Career Design Lab

Kyseenalaista oletuksia

Uramuotoilussa on tärkeä kriittisesti tarkastella oletuksia työelämästä, jotta voi paremmin tunnistaa itselle mielekkäät tavoitteet ja ratkaisut.

Työuriin liitetään monenlaisia uskomuksia ja odotuksia. Niitä pidetään itsestäänselvinä mutta todellisuudessa ne ovat oletuksia, joita voi tulkita monella tavalla. Kun olet tekemässä omaa uraasi koskevia valintoja, on hyvä tarkastella kriittisesti päätöksentekoa ohjaavia oletuksia. Vaikka kulttuurissamme ihannoitaisiinkin tietynlaisia urapolkuja ja saavutuksia, ne eivät välttämättä ole paras suunta juuri sinulle.

person with a telescope

Työ, ura vai kutsumus?

Yksi tapa arvioida omia oletuksiasi ja odotuksiasi työurasi suhteen on pohtia työorientaatiotasi. Haluatko työn, uran vai kutsumuksen? 

  • Työorientaatio: haluat kiinnostavan työn, joka mahdollistaa hyvän toimeentulon sekä aikaa perhe-elämälle ja/tai työn ulkopuolisille intresseille
  • Uraorientaatio: haluat edetä asiantuntijana tai johtajana, kasvattaa vastuuta/statusta/varallisuutta ja rakentaa uraa perinteisesti ymmärrettynä
  • Kutsumusorientaatio: työ on keskeinen osa identiteettiäsi, tapa ilmaista itseäsi ja kokea merkityksellisyyttä elämässä

Tämä professori Amy Wrezniewskin (Yale School of Management) esittämä jaottelu on yksinkertainen mutta hyödyllinen työkalu vaihtoehtoisten urapolkujen punnitsemiseen. On kuitenkin hyvä huomata, että tuoreimpien tutkimusten mukaan orientaatiot eivät olet selvärajaisia ja voivat muuttua elämän aikana.

Pohdinta

Mikä ylläolevista orientaatioista kuvaa tällä hetkellä parhaiten omia odotuksiasi?

Minkä mallitarinan mukaan elät?

Toinen tapa tarkastella omia uraodotuksiasi ja -oletuksiasi on lähestyä niitä tarinallisesta näkökulmasta.

Mallitarinat ovat kulttuureissa jaettuja kertomuksia, joiden mukaan toimintaa tulkitaan, arvotetaan ja ohjataan. Sisäistämme nämä tarinat niistä kulttuureista ja ryhmistä, joihin kuulumme: perhe, työpaikat, koulutusinstituutiot, sukupuoli, etnisyys, ammatti jne. Normaalisti emme ole edes tietoisia siitä, että elämme tällaisten narratiivien ohjaamina, koska ne näyttäytyvät itsestään selvältä todellisuudelta. Tosiasiassa vaihtoehtoisia narratiiveja on aina useita.

Mitkä narratiivit elämääsi ohjaavatkin, ne määrittelevät, mikä on tärkeää, arvokasta ja elämäsi arvoista. Ne kertovat, millainen on hyvä työura ja miten sinun pitäisi toimia.

Pohdinta

Tarkastele tähänastista urapolkuasi, tekemiäsi valintoja ja mieti seuraavia kysymyksiä:

  • Kuinka perheesi, sukupuolesi, opinahjosi, työpaikkasi tai joku muu organisaatio/ryhmä/kulttuuri on muovannut omia arvojasi ja työelämää koskevia oletuksiasi?
  • Millainen on uravalintojasi tähän mennessä muovannut mallitarina? Millainen on tämän narratiivin mukainen hyvä ura? Millaisia askeleita siihen kuuluu?
  • Mikä voisi olla vaihtoehtoinen narratiivi, jonka mukaan voisit omaa työuraasi hahmottaa ja suunnata?

Perehdy aiheeseen lisää

a laughing woman in an art workshop

Design a Meaningful Career (ulkoinen linkki)

Tällä avoimella verkkokurssilla opit kuinka voit luovasti muotoilla merkityksellistä urapolkua radikaalisti muuttuvassa työelämässä.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: