Johtamisen prosessit

Tietoa Aalto-yliopiston johtamisesta sekä laadunhallinnasta.
Aalto ARTS pajakuva, photo: Mikko Raskinen

Laadunhallinta Aalto-yliopistossa

Aalto-yliopiston tapa toimia pohjautuu jatkuvan parantamisen PDCA-periaatteeseen (Plan-Suunnittele, Do-Toteuta, Check-Arvioi, Act-Kehitä). Tällöin toiminta suunnitellaan sovittujen tavoitteiden mukaisesti ja toimitaan suunnitelmien mukaan. Toimintaa ja tekemistä arvioidaan ja mitataan sekä kehitetään saadun palautteen pohjalta. Tavoitteiden tarkistaminen ja toiminnan kehittäminen nähdään tällöin spiraalina, jatkuvana prosessina, jossa jokaisen kehittämiskierroksen jälkeen ollaan lähempänä itse itsellemme asetettuja tavoitteita. Aalto-yliopiston laatujärjestelmä on prosessien, tiedon ja toimijoiden kokonaisuus ja se on Aallon johtamisen sisällä.

Lue lisää laatujärjestelmästämme

annual clock

Johtamisen vuosikello

Aalto-yliopiston toiminnan suunnittelu ja kehittäminen kuvataan vuosikellon avulla. Yliopiston johtamisen ja päätöksenteon valmistelun tueksi vuosikelloon on koottu johtamisen ja stategisen suunnittelun keskeisimmät tapahtumat. Alta löydät vuoden 2021 vuosikellon.

Otaniemi campus, aerial image, photo: Matti Ahlgren / Aalto University

Yliopiston strateginen suunnittelu

Aalto-yliopiston elävä strategia huomioi maailman muutoksen. Tehtävä, arvot ja tapa toimia ohjaavat pitkän aikavälin suuntaamme. Valitsemme ne kehityskohteet ja -toimet, jotka parhaiten vievät kohti päämääräämme. Tarkastelemme strategisia valintojamme säännöllisesti koko Aalto-yhteisön voimin.

Yliopiston ja korkeakoulujen toiminnan seurantaa ja suunnittelua rytmittää alkuvuonna toteutettava edellisen kalenterivuoden tuloksiin ja palautteisiin keskittyvä yliopiston vuosikatselmus (University Review), loppukeväästä toteutettava yliopistodialogi (University Dialogue) sekä loppusyksystä toteutettava yliopiston ennakkokatselmus (University Preview).

Lue lisää strategisesta suunnittelusta

Operatiivinen johtaminen, arvointi ja riskienhallinta

Johtamisen tukipalvelut
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu