Aalto-yliopiston avoin yliopisto

Kone- ja rakennustekniikka

Opiskele sivuaine kone- ja rakennustekniikasta
Aalto University Väre Insight Gronlund Nisunen Image: Mikko Raskinen / Aalto University

Sivuaine johdattaa koneiden ja rakennusten teknisten järjestelmien suunnittelun perusteisiin. Opinnoissa käsitellään esim. statiikan, dynamiikan, kiinteän aineen mekaniikan, virtausmekaniikan, termodynamiikan, materiaalitieteiden, tuotesuunnittelun ja tuotantotekniikan perusteita.

Sivuaineen laajuus on 25 op.

Lukuvuosien 2020-22 sivuaineen rakenne on nähtävillä Aalto-yliopiston tutkinto-opiskelijoille suunnatussa sivuaineoppaassa, jossa on nähtävillä myös kurssikuvaukset erillisopinto-oikeuden kautta haettavista kursseista. Jos kurssi on Avoimen yliopiston kautta tarjolla, opiskelijat ilmoittautuvat kurssi kerrallaan Avoimen yliopiston kurssikuvausten kautta: suoralinkki Kone- ja rakennustekniikan aineen hakutuloksiin.

Kursseilla saattaa olla esitietovaatimuksia.

Lukuvuosien 2020-22 tiedot ja suoritusmahdollisuus, eli onko kurssi tarjolla Avoimessa yliopistossa vai onko sille haettava erillisopinto-oikeutta:

Pakolliset kurssit (15 op):
KJR-C2005    Tuotesuunnittelu, 5 op, syksy. Tarjonnassa erillisopinto-oikeuden haun kautta
KJR-C2004     Materiaalitekniikka, 5 op, syksy tai kevät. Tarjonnassa  erillisopinto-oikeuden haun kautta
KJR-C2006     Tuotantotekniikka, 5 op, kevät. Tarjonnassa Avoimen yliopiston kautta

Valinnaisista suoritetaan kaksi kurssia (10 op):
KON-C2003   Koneenrakennustekniikka B, 5 op, syksy. Tarjonnassa erillisopinto-oikeuden haun kautta
KJR-C1001    Statiikka ja dynamiikka, 5 op, kevät. Tarjonnassa erillisopinto-oikeuden haun kautta
KJR-C2001    Kiinteän aineen mekaniikan perusteet, 5 op, kevät. Tarjonnassa Avoimen yliopiston kautta
KJR-C2003    Virtausmekaniikan perusteet, 5 op, kevät. Tarjonnassa erillisopinto-oikeuden haun kautta
RAK-C3007   Rakennushankkeen perusteet, 5 op, kevät. Tarjonnassa erillisopinto-oikeuden haun kautta
MEK-C3001    Kuljetusvälinetekniikka, 5 op, kevät. Tarjonnassa erillisopinto-oikeuden haun kautta
KON-C3002    Koneenosien suunnittelu, 5 op, kevät. Tarjonnassa  erillisopinto-oikeuden haun kautta
RAK-C3006  Rakennetekniikan perusteet, 5 op, syksy. Tarjonnassa  erillisopinto-oikeuden haun kautta

 

Lukuvuosien 2018-20 sivuaineen rakenne on nähtävillä Aalto-yliopiston tutkinto-opiskelijoille suunnatussa sivuaineoppaassa.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu