Career Design Lab

Luo oma narratiivisi

Uranarratiivi on työkalu, jonka avulla voi jäsentää kokemuksiaan, ymmärtää itseään ja rakentaa työuralle mielekästä suuntaa. Se auttaa tunnistamaan oman uran punaisen langan ja tarkoituksen mutta myös asemoimaan omaa osaamista ja kertomaan siitä muille.
abstract illustration

Narratiiveilla on tärkeä rooli työuran muotoilussa. Ne ohjaavat tavoitteitamme ja tulkintojamme työurista sekä niiden kehityksestä. Useimmiten emme edes huomaa niiden vaikutusta, koska ne toimivat kuin kulttuuri yleensäkin, tiedostamatta. 

Uramuotoilussa narratiiveja voi käyttää käytännöllisenä työkaluna itsetuntemuksen vahvistamisessa, muutoksiin sopeutumisessa ja merkityksellisen urapolun rakentamisessa.

Narratiivi uramuotoilun työkaluna

Narratiivit auttavat uramuotoilussa monella tapaa:

 1. Kyseenalaista oletuksiaKulttuurimme ja media syöttävät meille monenlaisia narratiiveja, joiden mukaan elämää pitäisi elää ja uraa rakentaa. Kun olet pohtimassa seuraavia askeleitasi, on hyvä kyseenalaistaa oletuksia ja arvioida kriittisesti, elätkö itse valitsemiesi narratiivien mukaan.
 2. Selkiytä kokemuksia   Työurat harvoin kehittyvät lineaarisesti ja omien suunnitelmiemme mukaan. Kun punainen lanka katoaa, narratiivi auttaa jäsentämään muutoksia, löytämään uutta suuntaa ja ohjaamaan seuraavia askeleitasi.
 3. Kuvittele tulevaisuus   Päätöksentekotilanteissa nojaamme aina johonkin narratiiviin siitä, miten ajattelemme tulevaisuuden muotoutuvan. Teemme x, koska oletamme, että siitä seuraa y. Yleensä luotamme helpoiten saatavilla oleviin narratiiveihin mutta parempaan lopputulokseen pääset, jos koitat kuvitella useampia, hulluiltakin tuntuvia vaihtoehtoja. Ne auttavat sinua laajentamaan vaihtoehtojasi ja näkemään uusia reittejä.
 4. Luo merkitystä  Narratiiveihin sisältyy aina jonkinlainen oletus siitä, mikä on normaalia, hyvää tai oikein. Työuriin liittyvät narratiivit tarjoavat erilaisia toimintareseptejä sekä tarkoituksia (eteneminen, asiantuntijuus, status, raha, kutsumus jne.). Ne kuvastavat arvoja ja rakentavat merkityksellisyyttä urapolun vaiheisiin.
 5. Viesti ja erottaudu   Kun oma sisäinen tarina on luotu, on myös helpompi kertoa itsestään muille mm. työnhakutilanteissa. Yksi narratiivi ei kuitenkaan riitä, vaan sitä täytyy muokata tilanteen mukaan. Hakemuskirjeen, cv:n ja portfolion tarkoitus on kertoa sinun tarinasi mutta räätälöitynä kohdeyleisön mukaan.

Voimme mennä vain niin kauas, minne narratiivimme meidät vievät.

David Drake

Tehtävä

Pohdi tähänastista elämääsi ja urapolkuasi.

 1. Listaa kaikki tärkeät tapahtumat ja tekijät, jotka ovat vaikuttaneet omaan polkuusi (käännekohdat, valinnat, muut ihmiset, oivallukset, kokemukset jne.)
 2. Kirjoita listan pohjalta lyhyt narratiivi työurastasi
 3. Mieti mikä narratiivisi juoni tai punainen lanka on. Tunnistatko jotain valintojasi ohjaavia arvoja tai odotuksia?
 4. Jaa narratiivisi ystäväsi tai mentorisi kanssa

Lue lisää

a laughing woman in an art workshop

Design a Meaningful Career (ulkoinen linkki)

Tällä avoimella verkkokurssilla opit kuinka voit luovasti muotoilla merkityksellistä urapolkua radikaalisti muuttuvassa työelämässä.

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: