Utbildningsutbud

Master’s Programme in Global Management (including CEMS MIM)

Utexaminerade från magisterprogrammet Global Management är beslutsfattare med ansvarsfulla och framgångsrika uppgifter i global miljö. Studierna utvecklar studerandenas kompetens i strategi, utveckling av affärsverksamheten, ledarskap och förståelse för olika kulturer. Programmet ger en unik möjlighet att avlägga två ansedda examina: de utexaminerade blir både ekonomie magister och får den av CEMS beviljade CEMS Master’s in International Management (MIM)-examen.
Two business students on the Aalto University campus in Otaniemi

Examen:

Ekonomie magister

Ansökningsperiod:

1.12.2021 – 3.1.2022

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det ekonomiska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Handelshögskolan

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES

Ansökningsperioden börjar 1.12.2021 09:00 (UTC+2)

Ansökan till magisterutbildning

Beskrivning

Utexaminerade från magisterprogrammet Global Management är beslutsfattare med ansvarsfulla och framgångsrika uppgifter i global miljö. Studierna utvecklar studerandenas kompetens i strategi, utveckling av affärsverksamheten, ledarskap och förståelse för olika kulturer. Programmet ger en unik möjlighet att avlägga två ansedda examina: de utexaminerade blir både ekonomie magister och får den av CEMS beviljade CEMS Master’s in International Management (MIM)-examen.

CEMS MIM är ett internationellt välkänt och ansett utbildningsprogram. På listan European Business Schools 2020 rankar tidskriften Financial Times Aalto-universitetet som etta i Finland. Den högklassiga forskningen och undervisningen ger utexaminerade från programmet:

En bred förståelse för och kunskap om beslutsfattande i hållbar affärsverksamhet. De utexaminerade har värdefull förståelse för global strategi, analytiskt tänkande, ledarskap och samverkan i en hållbar affärsmiljö.

En holistisk förståelse för ledarskap. De utexaminerade har färdigheter att verka i team av olika slag och leda hektiska, heterogena och alltmer globala arbetskollektiv.

Två ansedda examina. De utexaminerade blir både ekonomie magister och får den av CEMS beviljade CEMS Master’s in International Management (MIM)-examen.

Nära kontakt med den internationella CEMS-gemenskapen. Ca 1300 studerande börjar årligen på CEMS MIM-programmet. De utexaminerade är en del av den unika och sammansvetsade globala gemenskapen som omfattar 34 akademiska partner, ca 70 internationella företag och sammanslutningar och ca 17 000 alumner. Här kan de utexaminerade knyta livslånga vänskapsband och kontakter.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket i magisterprogrammet Global Management är engelska. Studerande från alla språk- och kulturmiljöer är välkomna att studera på programmet.

Studiernas uppbyggnad

Magisterprogrammet Global Management omfattar totalt 120 sp. Det tvååriga magisterprogrammet består av:

 • Huvudämnesstudier (88 sp), varav 25–30 sp genom utbyte (ett CEMS business-projekt ingår, 15 sp)
 • Examensarbete (20 sp)
 • Valbara studier (12 sp)

Studiernas innehåll

Under det första studieåret skaffar sig de studerande en solid grund för sin kompetens exempelvis i ekonomisk vetenskap, affärsanalys, strategi och ekonomiförvaltning. Också examensarbetet på 20 sp görs under det första året. Det andra året fokuserar på studier för CEMS MIM-examen. Studerandena tillbringar höst- eller vårterminen som utbytesstuderande vid en annan CEMS-skola. Studierna under det andra året följer CEMS MIM-programmets gemensamma studieplan.

Det unika magisterprogrammet utvecklar de studerandes kompetens i och förståelse för många områden, såsom:

 • Ekonomisk vetenskap
 • Global strategi
 • Globalt ledarskap
 • Självledarskap
 • Affärsanalys

Under CEMS MIM-året har studerandena möjlighet att vidga sin kompetens med fritt valbara CEMS-studier.

The programme is not about learning theories by heart but applying them to real-life settings.

Ben Laszlo, student

Personlig studieplan (PSP)

PSP är ett praktiskt verktyg som hjälper den studerande att staka ut sin studiestig så att hen väljer kurser som bäst motsvarar hens intressen och programmets krav. PSP fungerar också utmärkt som kontroll på att man bedriver studierna i planerad takt. Optimalt visar PSP var i studierna man befinner sig och anger milstolpar man ska hålla sig till.

Dessutom erbjuder modulen Personal Development Journey studeranden verktyg för utveckling av sig själv och sin kompetens.

Internationella möjligheter

CEMS-gemenskapen, internationell arbetspraktik, kurser i samverkan med företagen, CEMS-utbyte samt två internationellt ansedda examina bildar kärnan i programmets internationella inriktning.

Aalto-universitetet är internationellt till sin natur och välkomnar årligen tusentals studerandefrån utlandet för examen och utbyte.De studerande förenas i den mångsidiga Aalto-gemenskapen, inte enbart genom studier utan också via mångahanda fritidsaktiviteter, evenemang och festiviteter på campus. Examensprogrammens administratörer, den aktiva tutorverksamheten och stödtjänsterna hjälper internationella studerande att anpassa sig till den nordiska kulturen och känna sig hemma i Finland.

Tvärvetenskaplighet

Aalto-universitetet är känt som ett universitet där vetenskap och konst förenas med teknik och ekonomi. Ett livligt campus och de fritt valbara kurserna från de olika högskolorna sammanför effektivt studerande från olika områden. Denna ofta mycket spontana tvärvetenskaplighet är ägnad att föda nya idéer och sammansvetsa entusiaster, skapa vänskapsband, nyttiga nätverk och i slutändan även nya företag.

Karriärmöjligheter

I näringslivet är de utexaminerade från programmet högt värdesatta experter på internationellt ledarskap. De utexaminerade kan verka på många områden och i olika roller som exempelvis:

 • Business Analyst
 • Consultant
 • Associate
 • Brand Manager
 • Marketing Manager
 • Development Manager
 • Engagement Manager
 • Operations Manager

CEMS-gemenskapen erbjuder de studerande och utexaminerade omfattande stöd i karriären, exempelvis det internationella Career Web och CEMS Career Forum samt andra karriärevenemang. Många utexaminerade inleder sin karriär utomlands.

Aalto-universitetet har väletablerade karriärtjänster som stöder anställningsmöjligheterna i Finland och utomlands. Studerande från Aalto-universitetet har i allmänhet lätt att hitta goda jobb efter examen. Den mycket aktiva andan av entreprenörskap på universitetet fungerar också som språngbräda för att grunda företag. Om du är intresserad av en akademisk bana ger magisterprogrammet Global Management en god grund för doktorand- och forskarstudier.

Chat with Aalto students

Are you wondering what it is like to study at Aalto University? Or what student life is like at Aalto’s vibrant Otaniemi Campus or at the Mikkeli Unit? Come chat with our students about all things Aalto!

Prata med våra studerande!
Group of students

Möjligheter till fortsatta studier

Examen ger behörighet för doktorandstudier.

 

Ansökning

Antagningarna till magisterprogrammen i ekonomi vid Aalto-universitetet ordnas en gång om året. Ansökningstiden för studier som börjar hösten 2022 pågår från 1 december 2021 till 3 januari 2022.

Här är de viktigaste datumen att komma ihåg:

 • 1 december 2021 – Ansökningstiden börjar, ansökningssystemet online öppnas
 • 3 januari 2022 – Ansökningstiden slutar, ansökningssystemet online stängs
 • 29 mars 2022 – Antagningsresultaten publiceras tidigast
 • 20 april 2022 – Deadline för att ta emot den erbjudna studieplatsen

Programme-specific Admission Requirements

In addition to the programme-specific admission requirements listed below for admission group 1 and admission group 2, applicants must also fulfill the general admission requirements.

Admission group 1: Bachelor’s degree from a university in Finland

Admission group 2: Bachelor’s degree from a university of applied science in Finland or from a higher education institution abroad

Required application documents

See detailed application criteria below in PHASE I.

 1. Transcript of records
 2. Proof of proficiency in English
 3. Proof of proficiency in language 2
 4. CV
 5. GMAT or GRE results (Admission group 2 only)
 6. Motivation video

All the above documents are mandatory for an applicant to be eligible. Documents 1-5 must be submitted in the regular application portal. Document 6, the motivation video is to be submitted via the link below during the application period.

Motivation video for MSc in Global Management (incl. CEMS MIM)

Student selection criteria

Applicants' suitability for the programme will be assessed based on the following CEMS-wide selection criteria:

Intellectual potential & knowledge

 • Intellectual potential
 • Academic excellence
 • Prior knowledge in the business field

Attitude & soft skills

 • Desire to achieve
 • Interpersonal competences
 • Integrity
 • Critical thinking
 • Motivation for the MIM program

International orientation

 • Language skills
 • International openness and cross-cultural aptitudes

PHASE I: Evaluation based on application documents

1) Academic background (as documented by transcript of records)

 • 60 ECTS of business related studies. The applicant must have completed at least 60 ECTS of business related studies (corresponding to one year of full-time studies at university level).

 • Academic performance

  • Admission group 1: Applicants must demonstrate good academic performance. Applicants with a weighted GPA of previous degree lower than 3.50 (Finnish ECTS evaluation) are not eligible for admission. 

  • Admission group 2: Applicants must demonstrate good academic performance (evaluation is based on the GPA of the previous degree).

2) Language requirements: English (Language 1)

Proficiency in English is an eligibility requirement for the programme. Proof of proficiency is required from both Admission group 1 and group 2 applicants. Acceptable proof of proficiency:

 • Bachelor's or Master's level university degree completed entirely in English

  • at an institution physically located in: USA, Canada, UK, Ireland, Australia or New Zealand, while residing in that country; or
  • in a CEMS /Equis / AACSB accredited institution in an EU/EEA country, Switzerland, or South Africa, while residing in that country (e.g. Aalto University School of Business);

The official language of such degree must have been English, and this must be clearly stated on the degree certificate.

or

 • One of the following language tests (minimum score):
  • IELTS (Academic)/IELTS Indicator (7.0), (*writing 5.5)
  • TOEFL (iBT100), (*writing 22)
  • CAE (B),
  • CPE (C),
  • PTE Academic (68), (*writing 54)

Note: TOEFL iBT Home Edition test is accepted; a minimum score of 100 is required, with a score of at least 20 in each section.

* Additional writing section minimum required by Aalto University. Please check the general Aalto eligibility rules to see if this additional requirement applies to you: https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes.

3) Language requirements: Language 2

Good proficiency (CEFR level B1 or above) in a language other than English is required from all applicants. Acceptable proof of proficiency must be included with the application and may consist of e.g.:

 • School certificate of primary/secondary education completed entirely in the specified language.
 • Bachelor’s degree from a programme in which the official language of instruction was other than English. The official language must be clearly stated on the degree certificate.
 • Certificate from a language test or course(s) in which the level of proficiency is clearly indicated.
 • If no such clear proof of proficiency level is available, certificate of mother tongue issued by official authorities can be used (e.g. Digital and Population Data Services Agency in Finland).

4) CV in English

The comprehensive CV evaluation takes into account relevant education, work experience, and extracurricular activities, as well as international orientation as demonstrated by e.g. work, studies, or extracurricular activities abroad, participation in various international or inter-cultural activities in home country, and knowledge of and interest in learning foreign languages.

Work experience in the CV should be documented by enclosing corresponding work/internship certificates. English translations of these are not required.

5) GMAT score (or comparable GRE score)

GMAT or GRE is obligatory in admission group 2 (minimum score 600 in GMAT or equivalent GRE score). 

6) Motivation video

To demonstrate their motivation for studies in the programme, applicants are required to submit a max 2-minute video in English on the topic: 'How will the Global Management programme together with CEMS MIM help me towards my professional goals?', further divided into two questions:

 1. Why am I applying to this programme?
 2. Why should I be selected to study in the programme and to become a member of the CEMS community?
Motivation video for MSc in Global Management (incl. CEMS MIM)

PHASE II: Interview and further assessment

Based on the evaluation in phase I, the best applicants are allotted a time for an interview and further assessment, including a short oral presentation on a pre-assigned topic. Invitations to phase II are sent per email by February 28, 2022. The assessments take place virtually in early March.

The selection of applicants into the programme is based on phases I and II described above. In case of a tie, phase II scores are used as the basis for evaluation.

Kontakt

Frågor gällande programmet kan ställas till [email protected]

Frågor gällande ansökan och ansökningshandlingar kan ställas till adressen [email protected].

 

Bekanta dig med våra andra magisters program

Seuraa meitä somessa!

Ansökningsperioden börjar 1.12.2021 09:00 (UTC+2)

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat