Alumneille

Elisa Luoto: Rakennamme siltaa muotoilijoiden ja valmistajien välille

Muotoilualan yrittäjä kehottaa rakentamaan yhteistyöverkostoa opintojen aikana aktiivisesti. Opinnot toivat Luodon ja Heidi Maria Huovisen yhteen. Opintotaival loi pohjan keskinäiselle luottamukselle ja halulle toimia yhdessä design-yrittäjinä.
Kuva: Elisa Luoto ja Heidi Maria Huovinen
Elisa Luoto vasemmalla, Heidi Maria Huovinen oikealla

1. Mitä teet työksesi ja miksi?

Olen Young Finnish Designin toimitusjohtaja ja toinen perustajajäsen. Yrityksemme edistää uutta suomalaista muotoilua yhdistäen muotoilijoita ja valmistajia. Haluamme toiminnallamme luoda uuden väylän muotoilijoille saattaa töitään valmistukseen ja markkinoille, sillä omien kokemuksiemme kautta olemme huomanneet miten vaikeaa nuorten muotoilijoiden on saada tuotteitaan eteenpäin.

Olen koulutukseltani muotoilija ja sisustusarkkitehti ja olen valmistunut Taiteen maisteriksi Aalto-yliopistosta. Koulutus antoi kipinän lähteä edistämään uutta kotimaista muotoilua ja perustamaan yrityksen tässä onnistuaksemme. Me kartoitamme valmistajien muotoilutarpeet ja kommunikoimme nämä muotoilijoille. Toimistomme sijaitsee Aallon kampuksella Startup Saunalla.

2. Miten sinusta tuli CO-founder / CEO Young Finnish Design?

Yrityksen perustaminen ei ole koskaan ollut minulle itseisarvo, vaan keino edistää toimintamme tavoitetta edistää uutta kotimaista muotoilua. Kun perustimme yrityksen yhdessä Heidi Maria Huovisen kanssa, päätimme yhdessä, että minusta tulisi yrityksemme toimitusjohtaja.

Huovisen rooli on alusta asti vahvasti ollut muotoilun saralla ja hän vastaakin yrityksemme visuaalisuudesta ja muotoiluun liittyvistä asioista. Opiskelimme Huovisen kanssa rinta rinnan Aallossa ja yhteinen opintotaival on luonut pohjan keskinäiselle luottamukselle ja halulle yhdessä toimia design-yrittäjinä. Meidän yhteinen voima on innovointi ja luova-ajattelu. Nautimme paljon siitä, kun pääsemme heittäytymään luovan ajattelun virtaan ja visioimaan Young Finnish Designin tulevaisuutta ja tavoitteita.

3. Mitkä ovat olleet urasi kohokohtia?

Kohokohtia on ehdottomasti ollut vuoden 2019 Habitaressa saadut palkinnot. Alberto Alessi palkitsi ständimme NEXT-tuleva-kategoriassa, mikä on mieletön kunninanosoitus toimintaamme kohtaan. Tämän lisäksi kaksi tuoliamme voitti parhaiden tuotteiden palkinnot.

Muita uran kohokohtia ovat olleet Young Finnish Designin valinta yhdeksi Kiuas Accelerator tiimeistä Startup Saunalle kesällä 2018 sekä Business Finlandin myöntämä Tempo-hanke. Yksi parhaimmista asioista on myös yrityksen perustaminen ja työskentely parhaan ystävän kanssa, sitä ei varmaan mikään voi voittaa.

4. Mitkä ovat muotoilijan tärkeimmät ominaisuudet?

Tähän on vähän vaikea vastata, sillä tähän ei ole yhtä oikeaa vastausta! Muotoilun kentällä kaluste- ja tuotemuotoilijan olisi hyvä ymmärtää vähän kaikesta kaikkea. Tämä on tärkeää, jotta uutta muotoilua voitaisiin saada valmistukseen ja sitä kautta käyttäjille.  

Lähtökohta on kuitenkin se, että tuotteita suunnitellaan tarpeeseen ja jonkun käytettäviksi. Näkisin, että yksi tärkeimmistä ominaisuuksista on ongelmanratkaisukyky ja kyky hedelmälliseen dialogiin yhteistyökumppaneiden kanssa.

5. Miten opiskelu Aallossa valmisti sinua työelämään?

Opiskelu Aallossa on luonut pohjan suunnittelijaidentiteetille ja kehittänyt luovaa ajattelua, joista on hyötyä myös työelämässä. Opiskelujen aikana on ollut erityisen opettavaista työskennellä pajalla ja tehdä omin käsin 1:1 malleja koulutöistä.

Opintojen aikana olen oppinut työskentelemään sekä itsenäisesti että ryhmässä ja siten olen päässyt harjaannuttamaan oma-aloitteisuutta, vastuunkantoa ja sosiaalisia taitoja. Omassa tapauksessani olennaista on ollut se, että olen löytänyt opintojeni kautta nykyisen työparini Heidi Huovisen ja yhdessä olemme tuhat kertaa vahvempia ja rohkeampia kuin yksin.

6. Minkä neuvon antaisit itsellesi, jos opiskelisit nyt?

Rakenna yhteistyöverkostoa jo opintojen aikana aktiivisesti ja kehitä tuoteportfoliota mahdollisimman kattavaksi ja oman näköiseksesi. Osallistu yrittäjyyteen liittyviin koulutuksiin ja rakenna verkostoa myös kauppatieteiden alan opiskelijoiden kanssa, tämä olisi omaa yrittäjyyttäni tukenut merkittävästi. Pyri työelämään mahdollisimman aikaisin ja ole rohkea!

7. Mitä odotat tulevaisuudelta?

Tavoitteena on rakentaa Young Finnish Designista muotoilua edistävä taho ja löytää uusia ratkaisumalleja muotoilijoiden ja valmistajien yhteistyön syntymiseksi. Odotan tulevaisuudelta uutta aikakautta muotoilun saralla, jota on jo pitkään kaivattu.

Uskon, että digikanavien ja uusien työkalujen hyödyntämisellä tulee olemaan ratkaiseva rooli myös muotoilun edistämisen näkökulmasta. Intohimonani on edistää suomalaista muotoilua yhteistyön avulla, nyt ja tulevaisuudessa!

Kaikki tarinat: Alumnilta alumnille
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: