Elämänlaajuisen oppimisen kurssit ja ohjelmat

Lean-muutosagentti

Lean on johtamis- ja kehittämisjärjestelmä, jolla parannetaan toiminnan ja prosessien laatua asiakaslähtöisesti ja taloudellisesti. Tässä koulutuksesta saat syventävän tason tiedot lean-periaatteista, työkaluista, käytännön soveltamisesta ja johtamisesta. Koulutus sisältää seitsemän päivää teoriaopetusta, harjoituksia ja oman organisaation kehitysprojektin.

Ajankohta:

Opetusajankohdat:

Päivällä

Aihealue:

Operaatiot ja toimitusketjunhallinta

Opetusmuoto:

Lähiopetus

Palveluntarjoaja:

Aalto EE

Taso:

Keskitaso

Hinta:

5 200,00 € (+alv)

Hakuaika:

23.12.2022 – 8.9.2023

Kohderyhmä ja esitietovaatimukset

Keskisuurten ja suurten yritysten sekä julkisen sektorin organisaatioiden asiantuntijarooleissa työskentelevät henkilöt, esimerkiksi projekti-, laatu- lean- ja kehittämisasiantuntijat ja tiiminvetäjät. Aiempaa tuntemusta Leanista ei edellytetä.

Kurssin kuvaus

Lean ei ole vain työkaluja ja menetelmiä, vaan johtamis- ja kehittämisjärjestelmä, kokonaisuuden ymmärtämistä, tavoitteellista ja systemaattista prosessien sekä toimintatapojen ja työn kehittämistä. Lean-kehittämisfilosofia perustuu Demingin laatuympyrään Plan-Do-Check-Act. Keskeisiä käsitteitä ja periaatteita ovat esimerkiksi ihmisten ja tiimin osallistaminen, toiminnan oikea-aikaisuus, ongelmien juurisyihin vaikuttaminen, hukan vähentäminen, virtaustehokkuuden parantaminen, vakioidut toimintatavat ja visuaalinen johtaminen.

Lean-periaatteita soveltamalla organisaatiot oppivat kehittämään toiminnan laatua, parantamaan prosesseja ja virtaviivaistamaan toimintaa – asiakkaalle arvoa tuottaen ja tuloksia saavuttaen, jatkuvasti parantaen. Leanin avulla voidaan vähentää tuottamatonta toimintaa ja hukkaa, saada konkreettisia välineitä kehittämistyöhön, parantaa asiakastyytyväisyyttä ja saavuttaa taloudellisia säästöjä.

Seitsemänpäiväisen Lean-muutosagentti -koulutuksen aikana opit perusteet lean-ajattelusta ja johtamisesta, ymmärrät miten kehitetään työtä lean-työkaluilla, opit menetelmiä virtaustehokkuuden parantamiseen ja päivittäisjohtamiseen sekä ymmärrät, miten luodaan lean-kulttuuria organisaatiotasolla. Saat välineitä prosessien uudistamiseen, lean-johtamiseen ja kehittämistoiminnan organisointiin.

Opintojaksojen välissä teet kehittämisprojektin organisaatiossasi ja sovellat opittuja menetelmiä, työkaluja, periaatteita ja toimintamalleja käytäntöön.

Lähiopetus tapahtuu Aalto EE:n tiloissa Helsingissä.

  • Päivitetty: