Hakemukset, ohjeet ja säännöt

Opinnäytteiden julkisuus

Opinnäytteiden julkisuus

Mitä opiskelijan pitää tietää opinnäytteen julkisuudesta?

Opinnäytettään valmistelevan opiskelijan tulee ottaa huomioon, että opinnäyte on julkinen asiakirja. Arvosteltavaksi jätettävään opinnäytteeseen ei saa siten sisällyttää mitään salassa pidettävää tietoa.

Tiedot opinnäytteistä ovat haettavissa Aaltodoc-portaalista ja opinnäytteiden arkistokappaleet ovat nähtävissä Oppimiskeskuksessa joko painetussa tai sähköisessä muodossa. Lisäksi Oppimiskeskuksen on toimitettava sähköisessä muodossa oleva opinnäyte sähköisessä muodossa sitä pyytävälle asiakkaalle.

Jos opinnäyte tehdään esimerkiksi yrityksen toimeksiannosta, on liikesalaisuutena pidettävät asiat jätettävä tausta-aineistoon, jota ei sisällytetä itse arvosteltavaan opinnäytteeseen.

Tallennus Aaltodoc-portaaliin

Opinnäytteitä ei laiteta Oppimiskeskuksen ylläpitämään Aaltodoc-opinnäyteportaaliin kaikkien saataville ilman tekijän lupaa. Opinnäytteiden metatiedot kuten tekijän ja opinnäytteen nimi, valmistumisvuosi, koulutusohjelma ja sisältöä kuvailevat asiasanat tulevat julkisesti nähtäville. Huomaa! 1.1.2024 lähtien myös opinnäytteen tiivistelmä julkaistaan aina Aaltodoc-portaalissa.

Opinnäytteen tekijä voi halutessaan antaa luvan koko tekstin julkaisemiseen, jolloin opinnäyte kokonaisuudessaan tulee kaikkien Aaltodocin käyttäjien saataville pdf-muodossa. Tausta-aineisto ei ole osa opinnäytettä eikä sitä tallenneta Oppimiskeskuksen Aaltodoc-opinnäyteportaaliin.

Jos tekijä ei anna lupaa, opinnäyte ei ole poimittavissa suoraan Aaltodocista, mutta asiakkaalla on mahdollisuus pyytää se Oppimiskeskuksesta ([email protected]).

Juridiset taustatiedot

Perustuslain mukaan viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut tallenteet ovat julkisia. Aalto-yliopiston opinnäytteet ovat julkisia asiakirjoja. Jokaisella on oikeus saada niistä tieto. Tämä periaate on todettu jo Opetusministeriön kirjeessä korkeakouluille vuonna 2004.

Sähköisessä muodossa olevat opinnäytteet toimitetaan pyynnöstä asiakkaille sähköpostilla maksutta, jollei pyynnön noudattaminen asiakirjojen suuren määrän tai muun julkisuuslaissa mainitun syyn vuoksi aiheuta kohtuutonta haittaa yliopiston toiminnalle. Julkisuuslain mukainen mahdollisuus saada opinnäyte sähköisessä muodossa ei tarkoita, että tiedon saaja voisi itse jakaa vapaasti opinnäytettä eteenpäin tai saattaa sen saataville tietoverkossa.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on lainvoimaisella tuomiollaan 15.2.2019 päättänyt, että Lapin yliopiston kirjaston tuli julkisuuslain nojalla toimittaa sähköisessä muodossa ollut opinnäyte sähköpostilla asiakkaan pyynnön mukaan, vaikka opinnäytteen tekijä ei ollut antanut verkkojulkaisulupaa. Tekijänoikeus ei rajoita tiedon antamista julkisesta asiakirjasta eikä tekijän lupaa toimittamiseen tarvita.

Lisätietoja: Anna Johansson, Matti Raatikainen ([email protected])

Viitteet:

Anna palautetta sivusta

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: