Future of Work

Työ nyt ja tulevaisuudessa: Eväitä ajatteluun - Niina Nurmi

"Hybridityö"
Picture of Niina Nurmi
Picture by Mikko Raskinen

Niina Nurmen tutkimus organisaatiopsykologian ja organisaatiokäyttäytymisen aloilla keskittyy johtamiseen, työn suunnitteluun ja itseorganisoitumiseen nykyajan tietointensiivisissä organisaatioissa.

Hän tutkii tietotyön digitaalista transformaatiota ja tietotekniikan vaikutusta virtuaaliseen työhön, johtamiseen, työn suunnitteluun, työprosesseihin, tiimidynamiikkaan, työntekijöiden hyvinvointiin ja innovatiiviseen suorituskykyyn.

Hän käyttää kenttätutkimuksessaan yhdistelmää kvantitatiivisia, kvalitatiivisia ja psyko-fysiologisia menetelmiä.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: