Tjänsteenheter

Språkcentret

Språkcentrets syfte är att ge studerande och personal språk- och kommunikationsförmågor som ger en stark grund för framgång i studier och arbetsliv.
Aalto University, photo Unto Rautio

Språkcentret är Aalto-universitetets gemensamma tjänsteenhet för språk och kommunikation. Vi ordnar undervisningen för språk och språkkommunikation för studerande och personal. Dessutom erbjuder vi översättnings- och språkgranskningstjänster för personal vid Aalto-universitetet. 

Språkcentrets kontaktuppgifter (Into)

Vi erbjuder översättnings- och språkgranskningstjänster för personal vid Aalto-universitetet och ordnar skräddarsydda och individuella undervisningstillfällen och -kurser för universitetets enheter. 

Syftet med våra kurser är att ge deltagarna sådana språk- och kommunikationskunskaper som dagens mångkulturella och flerspråkiga arbets- och studiemiljöer kräver.

Personal kan även ta del av kurser som främst är avsedda för studerande och personalen kan kontakta Språkcentret om de vill ha personlig rådgivning i sin kommunikation i engelska, svenska eller finska.

Logga in för ytterligare information.

Lärandetjänster

Aalto-universitetet erbjuder många olika tjänster som främjar studierna under hela studietiden.

Läs mer
Kuvassa kaksi opiskelijaa tutkii tietokoneen ruutua pöydän molemmiin puolin.Photo: Unto Rautio
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat