Tjänsteenheter

Språkcentret

Språkcentrets syfte är att ge studerande och personal språk- och kommunikationsförmågor som ger en stark grund för framgång i studier och arbetsliv.
Aalto University, photo Unto Rautio

Språkcentret är Aalto-universitetets gemensamma tjänsteenhet för språk och kommunikation. Vi ordnar undervisningen för språk och språkkommunikation för studerande och personal.

Språkcentrets kontaktuppgifter (Into)

Vi ordnar skräddarsydda och individuella undervisningstillfällen och -kurser för universitetets enheter. 

Syftet med våra kurser är att ge deltagarna sådana språk- och kommunikationskunskaper som dagens mångkulturella och flerspråkiga arbets- och studiemiljöer kräver.

Personal kan även ta del av kurser som främst är avsedda för studerande och personalen kan kontakta Språkcentret om de vill ha personlig rådgivning i sin kommunikation i engelska, svenska eller finska.

(Heidi Rontu, projektdirektör, utvecklingsprojekt inom utbildning 2020–2021)

Logga in för ytterligare information.

Kieli- ja viestintäopinnot (Into)

Opintojen tarkoitus on antaa opiskelijoille kieli- ja viestintätaidot, jotka luovat vahvan pohjan menestykseen opinnoissa ja työelämässä.

Lue lisää
Students at Finnish class

Kielikeskus - yhteystiedot (Into)

Kielikeskuksen opetushenkilökunnan yhteystiedot.

Lue lisää
Kaksi opiskelijaa juttelee keskenään. Kuva: Unto Rautio / Aalto-yliopisto

Aalto-universitetets språkliga riktlinjer

Språkliga principer vid Aalto-universitetet

Ledning

Lärandetjänster

Aalto-universitetet erbjuder många olika tjänster som främjar studierna under hela studietiden.

Läs mer
Kuvassa kaksi opiskelijaa tutkii tietokoneen ruutua pöydän molemmiin puolin.Photo: Unto Rautio
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat