Aalto-yliopiston arkisto

Aalto Repository

Aalto Repository toimii yliopistossa syntyvän sähköisen aineiston pitkäaikaissäilytys- ja arkistointijärjestelmänä. Aalto Repository pystyy ottamaan vastaan lähes kaikkea yliopiston tuottamaa digitaalista sisältöä, ja tarjoaa työkaluja sen jatkohyödyntämiseen ja esittämiseen.
Aalto Repository Stakeholders
Aalto repository säilyttää pysyvästi yliopiston digitaaliset aineistot ja tuo ne entistä paremmin esille ja hyödynnettäväksi

Hankkeen tavoitteet ja hyödyt

 • Varmistetaan monimuotoisten digitaalisten objektien säilyminen käytettävänä ja eheänä pitkällä aikavälillä teknisten toimintaympäristöjen muuttuessa​
 • Mahdollistetaan taiteellisen ja käytäntölähtöisen oppimisen ja tutkimuksen tulosten tallentaminen ja esittäminen​
 • Kehitetään helposti käytettävät manuaaliset ja automaattiset työnkulut erityisesti audiovisuaaliselle medialle ja datalle integraatioiden kautta

Toistaiseksi yliopistolla ei ole ollut systemaattisia prosesseja tai tallennusjärjestelmää, jotka mahdollistaisivat monimuotoisten sähköisten aineistojen säilyttämisen ja esittämisen. Aalto repository-projektin tavoitteena on luoda kyvykkyyksiä yliopiston arvokkaiden digitaalisten sisältöjen hallintaan ja hyödyntämiseen. Yliopistolla on myös lainmukainen velvollisuus säilyttää ja tarjota pääsy sähköisiin aineistoihin, jotka ovat tutkimuksellisesti tai kulttuurihistoriallisesti arvokkaita pitkällä aikavälillä.

Sähköisen aineiston keruun ja kuratoinnin prosessien kehittämiseksi projektissa on pyrkimys tarkastella myös työnkulkuja ja prosesseja, joissa alkuperäinen aineisto tai data tuotetaan (esim. opinnäytteiden tallentaminen, taiteellisten töiden ja tutkimustulosten esittäminen). Integraatioiden avulla Aalto repository muodostaisi alustan taiteellisen ja käytäntölähtöisen oppimisen ja tutkimuksen tulosten pysyvälle saatavuudelle ja esittämiselle. ​

Aalto Repository OAIS

Säilytys, löydettävyys ja jatkokäyttö

Tavoitteena on kehittää aineiston arkistointia ja saatavuutta saumattomasti. Pyrimme tarjoamaan mahdollisuuden Aaltolaisille tallentaa aineistoa sekä pitkäaikaissäilytettäväksi että esille käyttäjien hyödynnettäväksi.

Käyttöönoton aikataulu

 • Kevät 2023
  Metadataskeemojen rakentaminen
 • Syksy 2023
  Azure-pilvipalvelun pystytys
  Kuvatietokanta Raamin migraatio uuteen järjestelmään
  Finna-yhteyden luominen (aaltoarkisto.finna.fi)
 • Talvi 2023-2024
  Käyttöliittymä hakujen tekemistä varten
  Työnkulku perusaineistojen viemiseen järjestelmään
 • Tulossa 2024-2025
  Aaltodoc-, Acris- ja Aalto.fi-integraatiot
  Yksityiskohtaiset työnkulut eri aineistotyyppien tallentamiseen
   

Lisätietoja

Onko sinulla tai yksikölläsi arvokasta yliopiston toiminnasta syntynyttä sähköistä aineistoa, joka tulisi saada parempaan talteen ja hyödynnettäväksi?Ilmoita arkistoitavasta aineistosta tai kysy lisää: [email protected]

Työryhmä:  

Ilari Lähteenmäki, Project Manager, IT Solutions for Research  
Tove Ørsted, IT Solutions for Records Management
Susanna Kokkinen, Manager, Records Management  
Marika Sarvilahti, Information Specialist, Aalto Archives  
Riina Ojanen, Audiovisual Archivist, Aalto Archives

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: