Seminar on Audit Research    
Porttikivi Merja, KTT    800    TS    Pre-Colloquium Post-Doctoral & Early Career Scholars Workshop 2017  
Rudra Piyali, MBA (Pursuing PhD)    600    TS    RSSIA Summer School, 2017    
                
Alustus/työpaperi konferenssissa                
Aho Lotta, OTM, KTM    800    TS    European Group for Organizational Studies (EGOS) - konferenssi.  
Apajalahti Eeva-Lotta, KTM (Econ. and Bus. Admin.)     800    TS    8th International Sustainability Transitions (IST) Conference    
Badham Mark, PhD    1 200    TS    24th International Public Relations Symposium BledCom 2017    
Bange (ent. Könkkölä) Saara, KTM    800    TS    European Group of Organizational Studies    
Beletskiy Anton, MSc    1 800    TS    3rd Global Conference on International Human Resource Management    
Benker Andreas, M.Sc.    800    TS    15th International Open and User Innovation Conference    
Bhatnagar Kushagra, M.B.A.    1 800    TS    Consumer Culture Theory Conference, Irvine, CA    
Corbishley James, Masters of Int'l and Dev't Econ.    1 800    TS    Conference of the International Federation of Operational Research Societies    
Derichs David, MSc in Accounting and Finance (with distinction)    1 000    TS    EEA Doctoral Colloquium and Conference    
Dike Marcellinus, M.Sc.     1 800    TS    1. AIB 2017 Annual Meeting in Dubai, United Arab Emirates, 2. 14th Vaasa Conference on International Business    
Erkama Niina, KTT    1 200    TS    ESA (Europan sociological association) 2017 conference    
Eräranta Kirsi, VTT    1 200    TS    10th International Critical Management Studies Conference, Liverpool, UK    
Eskelinen Juha, KTT    1 140    TS    15th International Conference on Data Envelopment Analysis (DEA 2017)    
Farny Steffen, PhD     1 800    TS    Academy of Management Conference 2017 Atlanta    
Fey Carl, PhD, Prof. Aalto BIZ    1 800    TS    Attend the 2017 Academy of International Business Conference in Dubai, This is the world's leading conference in international business.  Over 1500 people attend the conference normally.    
Franck Henrika, KTT    1 200    TS    Ninth International Symposium on Process Organization Studies,    
Frantsev Anton, MSc (Econ. and Bus. Admin.)    1 800    TS    21st Conference of the International Federation of Operational Research Societies (IFORS 2017).    
Gloukhovtsev Alexei, M.Sc.     1 800    TS    2017 Marketing & Public Policy Conference; 2017 Global Fashion Management Conference    
Haataja Vera, KTM    1 200    TS    ESU Conference and Doctoral Programme    
Harju Anu, FM, BA    995    TS    27th European Systemic Functional Linguistics Conference,, University of Salamanca, Espanja    
Huikku Jari, KTT    1 200    TS    EAA Annual Congress, Valencia, Spain    
Hänninen Mikko, KTM    1 200    TS    Naples Forum on Service    
Iivonen Kirsti, KTM, FM    800    TS    33nd EGOS Colloquium, 5.7.- 8.7.2017; EGOS; Copenhagen Business School    
Juntunen Jouni, D.Sc.    800    TS    33rd EGOS Colloquium    
Jyrämä Annukka, KTT, dosentti    1 800    TS    AIMAC 2017 konferenssi    
Järventie-Thesleff Rita, PhD    1 100    TS    European Media Management Association (EMMA), Annual conference    
Kajalo Sami, KTT    1 800    TS    5th International Conference on Marketing (ICOM-2017)    
Kallio Galina, KTM    1 800    TS    Annual Meeting of the Academy of Management (AOM)    
Kallio Markku, Ph.D    1 800    TS    kaksi konferenssiesitelmää:, (1) IFORS konferenssi, Quebec City, ja , (2) Fields Institute, Toronton yliopisto    
Kankaanranta Anne, KTM, EMBA, FT    800    TS    GEM&L -konferenssi 4.-5.7. 2017 sekä EGOS-konferenssi 6.-8.7.2017 Copenhagen Business School(Kööpenhamina, Tanska)    
Katila Saija, KTT    1 800    TS    AOM 2017 Theme: At the Interface, 4.-7.8.2017, Atlanta Georia    
Keshvari Abolfazl, PhD    1 800    TS    21st Conference of the International Federation of Operational Research Societies    
Kibler Ewald, PhD    800    TS    EGOS Conference 2017    
Kilpinen Paula, KTT    1 800    TS    Academy of Management, 77th Annual Meeting, At the Interface  
Kiran Anila, PhD candidate    1 200    PWC    European Accounting Association, 40th annual congress    
Kodeih Farah, PHD    1 800    TS    Academy of Management    
Koveshnikov Alexei, D.Sc. (Econ.)     1 800    TS    Academy of Management (AOM) 2017 Conference  
Kuismin Ari, MMM/MSc    790    TS    EGOS Colloquium 2017, Copenhagen    
Kuronen Marja-Liisa, KTT    800    TS    EGOS 2017, The good organization. Aspirations, interventions, struggles.    
Kuula Markku, KTT    1 200    TS    Osallistuminen Euroma 2017 konfrenssiin    
Kähäri Perttu, KTT, DI    1 800    TS    Academy of International Business (AIB) 2017 Annual Meeting  
Laihonen Maarit, KTT    800    TS    EGOS Colloquium 2017    
Launonen Pentti, DI    1 200    TS    European Conference on Information Systems (ECIS)    
Lauraeus Theresa, KTT, PhD.    1 027    TS    KMO 2017: The Twelfth International Conference on Knowledge Management in Organizations, Kirjoittajat: Jari Kaivo-oja, Theresa Lauraeus    
Lehtimäki Aku-Ville, KTM, VTK    1 800    TS    28th Advanced Research Techniques (ART) Forum    
Lehtonen Miikka J., D.Sc (Econ.), B.Soc.Sc.     1 800    TS    AIB 2017 Annual Meeting in Dubai, 2-5 July 2017    
Leppälä Mia, KTM    1 800    TS    ICA Conference, Interventions: Communication Research and Practice
Liesiö Juuso, TkT    1 800    TS    21st Conference of the International Federation of Operational Research Societies (IFORS 2017) - "OR/Analytics for a better world”    
Lillqvist Ella, KTT    1 800    TS    The 67th Annual Conference of the International Communication Association    
Linna Paula, KTM    1 800    TS    Academy of Management, AOM 2017    
Liu Yong, Doctoral degree    1 800    TS    The Sixteenth Wuhan International Conference on E-business
Lukkarinen Anna, KTL, DI, KTK, ped. pät.    1 200    TS    Third International Conference on Higher Education Advances (HEAd'17)    
Lyytinen Tatu, MSc    1 200    TS    4th International Conference on Sustainable Design and Manufacturing
Malmelin Nando, VTT    1 800    TS    IAMCR 2017 (The International Association for Media and Communication Research)    
Malmi Teemu, D.Sc    1 200    TS    9th Conference on Performance Measurement and Management Control    
Malo Pekka, KTT    1 800    TS    21st Conference of the International Federation of Operational Research Societies (IFORS 2017)    
Mattila Jukka, KTT    1 200    TS    International Forum on Knowledge Assets Dynamics, ST. Petersburg, Russia, 7-9 June 2017    
Maula Hanna, VTM, FL    800    TS    33rd EGOS Colloquium in Copenhagen, Denmark    
Mihailova Irina, KTT    1 800    TS    Academy of International Business Annual Meeting,, Dubai, UAE. July, 2-5, 2017    
Miihkinen Antti, KTT    1 200    PWC    European Accounting Association 40th Annual Congress; Ajankohta: 10.-12.5.2017; Työpaperi "The role of audit firms in a quasi-voluntary risk disclosure setting"    
Mitronen Lasse, KTT    1 200    TS    Naples Forum on Service    
Moisander Johanna, KTT    1 200    TS    12th Organization Studies Summer Workshop on “Food Organizing Matters: Paradoxes, Problems and Potentialities”    
Myllymäki Emma-Riikka, KTT    1 200    AAC    40th Annual Congress of the European Accounting Association    
Mäkinen Jukka, KTT    800    TS    EGOS 2107    
Niemi Lasse, KTT    1 200    PWC    European Accountig Association'n vuosikongressi 2017, Valencia (toukokuussa)    
Outila Virpi, KTT    1 800    TS    Annual Meeting of the Academy of Management    
Paavola Lauri, DI    1 800    TS    Academy of Management Annual Meeting (AOM)    
Pakarinen Pauli, M.Soc.Sc.    800    TS    EGOS conference, Copenhagen    
Patala Samuli, D.Sc.    1 450    TS    Academy of Management Annual Meeting 2017.    
Peixoto Inês, MSc Management    900    TS    Presentation at SASE 29th Annual Conference 2017    
Penttilä Anu, KTM    1 200    TS    EGOS Colloquium 2017, ja 6th International Conference on Social Responsibility, Ethics and Sustainable Business (ICSR 2017)    
Penttilä Visa, KTM, HuK    800    TS    33rd EGOS Colloquium in Copenhagen 2017    
Piekkari Rebecca, KTT    1 800    TS    Academy of Management meeting 2017    
Platanou Kalliopi, M.Sc.    1 800    TS    Annual Meeting of Academy of Management    
Porttikivi Merja, KTT    1 800    TS    ICA 2017    
Puranen Pasi, FM    1 800    KKK    GloCALL 2017    
Pälli Pekka, FT    800    KKK    European Group of Organization Studies -konferenssi.    
Rinta-Kahila Tapani, KTM    1 200    TS    25th European Conference on Information Systems, (osallistuminen tohtorikonsortioon+konferenssiin)    
Rudra Piyali, MBA (Pursuing PhD)    1 800    TS    AOM Annual Conference, 2017    
Rusanen Olli, DI    1 800    TS    77th Annual Meeting of the Academy of Management    
Ruuska Toni, KTM    850    TS    2nd Peaceful Coexistence Colloquium - Reimagining Ethics and Politics of Space for the Anthropocene    
Saittakari Iiris, KTM, CEMS MIM    1 682    TS    Academy of International Business  (AIB) 2017 Annual Meeting    
Salmi Julia, VTM    1 200    TS    EEA-ESEM 2017 konferenssiesitys    
Salminen Mikko, FM    1 750    TS    ICPBS 2017: 19th International Conference on Psychology and Behavioral Sciences, 28.-29.5.2017. Tokio, Japani.    
Santos Fernando Pinto, Master    1 800    TS    77th Annual Meeting of the Academy of Management, Atlanta, USA.    
Schulze Hans-Joachim, FM    1 200    KKK    IDT 2017 (Internationale Deutschlehrertagung)    
Sele Kathrin, PhD    1 800    TS    Academy of Management, 77th Annual Meeting, Atlanta, US, SAP Interest Group    
Seregina Anastasia, KTT    1 800    TS    Consumer Culture Theory Conference    
SIllanpää Ville, KTM    1 800    TS    21st Conference of the International Federation of Operational Research Societies - OR/Analytics for a Better World    
Smedlund Anssi, TkT    1 800    TS    77th Annual Meeting of the Academy of Management    
Somervuori Outi, KTT    1 800    TS    28th Advanced Research Techniques Forum    
Suutari Minna, KTM    1 200    TS    5th CR3+ Conference 2017 , ICA 2017 International Research Conference (the International Co-operative Alliance), CSEAR 2017 (the International Congress on Social and Environmental Accounting Research)    
Tiilikainen Sanna, VTM    1 200    TS    ECIS2017 Conference    
Tillotson Jack, M.B.A.    1 200    TS    12th Organization Studies Summer Workshop on “Food Organizing Matters: Paradoxes, Problems and Potentialities”.    
Tukiainen Sampo, KTT    1 200    TS    ICIBM 2017: 19th International Conference on Innovation, Business and Management    
Vilkkumaa Eeva, TkT    1 800    TS    21st Conference of the International Federation of Operational Research Societies (IFORS 2017) - "OR/Analytics for a better world"    
Virtanen Yuan, Ph.D. (Econ. and Bus. Admin.)    1 100    TS    The 26th Annual Conference of the International Purchasing and Supply Education & Research and Association (IPSERA)    
Vuorenmaa Hertta, PhD    1 200    TS    The 10th International Critical Management Studies (CMS) Conference in Liverpool, UK., Presenting two accepted papers.    
Xu  Peng, Doctoral Candidate    1 800    TS    INFORMS 2017, Houston, TX, USA    
You Weimu, MSc    1 200
    TS    The 26th Annual Conference of the International Purchasing and Supply Education & Research Association    
Zhou Xun, M.Sc.    1 800    TS    The 40th Annual IAEE International Conference    
                
Muut matkat                
Bhatnagar Kushagra, M.B.A.    3 500    JH    Data Collection for Dissertation Research    
Ginting-Carlström Carmelita Euline, MSc    1 800    TS    Theorizing the Formalization Process of Informal Ventures in Base-of-the-Pyramid Market    
Lu Wei, KTT    1 800    TS    English proficiency, person-environment fit and organisational commitment    
Ruuska Toni, KTM    1 200    TS    The 2017 Corporate Responsibility Research Conference.    
                
KIELENTARKASTUSAPURAHA / Ennakkopäätöksiä                
Väitöskirjan kielentarkastus          
     
Outila Virpi, KTM     1 500    TS    Trust but verify!: Translaiton of employee empowerment as a western organizational practise into the Russian context    
Pakarinen Sami, YTM     1 227    TS    Semiparametric Efficiency Analysis of Housing Markets    
Riikkinen Rilana, M.Sc. (Econ.)     1 500    TS    Taking Sustainability to the Operational Level: Purchasing with in the MNC    
Ruuska Toni, KTM     1 221    TS    Reproduction of Capitalism in the 21st Century: State, Higher Education and Ecological Unsustainability    
Taponen Suvituulia, HTM     1 495    TS    Improving the Efficiency of Public Service Delivery through Outsourcing and Management    
                
Muun tieteellisen tutkimuksen kielentarkastus                
Asatiani Aleksandre, D.Sc. (Econ. and Bus. Admin.)    717    TS    Constructing Continuities in Virtual Work Environments - Multiple Case Study of Two Firms with Differing Degrees of Virtuality    
Koveshnikov Alexei, D.Sc. (Econ.)    595    TS    Gender in International Business Research: A Review and Conceptualization of MNCs as Gendered Social Space    
Laihonen Maarit, KTT    744    TS    Devil in Disguise?: When Self-serving Nonmarket Strategy looks like Enlightened Political Corporate Social Responsibility    
                
MUU APURAHA                
Johtamisen laitos / Karjalainen Toni-Matti, Dosentti, TaT, KTM    2 000    TS    Modern Heavy Metal 2017 -konferenssin kustannukset    
Rahoituksen laitos / Kaustia Markku, KTT    10 000    TS    7th Helsinki Finance Summit on Investor Behavior - konferenssi järjestetään Helsingissä 20. - 22.8.2017    
Taloustieteen laitos / Huttunen Kristiina, Dr    5 000    TS    "Early life environment and human capital formation" workshopin järjestämiseen Helsingissä kesäkuussa 2016.    
Yrityssuhteet  / Söderholm Jonna, KTM    5 000    PWC    Capital Markets Top –seminaarin järjestäminen syyskuussa 2017. Seminaarin puhujan kuluihin.    
                
TUNNUSTUSPALKINTO LAATUJULKAISUSTA                
Chliova Myrto, PhD ja työryhmä    4 000    TS    Scaling Impact: Template Development and Replication at the Base of the Pyramid    
Kasanen Eero, KTT, Mäkinen Jukka, Dosentti    4 000    TS    Boundaries Between Business and Politics: A Study on the Division of Moral Labor    
Keshvari Abolfazl, PhD    2 000 
   TS    A penalized method for multivariate concave least squares with application to productivity analysis    
Kibler Ewald, PhD, Kautonen Teemu, Associate Professor ja työryhmä    4 000    TS    Attributes of legitimate venture failure impressions    
Liski Matti, KTM ja työryhmä    2 000    TS    Carbon prices for the next hundred years    
Liski Matti, KTM ja työryhmä    2 000    TS    Journal of the European Economic Association: 10.1093/jeea/jvx010, Consistent climate policies, Reyer Gerlagh, Matti Liski, Published online on 23 January 2017    
Liu Yong, Doctoral degree ja työryhmä    2 000    TS    Fragmentation or cohesion? Visualizing the process and consequences of information system diversity, 1993–2012    
Liu Yong, Doctoral degree ja työryhmä    2 000    TS    Applying configurational analysis to IS behavioural research: a methodological alternative for modelling combinatorial complexities    
Liu Yong, Doctoral degree, Rossi Matti Olavi Teofilus, Professor ja työryhmä    2 000    TS    Big data for big insights: Investigating language-specific drivers of hotel satisfaction with 412,784 user-generated reviews    
Malo Pekka, , Kallio Markku,  ja työryhmä    2 000    TS    Optimal Management of Naturally Regenerating Uneven-aged Forests    
Pajala Tommi, DI, Pajala Tommi, DI, Korhonen Pekka, Emeritusprofessori, Wallenius Jyrki, Professori    2 000    TS    Road to robust prediction of choices in deterministic MCDM    
Rantapuska Elias, KTT, Sarvimäki Matti, KTT ja työryhmä    4 000    TS    Formative Experiences and Portfolio Choice:, Evidence from the Finnish Great Depression    
Seregina Anastasia, KTT ja työryhmä    4 000    TS    Play at Any Cost: How Cosplayers Produce and Sustain Their Ludic Communal Consumption Experiences    
Torstila Sami, KTT, OTK, Kuoppamäki Petri, OTT    2 000    TS    Is There a Future for an Efficiency Defence in European Merger Control?    
Tukiainen Sampo, KTT, Granqvist Nina, KTT    4 000    TS    Temporary Organizing and Institutional Change
Yawar Sadaat, PhD ja työryhmä    4 000    TS    Management of Social Issues in Supply Chains: A Literature Review Exploring Social Issues, Actions and Performance Outcomes    
Yawar Sadaat, PhD ja työryhmä    2 000    TS    Putting Sustainable Supply Chain Management into base of the pyramid research.    
Vaara Eero, KTT ja työryhmä    2 000    TS    The Process of Postmerger Integration: A Review and Agenda for Future Research    
                
VAPAAEHTOISASSISTENTTI                
Aalto-Biz Vapaaehtoisassistenttiapurahavaraus    30 000    TS    Varataan käytettäväksi laitosten esityksistä                   
                
MYÖNTÖKIRJEET OHJEINEEN LÄHETETÄÄN APURAHANSAAJILLE JA JULKAISUPALKINNONSAAJILLE TOUKOKUUSSA 2017                
                
HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUN TUKISÄÄTIÖ                
Arto Mäenmaa                
toimitusjohtaja                

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: