Opinto-ohjelmat ja verkostot

Yhteiset energiakoulutusohjelmat.
Three students sitting next to a wooden table, and studying. Two of them have laptops in front of them. Photo: Unto Rautio

Edelläkäyvien energiaratkaisujen maisteriohjelma

Ohjelma koostuu neljästä pääaineesta, joita koordinoivat insinööritieteiden korkeakoulu (ENG), kemian tekniikan korkeakoulu (CHEM) ja sähkötekniikan korkeakoulu (ELEC). Vaikka ohjelmaa koordinoivat eri korkeakoulut, opetus ja kurssien valinta tapahtuvat poikkitieteellisesti. Ohjelmaa johtaa professori Martti Larmi (ENG), ja siinä on mukana myös muita professoreita, kuten Risto Kosonen (ENG), Matti Lehtonen (ELEC) ja Pekka Oinas (CHEM).

Energiatieteiden aloite (ESCI)

Aallon energiatieteiden aloite (ESCI) on strateginen aloite, jota isännöi Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu (SCI). Aloitteessa keskitytään monitieteelliseen koulutukseen ja opiskelijoiden osallistumiseen ajankohtaisiin energia-aiheisiin. ESCI-aloitteeseen kuuluvia toimia ovat muun muassa monitieteelliset energiaopinnot (MES) ja Energy Garage (EG). ESCI-aloitetta isännöi perustieteiden korkeakoulu professori Peter Lundin johdolla, mutta siinä on mukana ihmisiä koko yliopistosta.

Aallon ydinturvallisuuden sivuaineohjelma

Aallon ydinturvallisuusohjelma on maisteritason monitieteellinen verkostopohjainen sivuaine, jossa yhdistyvät Aalto-yliopiston kaikki ydinenergiaan liittyvät toiminnot. Ohjelman tarkoitus on vastata Suomen ydinenergiasektorin tarpeisiin – sektori tulee tarvitsemaan vuoteen 2025 mennessä 100–200 uutta korkeasti koulutettua työntekijää vuosittain. Ohjelman yhteyshenkilö on professori Filip Tuomisto.

Kestävä Aalto

Sosiaalinen vastuu ja kestävyys ovat keskeinen osa kaikkea Aalto-yliopiston toimintaa. Ne perustuvat yliopiston arvoihin ja strategiaan ja toteutuvat tutkimuksessa, oppimisessa ja yliopiston muissa toiminnoissa. Kampuksen kehittäminen on myös tärkeässä roolissa uusien mallien toteuttamisessa ja luomisessa kestäviä käytäntöjä varten. Kestävän Aallon yhteyshenkilö on tohtori Annukka Jyrämä.

Energiateknologian tohtorikoulutusverkosto (DENET)

DENET-verkosto tarjoaa foorumin energiateknologian alan tohtoriopiskelijoille ja heidän ohjaajilleen. Verkostoa koordinoi Aalto-yliopisto. Muut jäsenyliopistot ovat Helsingin yliopisto, Åbo Akademi, Tampereen teknillinen yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Vaasan yliopisto ja Oulun yliopisto.

Ota yhteyttä koordinaattoriin:

Jenni Lehtonen
[email protected]
Puh. +358 50 3200 144

DENET-professorit ja heidän yhteystietonsa on lueteltu alla.

Aalto-yliopisto

Helsingin yliopisto

  • Professori Lauri Valsta (Metsätalouden liiketaloustiede)

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

  • Professori Esa Vakkilainen (Kestävät energiajärjestelmät)
  • Professori Tapio Ranta (Bioenergiateknologia)
  • Professori Timo Hyppänen (Energiajärjestelmien mallinnus)

Tampereen teknillinen yliopisto

Oulun yliopisto

Åbo Akademi

Vaasan yliopisto

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: