Elämänlaajuisen oppimisen kurssit ja ohjelmat

EIT ALCASIM: Advanced LCA Simulation

Ohjelma tarjoaa kattavan ymmärryksen elinkaariarvioinnista. Se on ainutlaatuinen LCA-koulutus, jossa LCA-työkalut integroidaan onnistuneesti prosessisimulaatio- ja termodynamiikan simulointityökaluihin.

Ajankohta:

Opetusajankohdat:

Päivällä Omassa tahdissa

Aihealue:

Vastuullisuus

Opetusmuoto:

Lähiopetus Online

Palveluntarjoaja:

Aalto EE

Taso:

Edistynyt

Hinta:

Maksuton

Hakuaika:

7.6.2023 – 27.9.2023

Kohderyhmä ja esitietovaatimukset

Ohjelman kohderyhmänä ovat tekniikan, kemian ja geologian asiantuntijat, prosessiteollisuuden sekä akku- ja elektroniikkateollisuuden ammattilaiset.

Kurssin kuvaus

Modulaarisen EIT ALCASIM -ohjelman sisällöt muodostuvat integroiduista LCA- ja prosessisimulaatiotyökaluista, termodynamiikan simuloinnista ja kestävästä akun suunnittelusta. Ohjelma toteutetaan sekä lähi- että verkko-opintoina. Koulutuksen LCA-osuus sisältää arvioita käytetyistä prosessitekniikoista, metallien talteenotosta, raaka-ainetyypeistä, energiatehokkuudesta, energialähteistä ja kierrätysasteista. Koulutuksessa käytetyt LCA-työkalut mahdollistavat sekä ensi- että toissijaisten materiaalien arvioinnin. Yksi käytetyistä indikaattoreista on kierrätyksen ja hävittämisen suhde. Termodynamiikan osuudessa keskitytään käyttämään termodynamiikan simulaatiotyökaluja tasapainoolosuhteiden ennustamiseen. Akkusuunnittelumoduuli keskittyy akkumateriaalien perusteisiin ja niiden kestävyyden arviointiin kiertokulun näkökulmasta. ALCASIM-ohjelma käsittelee Design for Circularity -aihetta. Simulointityökalujen onnistunut oppiminen perustuu harjoitteluun oikeilla laskentaharjoituksilla.

Ohjelman aikana lisäät ymmärrystäsi tuotteen elinkaaresta, mitä tarkoitetaan tuotteen kiertokululla ja uudesta ekosuunnitteludirektiivistä johtuvista odotuksista tuotesuunnittelulle. Opit myös luomaan kiertotaloudellisen tuotteen, joka on helppo korjata tai uudelleenvalmistaa, tai purkaa ja kierrättää.

ALCASIM-koulutus on kysyntälähtöinen, sillä akkukäyttöiset sovellukset valtaavat nopeasti jalansijaa sekä teollisuudessa että kuluttajissa. Siksi raaka-aineiden käsittelyn kestävimpiin suunnittelutekniikoihin koulutettuja ammattilaisia tarvitaan koko akun arvoketjussa.

Koulutuksen kouluttajien laatiman sisällön lisäksi työskentelet ryhmissä ratkaisemassa tosielämän haasteita. Ryhmätyöt esitellään ohjelman lopussa ja saat palautetta alan asiantuntijoilta ja vertaisosaajalta.

Lähiopetus tapahtuu Aalto-yliopiston tiloissa Espoossa, jonka lisäksi ohjelma sisältää verkko-opintoja. Verkko-osa koostuu yhdistelmästä live-koulutuksia, valmiiksi tallennettua videomateriaalia, harjoituksia ja luettavaa.

  • Päivitetty: