Elämänlaajuisen oppimisen kurssit ja ohjelmat

Palvelumuotoilu

Koulutus kattaa tyypillisen palvelumuotoilun prosessin ja keskeiset työkalut. Ryhmissä tehtävän harjoitusprojektin avulla saat käytännön kokemusta menetelmien käytöstä ja opit kuvaamaan palvelun tuotantomallin/palveluketjuanalyysin. Opit myös, miten palvelumuotoilu kytkeytyy organisaation liiketoiminnallisiin tavoitteisiin. Koulutuksen jälkeen sinulla on ymmärrys ja kyky perustella palvelumuotoilun käyttö ja kykenet osallistumaan palvelumuotoilua hyödyntäviin projekteihin.

Ajankohta:

Opetusajankohdat:

Päivällä

Aihealue:

Palvelumuotoilu ja muotoiluajattelu

Opetusmuoto:

Online Lähiopetus

Palveluntarjoaja:

Aalto EE

Taso:

Alkeistaso

Hinta:

3 100,00 € (+alv)

Hakuaika:

7.6.2023 – 25.9.2023

Kohderyhmä ja esitietovaatimukset

Koulutus on suunnattu palvelu- ja tuotekehittäjille, markkinointipäälliköille, liiketoiminnan kehittäjille ja muotoilijoille. Se sopii kaikille, jotka tarvitsevat perustiedot ja osaamisen palvelumuotoilusta.

Kurssin kuvaus

Asiakaskeskeisyys ja asiakaskokemus ovat nousseet viimeisen kymmenen vuoden aikana keskiöön yritysten ja organisaatioiden toiminnan kehittämisessä. Muotoilullisten keinojen ja ihmislähtöisen suunnittelun työkalut ovat saaneet sijaa erityisesti palvelujen kehittämisen piirissä nostaen esiin voimakkaan tarpeen hallita ja hyödyntää näitä keinoja liiketoiminnan parantamisessa ja innovoinnissa.

Palvelumuotoilun koulutus vastaa näihin tarpeisiin tiiviillä valmennuskokonaisuudella, jossa saat lujan perustan hyödyntää palvelumuotoilun lähestymistapaa ja työkaluja erilaisiin projekteihin. Koulutus vahvistaa myös itsevarmuuttasi soveltaa oppimaasi erilaisessa kehittämistyössä. Koulutuksen jälkeen voit jatkaa ja syventää oppimista Diploma in Service Design -koulutuksessa.

Ohjelman aikana tutustut ensin palvelumuotoilun viitekehykseen, asiakaskokemuksen merkitykseen ja palvelumuotoilun suhteeseen muihin ajankohtaisiin kehittämismenetelmiin. Se jälkeen etenemme tuplatimanttiprosessia seuraten. Kokeilet käytännössä prosessin eri vaiheisiin sopivia yleisimmin käytettyjä, luotettavia ja kustannustehokkaita menetelmiä tutustuen myös harvinaisempiin menetelmiin. Käsittelemme myös palvelumuotoilun ihmiskeskeisen toimintamallin viemistä organisaatioon. Opit palvelun tuotantomallin l. palveluketjuanalyysin teon (engl. Service Blueprint). Lopuksi opiskelemme liiketoiminnan muotoilua, palvelujen tuotteistamista sekä mittaamista.

Koulutus koostuu neljästä päivästä (30 tuntia) ja niihin liittyvistä opetusvideoista ja ennakko- ja välitehtävistä (8 tuntia). Koulutuksen aikana työstetään pienryhmissä palvelun kehittamistehtävää.

Opetus tapahtuu pääosin suomeksi. Lähiopetus tapahtuu Aalto EE:n tiloissa Helsingissä. Voit osallistua koulutukseen myös kokonaan tai osittain etänä.

  • Päivitetty: