Elämänlaajuisen oppimisen kurssit ja ohjelmat

Vastuullisuus ja liiketoiminta

Koulutusohjelma kattaa vastuullisen liiketoiminnan kannalta olennaiset osa-alueet kuten digitalisaation, sosiaalisen vastuullisuuden ulottuvuudet, vastuullisuusmittaroinnin ja -raportoinnin, toimitusketjut ja hankinnan sekä viestinnän ja markkinoinnin. Koulutusohjelma auttaa hahmottamaan eri osa-alueiden vuorovaikutukset ja niiden merkityksen organisaation vastuullisuustyössä ja luomaan kokonaiskuvan vastuullisuuskentän tekijöistä. Ohjelma sisältää projektityön.

Ajankohta:

Opetusajankohdat:

Päivällä

Aihealue:

Vastuullisuus

Opetusmuoto:

Lähiopetus Online

Palveluntarjoaja:

Aalto EE

Taso:

Edistynyt

Hinta:

9 500,00 € (+alv)

Hakuaika:

7.6.2023 – 13.2.2024

Kohderyhmä ja esitietovaatimukset

Koulutuksen kohderyhmään kuuluvat vastuullisuusasioista ja -kehityksestä vastaavat asiantuntijat, mm. laatupäälliköt, turvallisuuspäälliköt, ESH-päällikköt, kehittämispäälliköt, vastuullisuusjohtajat, viestinnän asiantuntijat ja markkinoinnin asiantuntijat, henkilöstöasiantuntijat, konsultit.

Kurssin kuvaus

Organisaatiot ja yritykset ovat avainasemassa ilmastonmuutoksen ja globaalin epätasa-arvon ja eriarvoisuuden hillitsemisessä. Kilpailu asiakkaista käydään nykyään myös vastuullisuustekijöillä eikä vastuullisuus ole enää kilpailuetu tai erottautumistekijä, vaan perusvaatimus. Vastuulliseen (liike-)toimintaan vaikuttavat tekijät ovat monimutkaisia ja niiden vuorovaikutussuhteet toisiinsa eivät ole mustavalkoisia. Etenkin vastuullisuustyön ensiaskeleiden ottaminen on usein haastavaa ja oikeiden toimenpiteiden määritteleminen monimutkaista. Vastuullisuus ja liiketoiminta -koulutus auttaa sinua luomaan laaja-alaista ymmärrystä vastuullisesta liiketoiminnasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä.

Opit hahmottamaan oman organisaatiosi vastuullisuustoimintaan vaikuttavat tekijät ja sidosryhmät. Saat työkaluja, menetelmiä ja uusia näkemyksiä jotka auttavat sijoittamaan oman tekemisesi ja oman organisaatiosi vastuullisuuskartalle. Tavoitteena on luoda yhteinen ymmärrys vastuullisuuskentän kompleksisuudesta ja oppia, mitä vastuullisuus tarkoittaa muiden kuin oman organisaation liiketoiminnassa. Koulutusohjelman aikana tarkastelet vastuullista liiketoimintaa monesta eri näkökulmasta. Koulutusjaksot keskittyvät organisaation toimintaympäristöön ja sidosryhmiin, digitaaliseen vastuullisuuteen ja etiikkaan, sosiaaliseen vastuullisuuteen, vastuullisuusraportointiin ja mittareihin, toimitusketjuihin sekä vastuullisuusviestintään ja -markkinointiin. Pääset reflektoiminaan ja peilaamaan koulutusjakson sisältöjä jo ohjelman aikana työstäessä projektityötä.

Projektityötä varten valitaan vastuullisen liiketoiminnan kehittämishanke omasta organisaatiosta, jota työstetään koulutusjaksoilta saatujen sisältöjen ja työkalujen avulla. Saat projektityöhön valitsemasi aihepiirin asiantuntijan ohjaajaksi. Ohjelman käytyäsi hahmotat oman organisaatiosi vastuullisuuskentän ja osaat tehdä päätöksiä, jotka edistävät organisaatiosi vastuullisuutta. Osaat määritellä oman organisaation kannalta olennaiset vastuullisuustekijät ja sidosryhmät sekä olet mahdollisesti luonut projektityössä pohjatyön organisaation entistä vastuullisemmalle tulevaisuudelle.

Ohjelma koostuu 11 lähiopetuspäivästä, niihin liittyvistä ennakko- ja jälkitehtävistä, ohjelmaan valmistelevasta verkkokurssista (n. 4 tuntia) sekä projektityöstä.

Koulutukseen on hyvä varata aikaa lähiopetukseen 83 tuntia. Itsenäistä opiskelua vaativat verkkokurssi (6 tuntia), jaksokohtaiset ennakko- ja jälkitehtävät (45 tuntia) sekä projektityö ja ohjaustapaamiset (85 tuntia).

Lähiopetus tapahtuu Aalto EE:n tiloissa Helsingissä, jonka lisäksi ohjelma sisältää verkko-opintoja.

  • Päivitetty: