Aalto-yliopiston avoin yliopisto

Konetekniikka, Rakennustekniikka

Sivuaineet kone- ja rakennustekniikasta
Aalto University Väre Insight Gronlund Nisunen Image: Mikko Raskinen / Aalto University

Sivuaineet johdattavat koneiden ja rakennusten teknisten järjestelmien suunnittelun perusteisiin. Opinnoissa käsitellään esim. statiikan, dynamiikan, kiinteän aineen mekaniikan, virtausmekaniikan, termodynamiikan, materiaalitieteiden, tuotesuunnittelun ja tuotantotekniikan perusteita.

Opetussuunnitelmakauden 2022-2024 mukaiset vastaavat sivuaineet ovat Konetekniikka ja Rakennustekniikka. Sivuaineiden opintojaksoille voi hakea erillisopinto-oikeuksia jos opintojaksoja ei ole tarjolla Avoimessa yliopistossa. Sivuaineiden rakenteet ja opintojaksot ovat nähtävillä täällä:

KonetekniikkaRakennustekniikka

Sivuaine Kone- ja rakennustekniikka poistui OPS-kaudelle 2022-2024. Jos olet jo aloittanut sivuaineen suorittamisen, voit suorittaa sen loppuun. Lukuvuosien 2020-22 sivuaineen rakenne on nähtävillä Aalto-yliopiston tutkinto-opiskelijoille suunnatussa sivuaineoppaassa, jossa on nähtävillä myös kurssikuvaukset erillisopinto-oikeuden kautta haettavista kursseista: Sivuaineopas

Jos kurssi on Avoimen yliopiston kautta tarjolla, opiskelijat ilmoittautuvat kurssi kerrallaan Avoimen yliopiston kurssikuvausten kautta: suoralinkki Kone- ja rakennustekniikan aineen hakutuloksiin. Kursseilla saattaa olla esitietovaatimuksia.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: