Future of Work

Työ nyt ja tulevaisuudessa: Eväitä ajatteluun - Satu Ojala

"Työttömyys"
Photo of Satu Ojala
Kuva: Tampereen yliopisto

Tampereen yliopiston sosiaalipolitiikan tenure track -tutkija Satu Ojala on tutkinut työelämää, työmarkkinoita, työttömyyttä ja työvoimapolitiikkaa erityisesti Tilastokeskuksen keräämin, työikäisen väestön kattavin tai heitä edustavin rekisteri- ja kyselyaineistoin viime vuosikymmenillä. Hän on myös tutkinut työvoimapolitiikan toimeenpanoa työvoimahallinnon ja työttömien itsensä näkökulmista.

Ojala on Koneen säätiön rahoittaman Työtä vailla olevien työ- ja sosiaaliturvapolut ja työttömyysturvan poiskäännyttävät vaikutukset -hankkeen vastuullinen johtaja. Hankkeessa tutkitaan, millaisia integroivia ja poiskäännyttäviä vaikutuksia sosiaaliturva- ja palvelujärjestelmällä on ollut suomalaisella työttömällä ja työvoiman ulkopuolella olevalla väestöllä eri ajanhetkinä. 

Ojala on yhteiskuntapolitiikan, erityisesti työelämäntutkimuksen dosentti (Jyväskylän yliopisto).

Ilmoittaudu Sadun luennolle tästä

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: