Akateemiset tapahtumat ja perinteet

Promootion officiantit ja toimikunnan roolit

Promootion officiantit varmistavat, että seremonioissa säilytetään keskeiset perinteet. Aalto-yliopistossa officiantit ovat yleensä promootiotoimikunnan jäseniä.

Promootion 2024 järjestelyistä vastaa Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulu. Promootiontoimikunnan puheenjohtajana toimii dekaani, ja toimikunnassa on akateemisten tahojen edustus kaikista neljästä teknillisestä korkeakoulusta sekä järjestelyjen eri alojen asiantuntijoita.
Guilds flags
Photo: Aalto University / Heli Sorjonen

2024 Promootiotoimikunnan jäsenet

 Kari Tammi (Dekaani, Insinööritieteiden korkeakoulu)

Kari Tammi (Dekaani, Insinööritieteiden korkeakoulu)

Puheenjohtaja
 Olli Varis (Professori, Insinööritieteiden korkeakoulu)

Olli Varis (Professori, Insinööritieteiden korkeakoulu)

Promoottori
 Saija Toivonen (Professori, Insinööritieteiden korkeakoulu)

Saija Toivonen (Professori, Insinööritieteiden korkeakoulu)

Promootion juhlamenojen ohjaaja
 Jarkko Niiranen (Professori, Insinööritieteiden korkeakoulu)

Jarkko Niiranen (Professori, Insinööritieteiden korkeakoulu)

Promootion juhlamenojen ohjaaja
 Marjatta Louhi-Kultanen (Professori, Kemian tekniikan korkeakoulu)

Marjatta Louhi-Kultanen (Professori, Kemian tekniikan korkeakoulu)

Toimikunnan jäsen, Kemian tekniikan korkeakoulun edustäjä
 Tapio Lokki (Professori, Sähkötekniikan korkeakoulu)

Tapio Lokki (Professori, Sähkötekniikan korkeakoulu)

Toimikunnan jäsen, Sähkötekniikan korkeakoulun edustäjä
 Gary Marquis (Professori, Insinööritieteiden korkeakoulu)

Gary Marquis (Professori, Insinööritieteiden korkeakoulu)

Toimikunnan jäsen, Insinööritieteiden korkeakoulun edustäjä
 Pauliina Ilmonen (Professori, Perustieteiden korkeakoulu)

Pauliina Ilmonen (Professori, Perustieteiden korkeakoulu)

Toimikunnan jäsen, Perustieteiden korkeakoulun edustäjä
 Elina Karvonen (Kehityspäällikkö, Insinööritieteiden korkeakoulu)

Elina Karvonen (Kehityspäällikkö, Insinööritieteiden korkeakoulu)

Toimikunnan jäsen

Riitta Särkisilta-Lundberg (Viestintäpäällikkö, Insinööritieteiden korkeakoulu)

Toimikunnan jäsen
 Tatu Pohjola (Seremoniamestari, Aalto-yliopiston viestintäpalvelut)

Tatu Pohjola (Seremoniamestari, Aalto-yliopiston viestintäpalvelut)

Seremoniamestari, Aalto-yliopisto
 Nicoletta Michieletto (Koordinaattori, tekniikan korkeakoulut)

Nicoletta Michieletto (Koordinaattori, tekniikan korkeakoulut)

Projektikoordinaattori

Tekniikan alan officiantit

Promoottori antaa promovendille tohtorin arvonimen ja huolehtii siitä, että seremoniat etenevät sujuvasti. Promovendien promootioon kuuluu promovendien puhe, kunniatohtoreiden tutkintotodistusten lukeminen, promovendien nimien lukeminen sekä tohtorinhatun asettaminen päähän. Perinteen mukaan kunniatehtävään nimetään akateemisesti ansioitunut ja korkeassa virassa oleva professori.

Juhlamenojen ohjaajien tehtävään kuuluu akateemisen kulkueen ohjaaminen ja kaikkien seremonioiden ja tapahtumien konventioista ja protokollista huolehtiminen. Promootioillallisella juhlamenojen ohjaajat antavat ohjeet tilaisuuden etenemisestä sekä esittelevät kaikki esiintyjät. Tanssiaisissa juhlamenojen ohjaajat johtavat ensimmäisen akateemisen tanssin, Polonaisen. Tekniikan alalla on tapana valita kaksi juhlamenojen ohjaajaa, ja tässä kunniatehtävässä toimivat henkilöt valitaan professorikunnan nuoremmista riveistä. Juhlamenojen ohjaajan tunnusmerkkinä on leveä kultainen vyö.

Muita tehtäviä

Promoottorin avustajat auttavat lavalla tohtorinhattujen ja kunniatohtorien diplomien käsittelyssä promootioaktin aikana. Avustajat ovat perinteisesti opiskelijoita sekä Aalto-yliopiston professorien lapsia. 

Airuet auttavat kulkueen järjestämisessä, opastavat vieraat oikeille paikoilleen ja varmistavat, että kaikki aktissa ja päivällisellä mukana olevat henkilöt löytävät oikean paikkansa ja roolinsa. Airuet valitaan teknillisten korkeakoulujen kiltoihin kuuluvien yliopisto-opiskelijoiden joukosta.

Tekniikan koulujet killat

Kemian tekniikan korkeakoulu:
Prosessiteekkarit (PK)
Puunjalostajakilta (PJK)
Kemistikilta (KK)
Vuorimieskilta

Sähkötekniikan korkeakoulu:
Automaatio- ja systeemitekniikan kilta (AS)
Bioinformaatioteknologia kilta (Inkubio)
Sähköinsinöörikilta (SIK)

Insinööritieteiden korkeakoulu:
Koneinsinöörikilta
Maanmittarikilta
Rakennusinsinöörikilta

Perustieteiden korkeakoulu:
Tietokilta
Data Guild
Fyysikkokilta
Athene (Informaatioverkostojen kilta)
Prodeko (Tuotantotalouden kilta)

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: