Elämänlaajuisen oppimisen kurssit ja ohjelmat

Liikennejärjestelmätyö

Liikennejärjestelmätyö on aktiivista ja monitasoista liikennejärjestelmän kehittämistä. Ohjelma antaa sinulle vahvan sysäyksen menestyä liikennejärjestelmän kehittämisen vaativissa tehtävissä. Opit kuinka liikenteen ja liikkumisen suunnittelu kytkeytyy maankäytön, asumisen, palvelujen ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten parantamiseen. Perehdyt myös uusimpaan tutkimukseen ja verkostoidut opiskelijakollegoittesi lisäksi myös alan johtavien asiantuntijoiden kanssa.

Ajankohta:

Opetusajankohdat:

Päivällä Omassa tahdissa

Aihealue:

Rakennettu ympäristö

Opetusmuoto:

Lähiopetus

Palveluntarjoaja:

Aalto EE

Taso:

Keskitaso

Hinta:

4 150,00 € (+alv)

Hakuaika:

28.12.2022 – 3.11.2023

Kohderyhmä ja esitietovaatimukset

Liikennejärjestelmätyön ja maankäytön suunnittelun asiantuntijoille ELY-keskuksissa, maakuntaliitoissa, kunnissa ja kaupungeissa, ministeriöissä ja virastoissa. Konsulteille ja palveluiden tuottajille. Päätöksentekijöille kunnissa ja kaupungeissa.

Kurssin kuvaus

Ilmastonmuutos, digitalisaatio ja kaupungistuminen ovat megatrendejä, jotka herättävät vastattavaksemme tärkeitä kysymyksiä. Kuinka voimme pienentää liikkumisen aiheuttamaa hiilijalanjälkeä? Miten digitalisaatio muuttaa liikkumistottumuksiamme ja kuinka voimme luoda toimivia ja kestäviä liikkumisratkaisuja kun yhtäällä väestö kasvaa ja toisaalla vähenee? 

Liikennejärjestelmätyö-ohjelma lähestyy aikamme keskeisiä kysymyksiä kuuden temaattisen lähijakson, valinnaisen ulkomaan ekskursion ja oppimista syventävien tehtävien kautta. Ohjelman punaisena lankana on ymmärtää, kuinka läheisesti liikkumisen suunnittelu kytkeytyy maankäytön suunnitteluun.

Ohjelman aluksi perehdyt liikennejärjestelmätyön tarkoitukseen ja tavoitteeseen sekä ajankohtaiseen lainsäädännölliseen kehykseen. Tämän jälkeen siirryt pohtimaan palveluiden käyttäjiä ja kansalaisia: asiakkaita, asukkaita ja suunnittelun osallisia. Tästä on luontevaa siirtyä tarkastelemaan sitä, kuinka ihmisten liikkuminen ja tavaroiden logistiikka palvelullistuu ja digitalisoituu. Ohjelman lopuksi opit suunnitelmien vaikutusten ja vaikuttavuuden arvioinnista. Varsinaisen ohjelman jälkeen on vielä mahdollisuus tutustua ulkomaan ekskursiolla siihen, miten eurooppalaiset kollegat ratkovat vastaavia haasteita.

Liikennejärjestelmätyö-ohjelmaa on toteutettu jo pitkälti toistakymmentä vuotta Aalto EE:n ja ohjelman ministeriöitä, kuntia ja virastoja edustavan ohjausryhmän yhteistyönä. Tähän mennessä sen on käynyt jo noin 200 asiantuntijaa.

Ohjelman myötä tutustut paitsi eri puolilta Suomea tuleviin opiskelijakollegoihin, myös maamme johtaviin asiantuntijoihin niin Aalto-yliopistosta kuin muistakin organisaatioista.

Kuudesta kahden päivän jaksosta koostuva ohjelma toteutetaan Aalto EE:n tiloissa Helsingissä.

  • Päivitetty: