Aalto-käsikirja

Provosti

Provosti on yliopiston johtosäännössä asetettu toimielin. Provosti tukee rehtoria strategisessa suunnittelussa, professorien nimittämisessä ja resurssisuunnittelussa, johtaa yliopiston opetukseen, tutkimukseen ja vaikuttavuuteen liittyviä prosesseja sekä toimii tarvittaessa rehtorin sijaisena. Aalto-yliopiston provostina toimii professori Kristiina Mäkelä.
Aalto University / Kristiina Mäkelä / Photo: Mikko Raskinen
Provosti Kristiina Mäkelä

Provostin tehtävä Aalto-yliopistossa

Provosti on yliopiston johtosäännössä asetettu toimielin.

Provostin nimittää yliopiston hallitus rehtorin esityksestä. Hallitus päättää myös provostin toimikauden pituudesta. Silloin kun provostiksi tai vararehtoriksi on nimitetty Aalto-yliopiston professori, hän on toimikautensa ajaksi vapautettu professorin tehtävänsä hoidosta.

Provostin tehtävät

Aalto-yliopiston provostin tehtävistä on määrätty yliopiston johtosäännössä.

Provostin tehtäviin kuuluu:

  1. toimia rehtorin sijaisena,
  2. tukea rehtoria strategisessa suunnittelussa, professorien nimittämisessä ja resurssisuunnittelussa,
  3. johtaa yliopiston kaikkia opetukseen, tutkimukseen ja vaikuttavuuteen liittyviä prosesseja sekä
  4. muut rehtorin hänelle määräämät tehtävät.

Provostilla on oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa yliopiston kaikkien toimielinten kokouksissa hallituksen nimityskomiteaa lukuun ottamatta.

Provosti toimii suoraan rehtorin alaisena. Vararehtorit toimivat suoraan rehtorin tai provostin alaisina sen mukaan kuin rehtorin työjärjestyksessä tarkemmin määrätään.  

Rehtori on nimittänyt provostin yliopiston akateemisten asiain komitean puheenjohtajaksi.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: