Elämänlaajuisen oppimisen kurssit ja ohjelmat

Tuotannonohjauksen perusteet kahdessa päivässä - TURBO

Koulutuksesta saat perustiedot teollisen yrityksen tuotannonohjauksesta ja tuotannon kehittämisestä. Sen jälkeen hahmotat tuotannon keskeisen roolin osana suurempaa kokonaisuutta asiakkaan palvelemisessa. Kahden päivän aikana käydään läpi muun muassa tuotantostrategiaa, materiaalin- ja kapasiteetin ohjausta, kysynnän ja tarjonnan tasapainottamista sekä tuotannon kehittämistä.

Ajankohta:

Opetusajankohdat:

Päivällä

Aihealue:

Operaatiot ja toimitusketjunhallinta

Opetusmuoto:

Online

Palveluntarjoaja:

Aalto EE

Taso:

Alkeistaso

Hinta:

1 470,00 € (+alv)

Hakuaika:

30.5.2023 – 12.1.2024

Kohderyhmä ja esitietovaatimukset

Koulutus on suunnattu tuotannon suunnittelijoille, tuotantotiimien johtajille ja tuotannon keskijohdolle, joilla ei ole teoreettista tietämystä tuotannon johtamisesta tai haluavat päivittää perusasiat ja saada uusia ajattelutapoja. Koulutuksesta on hyötyä myös tuotannon parissa työskenteleville.

Kurssin kuvaus

Tuotannon ohjauksen perusteet – Turbo on kaksipäiväinen tuotannonohjauskoulutus, jossa tarkastellaan monipuolisesti valmistavan yrityksen tuotantotoimintaa: tuotantostrategiat, materiaalin ja kapasiteetin ohjaus, tuotanto osana toimitusketjua sekä tuotannon mittaaminen ja kehittäminen.

Koulutuksen jälkeen ymmärrät perustiedot teollisen yrityksen tuotannonohjauksesta ja tuotannon kehittämisestä. Lisäksi opit miten muut organisaatiot kohtaavat haasteet ja minkälaisia ratkaisuja muut ovat kehittäneet.

Kurssiin liittyy lähiopetuksen jälkeen valinnainen harjoitus, jonka avulla syvennät kurssin aikana oppimaasi soveltamalla sitä joko omaan organisaatioon tai kuvitteelliseen tilanteeseen. Parhaimmillaan harjoitustyö toimii konkreettisena kehittämisprojektina omassa organisaatiossasi. Saat kouluttajalta kirjallisen palautteen harjoitustyöstäsi.

Lähiopetus tapahtuu Aalto EE:n tiloissa Helsingissä tai verkossa riippuen ohjelman toteutusaikataulusta.

  • Päivitetty: