Aalto Materials Platform

Missiomme ja visiomme

Materiaaliplatformin avaintoiminta keskittyy uusiin mahdollisuuksiin materiaalitutkimuksen popularisoinnissa ja moni- ja poikkitieteisten aloitteiden tukemisessa.
Materials Platform Launch. Image: Mikko Raskinen.

Missio

Materiaaliplatformin tarkoitus on edistää poikkitieteistä yhteistyötä ja viestintää Aalto-yliopiston sisällä ja sen ulkopuolella materiaalitieteen alan ja sen sovellusten kehittämiseksi.

Visio

Materiaaliplatformi edistää ideoiden aktiivista vaihtoa ja tutkijoiden ja kouluttajien mahdollisuuksia antaa panoksensa yhteiskuntaan ja parantaa elämänlaatua. Se neuvoo ja tarjoaa vertailukohdan toimien toteuttamiselle ja sellaisten tilojen luomiselle, joissa taide, suunnittelu, liiketoiminta, tiede ja teknologia yhdistävät ponnistelunsa toisiinsa liittyvien sovellusten ja innovaatioiden kehittämiseksi.

Avaintoiminta

  • Materiaaliplatformi edistää huippuluokan tiedettä ja koulutusta sekä luovuutta.
  • Materiaaliplatformi ehdottaa toimia ideoiden ja toimenpiteiden vaihtamiseksi yhteistyön pohjalta.
  • Materiaaliplatformi auttaa integroimaan moni- ja poikkitieteisiä aloitteita.
  • Materiaaliplatformi viestii, yhdistää ja etsii Aalto-yliopiston jäsenille mahdollisuuksia kehittää materiaalitiedettä, -teknologiaa ja -suunnittelua.

Materiaalitutkimus Aalto-yliopistossa

Materiaalitutkimus Aallossa on vakiinnuttanut asemansa tieteen huipulla.

  • Aallon materiaaliaiheisiin julkaisuihin viitataan 55 % enemmän kuin keskimäärin koko maailmassa (MNCS 1.55).
  • 17,8 % Aallon julkaisuista kuuluu eniten viitattujen 10 %:n joukkoon maailmassa (Top 10 = 17,8 %).
  • Aallolla on kaksi Suomen Akatemian rahoittamaa huippuyksikköä sekä yli kymmenen meneillään olevaa Euroopan tutkimusneuvoston rahoittamaa projektia (ERC-hanketta) materiaalitutkimuksen saralla.
  • Aallon materiaalitutkimuksen vuotuinen budjetti on 75 MEUR, josta kolmasosa on ulkoista rahoitusta.
Mikä on Aalto Networking Platform?

Other Aalto University Platforms and collaboration bodies

All platforms are serving Aalto University researchers and students by offering possibilities for co-operation and networking with internal and external stakeholders, including industry partners.

Aalto Living+ Platform

Living+ tukee monitieteellistä tutkimusta ihmislähtöisistä elinympäristöistä, joka on yksi Aalto-yliopiston keskeisistä tutkimusalueista.

Aalto Living+ Platform banner image including the title Living+.

Aalto Experience Platform

Platformin tehtävänä on edistää ja tukea kokemuksen ja elämyksen monitieteellistä tutkimusta, jossa yhdistyvät tiede, tekniikka, taide ja liiketoiminta.

Aalto University Experience Platform

Aalto Thesis

Aalto Thesis on monitieteinen ja projektipohjainen ohjelma maisterin opinnäytetyön tekemiseen oikealle työelämäkumppanille.

Three smiling students by a laptop.

Aalto Energy Platform

Aallon Energy Platform katalysoi ja kehittää monitieteellistä yhteistyötä kestävien energiaratkaisujen saralla.

Aalto Energy Efficiency / Image by Helén Marton

Aalto Sustainability

Aalto Sustainabilityn tavoitteena on lisätä yhteistyötä eri tieteenalojen välillä sekä edistää kestävää kehitystä osana opetusta, kampuskehitystä ja muuta Aalto-yliopiston toimintaa.

Aalto Sustainability Hub

Aalto Digi Platform

Digi Platformin ydin on digitaalisuus, ja sen fokusalueisiin kuuluvat nousevat teknologiat, digipalvelut, big data sekä robotiikka niin tieteissä, taiteissa kuin liiketoiminnassakin.

Aalto University / CYBER / kuva: Aki-Pekka Sinikoski

Aalto Health Platform

Health Platform tukee ja kehittää Aalto-yliopiston terveyden ja hyvinvoinnin alan toimijoiden ja Aallon yhteistyötä tieteen, tekniikan, muotoilun ja liiketoiminnan aloilla.

An Aalto pen lying on the page of a study book, students working in the background / photo by Aalto University, Aino Huovio

Teollisen internetin kampus

Aalto-yliopiston teollisen internetin kampus (AIIC) on opiskelijoille, tutkijoille ja yrityksille tarkoitettu yhteistyöalusta älykkäiden, yhdistettyjen tuotteiden ja palvelujen luontiin. Teollisen internetin kampus mahdollistaa monitieteisen tutkimuksen, koulutuksen ja innovaation teollisuuden kumppaneiden kanssa.

Aalto Industrial Internet Campus

Aalto-yliopiston Design Factory

Design Factory on kaikkien Aalto-yliopiston korkeakoulujen yhteinen poikkitieteellinen oppimisalusta

Opiskelijoita työskentelemässä Design Factorylla
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu