Alumneille

Jamila Awadh: Monikulttuurisuus auttaa luomaan yrityskontakteja

Kauppatieteiden opinnot Aallossa täydensivät aikaisempia opintoja ja karttunutta kokemusta. Ne johtivat Jamila Awadhin nykyiseen asemaan liiketoiminta- ja markkinointijohtajana Polar Glucanilla.
kuva Jamila Awadh alumni

1. Jamila Awadh, mitä teet työksesi?     

Olen Polar Glucanin liiketoiminta- ja markkinointijohtaja. Polar Glucan on erikoistunut elintarviketeknologioiden ja -tuotteiden kehittämiseen. Se myy myös omia patentoituja elintarvikkeiden ainesosia.  

Työskentelen kansainvälisessä liiketoiminnassa ja luon ja ylläpidän yrityskontakteja. Laadin strategian ja ideoin tuotekehitystä ja uusia innovaatioita. Olen monikulttuurinen ihminen, ja monimuotoisuus, kielet ja kulttuurit auttavat minua luomaan yrityskontakteja ja ratkaisemaan monimutkaisia ongelmia. Polar Glucanilla omaksun kokonaisvaltaisen lähestymistavan, jolla hallitsen pirstaleista liiketoimintaa ja tarjoan ratkaisuja, kuten yksilöllisiä ainesosia ja sovelluksia. Esimerkkejä ovat kestävät kaurajuomajauheet ja kasvipohjaiset vaihtoehdot.

2. Miten sinusta tuli Polar Glucan Ltd:n liiketoiminta- ja markkinointijohtaja?   

Taustani on kansainvälisessä liiketoiminnassa. Työskentelen mieheni kanssa yrityksessä, ja meillä molemmilla on intohimo työhömme. Mieheni on myös valmistunut TKK:sta, ja hänellä on biotekniikan maisteritutkinto ja liiketoimintajohtamisen MBA-tutkinto. Löysimme yhteisen sävelen, sillä olemme kumpikin työskennelleet elintarviketeollisuudessa jo vuosia.  

Innoitus yrittäjyyteen tuli myös vanhemmiltani, jotka molemmat olivat yrittäjiä. Vanhempani olivat hyviä roolimalleja, jotka motivoivat minua pitämään yrittäjähenkeni elossa – se taitaa kulkea suvussa. Entinen liiketoimintakenttäni kotimaassani Jemenissä yhdisti minut suoraan liikekumppaneihin EU:sta, jolloin opin eurooppalaisesta yrityskulttuurista. Minulla on tietoa ja kokemusta yrittäjyydestä, mikä edesauttaa nykyistä työtäni.

3. Mitkä ovat olleet urasi kohokohtia?   

Urani alussa olin kiinnostunut opiskelemaan lakimieheksi, mutta sitten yrittäjägeenini ottivat vallan. Aalto-yliopiston kauppatieteiden maisterin tutkinto täydensi Ison-Britannian Sheffieldin yliopistosta saamaani MBA-tutkintoa. Opinnoista ja työelämästä olen saanut tietoa erityisesti yrittäjyyskokemukseni soveltamiseen ja teorioiden toteuttamiseen. MBA-opinnäytetyöni koski maitojauheen toimitusketjua ja EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) analyysia, ja kirjoitin sen omalle yritykselleni. Kauppatieteiden opinnäytetyöni Aalto-yliopistossa koski kansainvälisten yritysverkostojen tunnistamista, jonka avulla voin analysoida Polar Glucanin liiketoiminta- ja verkostokumppaneita. Esimerkiksi 90 prosenttia tuloistamme oli peräisin kansainvälisiltä markkinoilta tähän mennessä vuonna 2020.

Uskon, että kokemukseni yrittäjyydestä kansainvälisessä liiketoiminnassa ja mieheni tausta biotekniikassa ovat myötävaikuttaneet hyvään tiimityöhön, joka on auttanut minua vahvistamaan ideoita ja strategioita työssäni.  

4. Mitkä ovat markkinoinnissa työskentelevän henkilön keskeiset ominaisuudet?   

Hyvät viestintä- ja analysointitaidot ovat olennaisen tärkeitä. On tärkeää olla läpinäkyvä ja rehellinen sekä kyetä ratkaisemaan asiakkaan kipukohtia sopivilla ratkaisuilla, jotka täyttävät tämän tarpeet. Valitettavasti monet myynti- ja markkinointihenkilöt antavat niin sanottuja ”tyhjiä lupauksia”, mikä on aiheuttanut suurta sekannusta markkinoinnin ja myynnin välillä. Markkinoijan on oltava rehellinen ja ketterä sekä pystyttävä auttamaan asiakkaita näiden markkinointistrategioiden muuttamisessa. Uskon, että markkinointi on tärkeää jokaiselle menestyvälle organisaatiolle. Hyvät tuotteet tai palvelut eivät riitä, jos niitä ei osata markkinoida oikeille kanaville.  

5. Miten Aallossa opiskelu valmisteli sinua työelämään?   

Kun aloitin Aallossa, minulla oli jo täydellinen paketti kokemusta yrittäjyydestä. Opintoni Aallossa antoivat lisää näkemyksiä ja oivallusta liiketoimintaprosesseista ja -tutkimuksesta. Opin esimerkiksi tiimityöstä ja yhteiskehittämishankkeista, rahoituksen ja pääomasijoittajien houkuttelusta, kriittisestä ajattelusta ja luovuudesta. Opinnot täydensivät aikaisempia opintojani ja kokemustani sekä johtivat minut asemaani Polar Glucanilla.

Olen mentoroinut opiskelijoita viidestä kuuteen vuotta Aalto-yliopistossa, ja minusta se on erittäin hyödyllistä. Se on molemminpuolinen tiedon ja kokemuksen jakamisen prosessi. Mielestäni mentorointi on hyödyllistä, siinä opiskelijat saavat mentorin kautta tarvitsemaansa tukea arjen päätöksentekotilanteisiin. Tämä tarkoittaa sitä, että sekä mentoreiden että mentoroitavien on oltava aktiivisia parhaiden tulosten saavuttamiseksi. Nautin myös siitä, että mentoroidessa saa kokemusta monenlaisista taustoista ja kulttuureista.

6. Mitä neuvoja antaisit itsellesi, jos olisit nyt opiskelija?   

Keskittyisin kestävään kehitykseen ja kiertotalouteen, koska ne ovat tulevaisuus ja ainoa keino pelastaa planeettamme. Haluaisin työskennellä suomalaisille yrityksille ”yrittäjäharjoittelijana” saadakseni lisää tietoa heidän organisaatiokulttuuristaan ja kriittisestä ajatteluprosessistaan. Haluaisin myös viedä innovatiivisuuteni ja laajan ajattelutapani näihin yrityksiin.  

7. Mitä odotat tulevaisuudelta?    

Odotan, että tulevaisuudessa keskityn entistä kestävämpiin ja yksilöidympiin ruokavalioihin elintarvikekeksinnöissämme Polar Glucanilla. Odotan jatkavani ideointi- ja luomisprosessejani, jotta saavutan parhaat tulokset asiakkaille ja heidän hyvinvoinnilleen. Muistutan itseäni siitä, että kaikki lähtee hyvästä terveydestä. Kun intohimo elää ja kun rakastaa työtään, rajoja ei ole.

Kaikki tarinat: Alumnilta alumnille
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: