Akustiikan laboratorio

Opetus akustiikan laboratoriossa

Aalto-yliopiston akustiikan laboratorion maisteritason opetus keskittyy akustiikan ja audiotekniikan pääaineeseen. Akustiikka ja audiotekniikka on yksi tieto-, tietoliikenne- ja informaatiotekniikan (CCIS) maisteriohjelman pääaineista. Maisterin koulutus on kaksivuotinen ja annetaan kokonaan englanniksi. Tohtorikoulutuksessa jatko-opintojen tutkimusala on akustiikka ja puheteknologia. Tekniikan tohtorin opintojen nimelliskesto on neljä vuotta ja siihen sisältyy joukko kursseja sekä omaan tutkimukseen perustuvan väitöskirjan laatiminen. Ennen maisteri- ja tohtoriopintoja täytyy kuitenkin suorittaa tekniikan kandidaatin tutkinto, esimerkiksi informaatioteknologian kanditutkinto.
Dr. Fabian Esqueda lectures about sound synthesis.
TkT Fabian Esqueda luennoi äänisynteesistä.

Akustiikan ja audiotekniikan pääaine (Acoustics and Audio Technology) on yksi Aalto-yliopiston tieto-, tietoliikenne- ja informaatiotekniikan (CCIS) maisteriohjelman pääaineista. Diplomi-insinöörin kaksivuotisen koulutuksen laajuus on 120 ECTS-pistettä, ja se on kokonaan englanninkielinen. Pääaine akustiikka ja audiotekniikka koostuu viidestä yhteisestä akustiikan kurssista, seminaarista ja valinnaisista kursseista. Akustiikan ja audiotekniikan seminaarissa käsitellään vuosittain eri teemaa, ja sen voi suorittaa useita kertoja eri vuosina.

Hakuaika Aalto-yliopiston maisteriohjelmiin on joulukuun alusta tammikuun alkuun.

Hyvän pohjan akustiikan maisteriopinnoille tarjoaa sähkötekniikan korkeakoulun informaatioteknologian kandidaatin ohjelma. Myös muut sähkötekniikan kandiohjelmat, kuten elektroniikka ja sähkötekniikka, tai teknillinen psykologia ovat sopivia lähtökohtia akustiikan opinnoille. Tekniikan kandidaatin opinnot kestävät kolme vuotta ja niihin haetaan maaliskuussa.

Aallon akustiikan laboratorio tarjoaa myös äänenkäsittelyn kursseja yhdessä Sound in New Media -maisteriohjelman kanssa. Lisäksi useat Aalto-yliopiston professorit ja laitokset tarjoavat aiheeseen liittyviä kursseja, esimerkiksi signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitoksen puheen- ja signaalinkäsittelyn kurssit.

Tohtoriopiskelijat voivat osallistua akustiikan ja audiotekniikan seminaariin sekä muihin jatkokursseihin, jotka on merkitty P-kirjaimella (Postgraduate course). Tohtorin tutkintoon voi myös sisällyttää maisteriohjelman kursseja. Tekniikan tohtorin koulutus on englanninkielistä, sen nimelliskesto on neljä vuotta ja siihen sisältyy 40 ECTS-pisteen laajuudelta opintoja sekä omaan tutkimukseen perustuvan väitöskirjan laatiminen. Pääsyvaatimuksia tekniikan tohtorin koulutukseen ovat mm. maisterin tutkinto soveltuvalta alalla ja riittävä opintomenestys maisterin tutkinnossa. Tekniikan tohtorin opetuksen järjestää Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu, ja pääaineen nimi on akustiikka ja puhetekniikka (Acoustics and Speech Technology). Hakuaika sähkötekniikan korkeakoulun tohtorikoulutukseen on kuukausittain, paitsi ei heinäkuussa.

Lisäksi Aallon akustiikan laboratorio tarjoaa kandidaattiopiskelijoille kurssin Sovellettu digitaalinen signaalinkäsittely (SODIS). Kurssi Informaatioteknologian perusteet sisältää johdatuksen kommunikaatioakustiikkaan.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu