Elämänlaajuisen oppimisen kurssit ja ohjelmat

Lean Six Sigma Certified Green Belt

Tässä 10-päiväisessä koulutuksessa opit systemaattisen prosessien kehittämismenetelmän (DMAIC: Define-Measure-Analyze-Improve-Control) ja saavutat mitattavia tuloksia organisaatiosi prosessien parantamisessa. Koulutus sisältää intensiivistä teoriaopetusta, datan analysointiharjoituksia, lopputentin ja oman organisaation kehitysprojektin. Hyväksytyn suorituksen perusteella saat arvostetun Green Belt -sertifikaatin. Koulutuksen sisältö vastaa ASQ:n (American Society of Quality) osaamistavoitteita.

Ajankohta:

Opetusajankohdat:

Päivällä

Aihealue:

Operaatiot ja toimitusketjunhallinta

Opetusmuoto:

Lähiopetus

Palveluntarjoaja:

Aalto EE

Taso:

Keskitaso

Hinta:

4 100,00 € (+alv)

Hakuaika:

23.12.2022 – 25.8.2023

Kohderyhmä ja esitietovaatimukset

Koulutus sopii kehitysprojektien tiiminvetäjille ja sinulle, joka haluat oppia parantamaan prosesseja systemaattisilla menetelmillä teollisuudessa, palvelualoilla, terveydenhuollossa ja julkisella sektorilla. Ei esitietovaatimuksia Lean Six Sigmasta.

Kurssin kuvaus

Lean Six Sigma on laatujohtamisen menetelmä, jonka tavoitteena on prosessien systemaattinen ja mitattaviin tuloksiin tähtäävä parantaminen.

Lean Six Sigma Certified Green Belt -koulutuksessa käydään läpi systemaattisen kehittämisen menetelmä, DMAIC (Define-Measure-Analyze-Improve-Control). DMAIC tähtää ongelmien juurisyiden löytämiseen mittaamiseen perustuvien faktojen avulla. Juurisyiden löytymisen ja korjaavien toimenpiteiden avulla saadaan aikaan pysyvä parannus ja saavutetaan joko rahallisia tai ei-rahallisesti mitattavia säästöjä. Menetelmä on geneerinen ja sopii sovellettavaksi erilaisiin liiketoiminta- tai muihin prosesseihin. Green Belt -projektilla tavoitellaan tyypillisesti 20 000-50 000 euron säästöjä vuositasolla.

DMAIC-menetelmää soveltamalla yritys saa etumatkaa kiristyvässä kilpailussa: järkevämpää ja joustavampaa toimintaa, tehokkuutta, tuottavuutta ja sähläyksen vähentämistä sekä ongelmanratkaisukykyä ja parannuksia asiakas- ja työtyytyväisyyteen.

Opintojaksojen välissä teet valitun prosessin parannusprojektin ja sovellat opittuja menetelmiä, työkaluja, periaatteita ja toimintamalleja käytäntöön. Saat tukea projektiisi kokeneelta Master Black Belt / Black Belt -asiantuntijalta.

Koulutus sisältää seuraavat teemat: Define - projektin asettaminen ja rajaaminen, Measure - nykytilan tunnistaminen, Analyze - juurisyiden löytäminen ja prosessin virtaus, Improve & Control - uusien ratkaisujen luominen ja pysyvyyden varmistaminen, Final – projektiesittelyt ja sertifikaattien jako. Opetus sisältää ryhmätöitä ja data-analyysiharjoituksia Minitab-tilasto-ohjelmalla. Minitab-ohjelma ei kuulu koulutuksen hintaan, vaan organisaatiosi tulee hankkia se. Kaikki koulutusmateriaalit ovat englanniksi.

Ohjelman suorittaessasi saavutat Certified Green Belt -tasoisen Lean Six Sigma -osaamisen: hallitset DMAIC-kehittämismallin, keskeiset työkalut, menetelmät ja niiden soveltamisen ja opit tekemään kehittämisprojekteja. Organisaatiosi saavuttaa mitattavia tuloksia, parannuksia ja kustannussäästöjä keskeisissä prosesseissa ja mittareissa. Tyypillisesti parannuksia ja säästöjä tavoitellaan esimerkiksi seuraavissa mittareissa: läpimenoaika, asiakastyytyväisyys, tuottavuus, toimitusvarmuus, palvelun laatu tai henkilöstötyytyväisyys.

Koulutus sisältää 10 päivää teoriaopetusta ja harjoituksia sekä Green Belt -projektin opintojaksojen välillä. Koulutus vastaa laajuudeltaan kuutta (6) ECTS-opintopistettä.

Lähiopetus tapahtuu Aalto PRO:n tiloissa Helsingissä.

  • Päivitetty: