Career Design Lab

Muotoile urasi

Uramuotoilu on luovaa ongelmanratkaisua painottava lähestymistapa oman uran suunnitteluun. Sen keskiössä ovat elämänlaajuinen oppiminen, kokeileminen ja työn mielekkyys. Uramuotoilun työkalut auttavat sinua suuntaamaan ja muuttamaan urapolkuasi kaikissa elämänvaiheissa.
a person with a telescope

Työn tulevaisuutta ei voi hallita mutta siihen voi valmistautua. Uramuotoilu tarjoaa luovan lähestymistavan seuraavien askeltesi valintaan ja muutoksiin sopeutumiseen.

Uramuotoilun näkökulmasta ei ole olemassa mitään yhtä ja ainoaa oikeaa uraratkaisua. Erilaisia toimivia vaihtoehtoja on monia! Testaamalla ja kokeilemalla eri suuntia pystyt paremmin havaitsemaan mikä on juuri nyt paras suunta eteenpäin - kunnes on taas uuden suunnanoton aika.

Uran muotoilu on elämänmittainen ja -laajuinen prosessi, joka on aina jollain tasolla käynnissä.

Kestävän uran perustaidot

  1. Itsensä johtaminen urapolun rakentamisessa ja sen muutoksissa
  2. Taito vaalia työn mielekkyyttä ja hyvinvointia omien tarpeiden, arvojen ja vahvuuksien pohjalta 
  3. Elämänlaajuista oppimista ja luovaa kokeilua painottava ajattelutapa

Kuvittele tulevaisuutesi

Uramuotoilun aloittaminen voi tuntua haastavalta, jos ei oikein tiedä, mitä haluaisi tehdä. Mielikuvituksen, tunteiden ja intuition valjastaminen on uramuotoilussa tärkeää, jotta kykenet löytämään itsellesi mielekkäitä ratkaisuja ja sopeutumaan muutoksiin. Jos uraa yrittää suunnitella rationaalisesti tai ulkoisiin odotuksiin mukautuen, omaa potentiaalia voi jäädä käyttämättä. Oman äänen löytäminen auttaa tunnistamaan, mitkä työelämään liitetyt oletukset pitävät omalla kohdalla paikkansa.

Pohdintatehtävä

Vaihtoehtoisen tulevaisuuksien kuvittelu on erinomainen tapa ottaa omat tunteet ja intuitio käyttöön ja ideoida mahdollisia urapolkuja. Seuraava harjoitus auttaa hämäämään rationaalista mieltä ja antamaan mielikuvitukselle tilaa.

Matkusta tulevaisuuteen (esimerkiksi 5-10 vuoden päähän) ja kuvittele miltä haluaisit elämäsi silloin näyttävän. Unohda mahdolliset haasteet ja esteet. Kuvaa tätä elämääsi mahdollisimman konkreettisesti ja yksityiskohtaisesti.

  • Mitä teet työksesi?
  • Missä asut?
  • Keitä ihmisiä elämässäsi on?
  • Millainen elämäntyyli sinulla on?
  • Mitä asioita arvostat?

Luo mahdollisimman elävä ja voimallinen tulevaisuuden kuva. Ota mukaan eri aisteja ruokkivia elementtejä.

Kun olet luonut tulevaisuuden kuvasi, pohdi hetki millaisia tunteita ja ajatuksia se sinussa herättää.

Opi lisää

a laughing woman in an art workshop

Design a Meaningful Career (ulkoinen linkki)

Tällä avoimella verkkokurssilla opit kuinka voit luovasti muotoilla merkityksellistä urapolkua radikaalisti muuttuvassa työelämässä.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: