Aalto Networking Platform

Aalto Living+ Forum

Vuosittainen Aalto Living+ Forum on monialainen avoin luentosarja ihmislähtöisiin elinympäristöihin liittyvistä aiheista.
Aalto tenure track evaluation criteria

Aalto Living+ Forum on vuosittain järjestettävä monitieteellinen avoin luentosarja ihmislähtöisiin elinympäristöihin liittyvistä aiheista. Foorumi kokoaa yhteen tutkijoita, professoreita, virkamiehiä ja yritysmaailman asiantuntijoita esittelemään alojensa uusimpia tutkimustuloksia sekä keskustelemaan tulevaisuuden skenaarioista.

Luentosarjat ovat avoimia Aallon opiskelijoille ja opetushenkilöstölle sekä koko kansalle. Luentosarja tarjotaan opiskelijoille myös kahden opintopisteen kurssimoduulin muodossa, johon kuuluu lisäksi luentoihin liittyviä tehtäviä. Luennot pidetään englannin kielellä.

Edelliset Forumit

Ensimmäinen Living+ Forum järjestettiin vuonna 2017 tarkoituksena kuvata Aallon ihmislähtöisiin elinympäristöihin liittyvän tutkimuksen koko kirjo, esitellä lyhyesti Living+ Platformin tärkeimpiä teemoja, sekä antaa esimerkkejä platformin tukemasta tutkimuksesta.

Vuonna 2018 esittelimme ensimmäisen Living+ Forumin, joka keskittyi tiettyyn ihmislähtöisten elinympäristöjen alateemaan, liikkuvuuteen. Luennoilla aihetta keskusteltiin kattavasti ihmislähtöisestä näkökulmasta, mukaan lukien liikennettä ja liikkuvuutta koskeva ihmisten käyttäytymisen tutkiminen, mallinnus, järjestelmät sekä palvelut. 

2019 luentosarjalla keskusteltiin inklusiivisista elinympäristöistä, jotka ovat laajasti väestön saavutettavissa ja joiden suunnittelussa huomioidaan kaikkien käyttäjäryhmien tarpeet. Hyvin monialainen joukko tutkijoita, virkamiehiä ja arkkitehtejä keskusteli siitä, kuinka helposti arkkitehtuurin, politiikan, talouden ja rakennustekniikan keinoin ihmisiä voidaan kohdella tasa-arvoisemmin. 

Tämän vuoden (2020) Living+ Forum keskittyi laskennallisten menetelmien hyödyntämiseen ihmislähtöisessä kaupunkisuunnittelussa ("computational city planning"). Luennoilla esiteltiin esimerkkejä siitä, kuinka digitaalisia laitteita sekä tietokoneavusteisia menetelmiä hyödyntämällä voidaan saada tarkempi kuva kaupunkiympäristöistä ja niiden eri elementeistä, sekä lisätä kaupunkisuunnittelun tehokkuutta ja käyttäjälähtöisyyttä.       

Tarkempi ohjelma:

Ensimmäinen luento sarjasta Living+ Forum 2019: Inclusive Environments

People discussing

Mikä on Aalto Networking Platform?

Aalto Networking Platform tukee monialaista ja tieteidenvälistä tutkimusta Aalto-yliopiston tutkimuksen avainalueilla.

Tutkimus ja taide
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: