Future of Work

Virtuaalikokousten väsymys: tutkitaan virtuaalikokousten vaikutusta kognitiiviseen suorituskykyyn ja aktiiviseen vs. passiiviseen väsymykseen

Uudessa tutkimuksessaan Niina Nurmi ja Satu Pakarinen haastoivat yleisen uskomuksen, jonka mukaan virtuaalikokousväsymys ilmenee ylikuormittuvista vaatimuksista johtuvana uupumuksena (eli aktiivisena väsymyksenä), ja ehdottivat sen sijaan, että osallistuminen virtuaalikokouksiin voi johtaa lisääntyneeseen uneliaisuuteen (eli passiiviseen väsymykseen) stimulaation alikuormituksen vuoksi.
Niina Nurmi, photo by Mikko Raskinen.
photo by Mikko Raskinen
Adam Grant's instagram post

Niinan ja Sadun monitasoinen polkuanalyysi paljasti yhteyden virtuaalikokousten ja korkeamman passiivisen väsymyksen välillä, mikä puolestaan vaikutti kognitiiviseen suorituskykyyn. Lisäksi tulokset viittasivat siihen, että työn imu voi toimia yksilötason moderaattorina ja selittää, miksi se vaikuttaa joihinkin tietotyöntekijöihin, kun taas toisiin ei.

Kuten Adam Grant sanoi: “Zoom fatigue is not burnout. It’s boreout.”

Lue artikkeli täältä. 

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: