Master's Programme in Building Technology

Byggnadstekniken har som mål att skapa hälsosamma och trygga livsmiljöer på den hållbara utvecklingens villkor.
An aerial view of the Väre construction site in April 2018

Examen:

Diplomingenjör

Ansökningsperiod:

3.12.2018 - 11.1.2019

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES

Ansökningsperioden har slutat

Föregående ansökningsperiod stängdes 11.1.2019
Läs mer

”Vänligen notera att ansökningsalternativets undervisningsspråk är engelska.”

Byggnadstekniken spelar en central roll när det gäller att skapa trygga och hälsosamma byggda miljöer. Det är möjligt att nå målen för en god boendemiljö energieffektivt och hållbart men det kräver teoretisk förståelse, yrkeskunskap och ett vidsynt perspektiv.

Magisterprogrammet i byggnadsteknik behandlar projektering, konstruktion, användning och underhåll av byggnader och broar. I studierna kan du välja mellan de fyra huvudämnesområdena byggnadskonstruktion, byggnadsprestanda, byggnadsekonomi och mineralbaserade material. Du kan specialisera dig till exempel på byggnaders inneluft, underhåll och reparation, brandsäkerhet eller husteknik.

Under studierna i magisterprogrammet utvecklar du arbetslivsfärdigheter, såsom analytiskt och kritiskt tänkande, multidisciplinärt samarbete och teknisk och vetenskaplig kommunikation. Yrkesetik samt socialt och ekologiskt ansvar är en integrerad del av utbildningen.

De utexaminerade studerandes karriärvägar leder till sakkunnig- och ledarbefattningar inom forskning, privatföretag och myndigheter.

Study programme

The programme includes six courses (totalling 30 credits) of common studies, which make up the autumn term of the first year. After the first term, you choose a specialisation within building technology or – by combining courses from different fields – gather a wider understanding of engineering applications related to building technology.

Technical knowledge is deepened by choosing six courses (30 credits) from the advanced course packages offered by the programme. The synthesis or specialisation of your studies can be further strengthened through 30 credits of elective studies, which may include courses offered by the study programme or other Aalto University courses. For those looking for specialisation, pre-defined course packages are also available.

For more information on the courses included in the programme, please visit the programme's section on Into, Aalto University's student portal.

Sara Troberg

A master's degree in the field of construction took Sara Troberg from Otaniemi to New York.

Read more
Sara Troberg at the Moynihan Station jobsite in New York

Career opportunities

As the need of civil engineers is undeniable for building and maintaining structures, there is a natural demand for professionals graduated in building technology.  After graduation, students have typically worked with design, construction, project, and research tasks in the field of building technology.  In later phases, duties may often be connected to the roles of advisor, administrator, manager or senior researcher.  If not self-employed, a vast variety of possible employers can be found: national and international  construction businesses as well as building materials industries. Positions also exist in the public sector, e.g. public administration, environmental organisations and institutions such as United Nations.

Admission requirements

Aalto University's student selection process is competitive and paper-based. Applications that pass the eligibility check (administrative evaluation) conducted by Aalto University Admissions Services proceed to the school's programme-specific academic evaluation.

The following are used as criteria for academic evaluation:

  • university/higher education institution; recognized for high quality of education and research
  • degree and relevance of studies; suit very well or excellent to the study option
  • academic performance; need to be mainly very good or excellent
  • motivation and commitment to the programme; should be clearly in connection with the study option

Additional documents

The following mandatory documents are required by the programme:

  •     a motivation letter
  •     cv

Motivation letter

Contact information

For enquiries regarding the application process, please contact [email protected]

For enquiries regarding the content of programme and studies, please contact [email protected] 

Programme director: Professor Antti Peltokorpi

Ansökan till magisterutbildning

Ansökningsperioden har slutat

Föregående ansökningsperiod stängdes 11.1.2019
Läs mer
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat