Avoimen yliopiston kurssit

Yhtiöjuridiikka

Opetusaika:

12.8.2024 – 21.8.2024

Ilmoittautumisjakso:

22.5.2024 – 5.8.2024

Opetusajankohdat:

Iltaopetus, Kesä

Opintojen muoto:

Lähiopetus

Kieli:

suomi

Taso:

Aineopinnot

Kurssikoodi:

A32C26000

Laajuus:

6 opintopistettä

Hinta:

90,00 €

Osaamistavoitteet

Kurssi sisältää yksityisiin ja julkisiin osakeyhtiöihin sekä avoimiin ja kommandiittiyhtiöihin liittyvän keskeisen sääntelyn. Kurssi antaa perustiedot eri yritysmuodoista, niiden rahoituksesta, organisaatiosta, toiminnasta sekä omistajien ja johtotehtävissä toimivien vastuista.

Sisältö
Kurssilla käydään läpi yhtiöoikeudellisia perusperiaatteita, päähuomion ollessa osakeyhtiöoikeudellisessa sääntelyssä. Kurssilla käsitellään yhtiön perustamista, organisaatiorakennetta ja toimintaa, rahoituksen sääntelyä sekä hallintoelinten vastuuta. Kurssilla käsitellään myös osakeyhtiön osakkaan asemaa, osakassopimusten tekemistä, sisältöä ja merkitystä sekä yrityksen yhteiskuntavastuuta ja compliance-toimintoa. 

Opettaja

Kalle Kyläkallio

Oppimateriaali

Immonen, Raimo & Nuolimaa, Risto: Osakeyhtiöoikeuden perusteet. 2012 tai uudempi.

Wilhelmsson, Thomas & Jääskinen, Niilo: Avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt. 2001. Myös vanhempi painos käy.


Kurssin digitaalinen oppimisympäristö ja käyttäjätunnuksen aktivointi

MyCourses on opiskelijoille ja opettajille yhteinen työkalu päivittäiseen kurssityöskentelyyn. Tarvitset Aalto-käyttäjätunnusta kirjautuaksesi kurssin MyCourses-työtilaan ja osallistuaksesi opetukseen. Käyttäjätunnus on mahdollista aktivoida ilmoittautumista seuraavana päivänä ja se tulee aktivoida viimeistään päivää ennen kurssin alkua. Katso täältä ohjeet Aalto-käyttäjätunnuksen aktivointiin: Käyttäjätunnuksen aktivointi

Kurssin työtila: MyCourses
Työtilan materiaalit päivitetään kurssin alkuun mennessä.

Työmäärä

- Luennot 
- Itseopiskelu 
- Tentti

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia

Arviointi

Tentti (100%)

Opetuksen aika ja paikka

Luennot yhteensä 6 kertaa: ma-ke 12.8.-14.8. ja ma-ke 19.8.-21.8. Tarkempi aikataulu alla olevassa taulukossa. Luennot D-sali - Y122, Otakaari 1.

Päivämäärä Kellonaika Paikka
ma 12.8. 16.15-19.30 D-sali 
ti 13.8. 16.15-19.30 D-sali
ke 14.8. 16.15-19.30 D-sali
ma 19.8. 16.15-19.30 D-sali 
ti 20.8. 16.15-19.30 D-sali
ke 21.8. 16.15-19.30 D-sali

Tentit:

Kurssi suoritetaan lähitentissä kampuksella
Ensimmäinen tenttikerta ke 28.8. klo 16-19. Ei tarvitse erikseen ilmoittautua.
1. uusintatentti ke 25.9. klo 16. Muista ilmoittautua, viimeistään viikkoa ennen tenttiä.
2. uusintatentti to 24.10. klo 16. Muista ilmoittautua viimeistään viikkoa ennen tenttiä.

Tenteissä ei saa käyttää lakikirjoja

Tenttiohjeet Avoimessa yliopistossaAvoimen yliopiston tenttien salit
Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Avoimen yliopiston kursseille ilmoittaudutaan Sisu-järjestelmässä.
Ilmoittautuminen kurssille: Sisu-järjestelmä
Ilmoittautuminen alkaa 22.5.2024 klo 9.00
Ilmoittautuminen päättyy 5.8.2024 klo 23.59

Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan opintomaksu. Opintomaksu on kurssikohtainen ja sitova. Tutustu ilmoittautumis- ja maksusääntöihin sekä opiskelua koskeviin ohjeisiin:
Maksut ja säännöt

Huom. Kurssille on tarjolla maksuttomia paikkoja Aalto-yliopiston läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille. Tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat maksuttomille paikoille Sisussa normaaliin tapaan. Sinun pitää valita oikea kurssikoodi HOPSillesi ennen kuin voit ilmoittautua. Kurssikoodin voit tarkistaa tämän kurssikuvauksen yläreunasta. Ilmoittautumisohjeet (Aallon tutkinto-opiskelijoille)

Kurssi on Aalto-yliopiston Avoimen yliopiston järjestämä.

Kulkutunniste Aalto-yliopiston kampuksen opetustiloihin

Päästäksesi opetustiloihin tarvitset Aalto-yliopiston opiskelijan kulkutunnisteen, joka pitää aktivoida ennen käyttöönottoa Aalto-käyttäjätunnusten avulla. Saavu kampukselle ajoissa ennen ensimmäistä opetuskertaa ja nouda kulkutunniste kampuksen aulapalveluista. Katso ohjeet kulkutunnisteen käyttöönottoon:
Kulkutunnisteen käyttöönotto

Otaniemen kampus, Espoo
Kampuskartta

Henkilökohtaiset opintojärjestelyt

Jos tarvitset opetukseen osallistuaksesi henkilökohtaisia opintojärjestelyjä, ota yhteyttä avoimen yliopiston toimistoon [email protected] hyvissä ajoin tai viimeistään 14 päivää ennen opetuksen alkua tai tentin ajankohtaa. Lisätietoa henkilökohtaisista opintojärjestelyistä:
Henkilökohtaiset opintojärjestelyt Avoimessa yliopistossa

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: