Future of Work

Tutkijat

Future of Work -hankkeen tarkoituksena on luoda maailmanluokan työn tulevaisuuden huippuosaamisen tutkimuskeskus sekä tarjota foorumi jatkuvalle keskustelulle, joka tuo yhteen yritysjohtajia, poliittisia päättäjiä, ajatushautomoita ja tutkijoita. Alta voit lukea lisää tutkijoistamme ja professoreistamme.

Jos haluat liittyä yhteisöömme, voit lähettää meille sähköpostia osoitteeseen [email protected]
Hertta Vuorenmaa during filming of lecture

Hertta Vuorenmaa(D. Phil.) työskentelee yliopistonlehtorina ja tutkimusohjelman johtajana (Future of Work) Aalto BIZin johtamisen laitoksella.

Hänen tutkimuksensa keskittyy henkilöstöhallintoon julkisissa ja yksityisissä organisaatioissa, työn ja johtamisen luonteen muuttumiseen, digitalisaatioon, sukupuoleen ja tarkastelee näitä pääasiassa laadullisten tutkimusmenetelmien, kuten etnografian, kautta.

Vuorenmaa on myös Työelämän Tutkimusyhdistyksen puheenjohtaja.

Ota yhteyttä Herttaan: [email protected]

Picture of Nina Granqvist

Nina Granqvistin tutkimus keskittyy siihen, miten uusia markkinoita ja muita toiminta-alueita syntyy ja kehittyy – eli miten uudet ideat, tuotteet ja käytännöt siirtyvät marginaaleista valtavirtaan. Tällaiset siirtymät ovat keskiössä, kun tavoitteena on ymmärtää työn tulevaisuuden muutoksen lähteitä ja dynamiikkaa. Empiirisesti Nina on tutkinut muun muassa nanoteknologiaa, ruokatrendejä ja aurinkoteknologioita. Teorioiden osalta hänen tutkimuksensa ammentaa muun muassa institutionaalisesta teoriasta, markkinasosiologiasta sekä kielen ja ajallisuuden tutkimuksesta.

Ota yhteyttä Ninaan: [email protected]

Picture of Eero Vaara

Eero Vaara (Ph.D. Econ) on organisaation ja johtamisen professori Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Hänen tutkimuksensa keskittyy organisatoriseen ja strategiseen muutokseen, jota hän tarkastelee diskursiivisista ja narratiivisista näkökulmista. Tämä työ käsittelee strategiaprosessin ja käytännön tutkimusta, radikaalien muutosten, kuten fuusioiden ja yritysostojen, tutkimuksia, institutionaalisten muutosten ja legitimoinnin työtä, monikansallisten yritysten ja globalisaation tutkimusta sekä johtamisen ja organisaatioiden historiallista analyysiä.

Ota yhteyttä Eeroon: [email protected]

Picture of Henri Schildt

Henri Schildt on strategian professori Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa ja Perustieteiden korkeakoulussa. Hänen meneillään olevissa tutkimushankkeissaan tutkitaan kehittyneiden algoritmien vaikutusta asiantuntijatyöhön ja kansalaisjärjestöjen pyrkimyksiä integroida syrjäytyneitä yksilöitä. Hän kirjoittaa parhaillaan kirjaa digitaalisen datan vaikutuksesta organisaatioihin, johtamiseen ja työhön.

Ota yhteyttä Henriin: [email protected]

Picture of Kristiina Mäkelä

Kristiina Mäkelä (PhD) on Aalto-yliopiston provosti ja kansainvälisen liiketoiminnan professori Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun johtamisen laitoksella. Kristiina on yksi Suomen johtavista henkilöstöjohtamisen asiantuntijoista. Hänen tutkimuksensa keskittyy ihmisiin liittyviin kysymyksiin erityyppisissä organisaatioissa, ja hän on erittäin kiinnostunut siitä, miten työskentelytapamme kehittyvät teknologisen kehityksen myötä ja miten se vaikuttaa esimerkiksi johtamiseen ja hyvinvointiin. Hän on opettanut opiskelijoita ja johtajia laajasti sekä Suomessa että kansainvälisesti ja pitää säännöllisesti keynote-puheenvuoroja aiheesta.

Ota yhteyttä Kristiinaan: [email protected]

Picture of Juha Äkräs

Juha Äkräs työskentelee Executive in Residence -tehtävässä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun johtamisen laitoksella. Juha on mukana Aalto-yliopiston, Hintsa Performancen ja Ilmarisen yhteisessä tutkimushankkeessa "The Exponential Work Project: Cascading Wellbeing Climate & Organizational Performance". Juhan tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää kokonaisvaltaisesti organisaation dynamiikkaa ja sitä, mitä tarvitaan suorituskykyiseen organisaatioon, jossa yksilön ja organisaation hyvinvointi ja kukoistaminen ovat normi (käsite "mass thriving"). Lisäksi Juha on työntekijöiden ja organisaatioiden hyvinvointiin ja suorituskykyyn keskittyvän Hintsa Performance Oy:n perustaja ja hallituksen puheenjohtaja.

Ota yhteyttä Juhaan: [email protected]

black and white image of Ville Eloranta

Ville Eloranta (Dr.) on asiantuntija liiketoimintamallien innovaatioissa (erityisesti alustaliiketoimintamalleissa) ja hajautetun tilikirjan teknologioissa (erityisesti avoimissa lohkoketjutoteutuksissa). Ville työskentelee tällä hetkellä tutkijatohtorina Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Ville tutkii liiketoimintamalleja hajautetuissa liiketoimintaekosysteemeissä ja opettaa tulevia poikkitieteellisiä ammattilaisia International Design Business Management -ohjelmassa.

Ota yhteyttä Villeen: [email protected]

Nora Rosendahl profile picture

Nora Rosendahl on tohtorikoulutettava Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun tuotantotalouden laitoksella. Hänen tutkimuksensa keskittyy tietotyön muuttuvaan luonteeseen älykkään automaation aikakaudella. 

Miten teknologia muuttaa tietoa? Miten työtavat ja -taidot kehittyvät ihmisen ja koneen välisten suhteiden tiivistyessä? Kuinka voimme tasapainottaa teknologisen kehityksen, kukoistavan ihmisen ja kukoistavan organisaation? 

Lisäksi Nora on perustaja ja operatiivinen johtaja Fifth Corner Inc.:ssä, digitaalisessa valmennusalustassa, joka auttaa tietotyöntekijöitä muodostamaan tasapaino- ja suorituskykyrutiineja nopeatempoisessa maailmassa.

Ota yhteyttä Noraan: [email protected]

Picture of Pauli Pakarinen

Pauli Pakarinen on tohtorikoulutettava, joka tutkii asiantuntijatyötä, päätöksentekoa sekä asiantuntijuuden, mallien ja datan vuorovaikutusta ennusteiden tekemisessä. Hänen empiirinen tutkimuksensa sääntelystä, päätöksenteosta ja makrotalouden ennustamisesta keskuspankissa perustuu monipuoliseen organisaatio- ja sosiologiseen kirjallisuuteen. Hän on kiinnostunut siitä, miten asiantuntijatyöntekijät voivat muodostaa arvioita ja tehdä uskottavia ennusteita ympäristöstä, joka on yhä monimutkaisempi ja tietorikkaampi.

Ota yhteyttä Pauliin: [email protected]

Picture of Niina Nurmi

Niina Nurmen tutkimus organisaatiopsykologian ja organisaatiokäyttäytymisen aloilla keskittyy johtamiseen, työn suunnitteluun ja itseorganisoitumiseen nykyajan tietointensiivisissä organisaatioissa.

Hän tutkii tietotyön digitaalista transformaatiota ja tietotekniikan vaikutusta virtuaaliseen työhön, johtamiseen, työn suunnitteluun, työprosesseihin, tiimidynamiikkaan, työntekijöiden hyvinvointiin ja innovatiiviseen suorituskykyyn.

Hän käyttää kenttätutkimuksessaan yhdistelmää kvantitatiivisia, kvalitatiivisia ja psyko-fysiologisia menetelmiä.

Contact Niina: [email protected]

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: