Utbildningsutbud

Master's Programme in Building Technology

Byggnadstekniken har som mål att skapa hälsosamma och trygga livsmiljöer på den hållbara utvecklingens villkor.
Students at Aalto University's concrete materials laboratory.

Examen:

Diplomingenjör

Ansökningsperiod:

2.12.2019 – 3.1.2020

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES

Ansökningsperioden har slutat

Vänligen notera att ansökningsalternativets undervisningsspråk är engelska.

Byggnadstekniken spelar en central roll när det gäller att skapa trygga och hälsosamma byggda miljöer. Det är möjligt att nå målen för en god boendemiljö energieffektivt och hållbart men det kräver teoretisk förståelse, yrkeskunskap och ett vidsynt perspektiv.

Magisterprogrammet i byggnadsteknik behandlar projektering, konstruktion, användning och underhåll av byggnader och broar. I studierna kan du välja mellan de fyra huvudämnesområdena byggnadskonstruktion, byggnadsprestanda, byggnadsekonomi och mineralbaserade material. Du kan specialisera dig till exempel på byggnaders inneluft, underhåll och reparation, brandsäkerhet eller husteknik.

Under studierna i magisterprogrammet utvecklar du arbetslivsfärdigheter, såsom analytiskt och kritiskt tänkande, multidisciplinärt samarbete och teknisk och vetenskaplig kommunikation. Yrkesetik samt socialt och ekologiskt ansvar är en integrerad del av utbildningen.

De utexaminerade studerandes karriärvägar leder till sakkunnig- och ledarbefattningar inom forskning, privatföretag och myndigheter.

Läs mer (på engelska)

Ansökan till magisterutbildning

Ansökningsperioden har slutat

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat