Aalto-yliopisto Junior

Opettajien täydennyskoulutukset

Uusia työ­tapo­ja, näkökul­mia ja tekni­ikoi­ta luon­non­ti­eteen, matem­ati­ikan, teknolo­gian, talouden ja taiteen aloil­ta opet­ta­jan työn tuek­si, inspi­raa­tiok­si sekä ammat­ti­taidon kehit­tämisek­si. Aal­to-yliopis­to poikki­ti­eteel­lisenä tutkimus- ja koulu­tu­s­paikkana on rajoit­tam­a­ton ideoiden lähde.
Arduino

LUMATIKKA+ - Matematiikan opetuksen ja oppimisen täydennyskoulutusohjelma

LUMATIKKA+ on suurta suosiota vuosina 2018–2022 niittäneen matematiikan opetuksen ja oppimisen LUMATIKKA-täydennyskoulutuksen päivitetty ohjelmakokonaisuus. LUMATIKKA+ sopii matematiikan parissa työskentelevälle varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja toisen asteen opetushenkilöstölle. Ohjelman toteuttaa LUMA-keskus Suomi -verkosto. Maksuttoman osallistumisen koulutukseemme mahdollistaa Opetushallitus, joka rahoittaa ohjelmaa kesään 2025 asti. Lue lisää ja osallistu.

LUMAn lumoa -täydennyskoulutus eheyttävästä ja laaja-alaisesta opetuksesta

Eheyttävä ja laaja-alainen opetus on kirjattu opetussuunnitelmien perusteisiin, mutta kuinka sitä tulisi toteuttaa kouluissa ja päiväkodeissa? Mitkä työtavat ja oppimisympäristöt on todettu tutkimuksen perusteella toimiviksi? Entä miten tällaista opetusta voidaan arvioida?

Opetusta eheytetään tavallisesti yhdistelemällä eri tiedonaloja jonkin ajankohtaisen aiheen käsittelyssä. Opetuksessa voidaan esimerkiksi tehdä yhteistyötä eri oppiaineiden kanssa tai vaikka koulun tai päiväkodin ulkopuolisten toimijoiden kanssa. 

MOOC-koulutuskokonaisuuksissa opit erilaisia tapoja lisätä monialaisuutta opetukseesi. Ideoiden lisäksi saat koulutuksesta kontakteja yhteistyön aloittamiseen. Kurssien suorittaminen on maksutonta ja niitä voi hyväksilukea VESO-koulutuksiksi.

Ilmoittaudu kursseille tästä. Tervetuloa oppimaan kanssamme!

LUMA-keskus Suomi -verkoston koulutukset:

Tutustu ja lue lisää täältä.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: