Career Design Lab

Kirkasta arvosi

Arvot auttavat löytämään urapolulle merkityksellistä suuntaa ja navigoimaan työelämän muutosten keskellä.
abstract illustration

Työelämän muutoksissa navigoimiseen tarvitaan luotettavaa kompassia. Työuralla oma identiteetti toimii tällaisena kompassina. Sen tärkein osa ovat arvot. Ne kuvaavat niitä asioita, joita itse kukin pitää omassa elämässään tärkeänä, hyvänä ja oikeana.

Saatamme kuitenkin noudattaa elämän varrella omaksumiamme arvoja  tiedostamatta. Elämme arkea automaattiohjauksella. Jos arvot eivät ole henkilökohtaisesti aitoja ja merkityksellisiä, ne eivät motivoi eivätkä mahdollista työn mielekkyyttä. Kysymys ei ole siitä, että arvot olisivat vääriä  – ne ovat vain vääriä juuri sinulle.

Toinen arvoihin liittyvä haaste on se, että niitä on helpompi julistaa kuin elää niiden mukaan. Yksinkertainen omien arvojen testi on pohtia sitä, mihin oma aika ja energia oikeasti menevät. Arvojen tärkeysjärjestys voi myös muuttua elämän eri vaiheissa. Siksi onkin tärkeätä palata pohtimaan omia arvojaan aika ajoin.

Uravalinnat on suurimpia arvopohjaisia valintoja elämämme varrella. Millaisia arvoja omat valintasi ilmentävät?

Aitona itsenä eläminen on jokapäiväistä omien taipumusten kunnioittamista ja muiden odotuksista luopumista.

Bréne Brown

Harjoitus

Kirkasta arvosi seuraavien vaihtoehtojen avulla:

  1. Tarkastele tähänastista urapolkuasi, valintojasi ja päätöksiäsi. Pohdi mihin olet käyttänyt aikaasi ja mitä arvoja valintasi kuvaavat. Mitkä ovat olleet 3-5- tärkeintä arvoasi?
  2. Tee ilmainen arvotesti verkossa (Barrett Values Centre)

Personal Values Assessment

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: