Nyheter

Studeranden Eeli Susan: Huvudämnet Signal Processing and Data Science är en perfekt mix av teori och praktik

Eeli anser att magisterprogrammets breda kursutbud gör det möjligt att skräddarsy studierna enligt egna preferenser.
Student Eeli Susan
Eeli Susan säger att huvudämnet öppnar många olika jobbmöjligheter.

När studeranden Eeli Susan förstod att signaler finns överallt var magisterprogrammet i signalbehandling ett självklart val för honom. Det mångsidiga kursutbudet är enligt honom en av programmets starka sidor.

Varför valde du huvudämnet Signal Processing and Data Science?

Signal Processing and Data Science var en mycket naturlig fortsättning på min kandidatexamen i informationsteknologi. När jag förstod att nästan vad som helst kan uppfattas som signaler (exempelvis bilder, inspelningar, till och med molekyler), blev huvudämnet ett självklart val för mig. Det kändes fascinerande att lära sig färdigheter med vilka man kan lösa många praktiska problem, från självkörande bilar till MRI.

Jag har nu avlagt alla kurser och tycker att det här huvudämnet var en perfekt mix av teoretiska och praktiska kurser om många olika ämnen. Ämnen jag själv valde var till exempel datorsyn, taligenkänning, medicinsk bildanalys och djupinlärning. Det breda kursutbudet gör det möjligt att skräddarsy studierna enligt sina intressen. Jag hade kunnat välja många fler kurser om till exempel telekom, datornät eller programmering. Kursutbudet var också en orsak till att det var så lätt att välja just det här magisterprogrammet. Jag behövde inte genast vara klar över vad jag ska inrikta mig på.

Vad har varit det bästa med studierna?

Som jag sade tidigare var jag mycket förtjust över programmets breda kursutbud och det praktiska arbetet. Till exempelteorin man lär sig om taligenkänning kunde tillämpas också på datorsyn. Att hitta sambanden mellan olika områden gav mina studier ett stort mått av sammanhang och självförtroende att hantera signaler av alla slag.

Vilken har varit den intressantaste kursen?

Det känns svårt att välja bara en intressantaste kurs. Kursen AI in health technologies D gav en bred översikt över olika AI-tillämpningar inom medicinen. Till kursen hörde ett projekt vars teman bland annat var klassificering av hudcancer med hjälp av bilder och diagnos av hjärtinfarkt ur ett EKG. Teoritunga kurser som Deep Learning D gav många verktyg för senare praktiska projektarbeten. Jag började skapa syntetiska EKG-signaler som man teoretiskt kunde använda för bättre diagnostisering av hjärtstillestånd. Erfarenheterna av hela projektstyrningen, från insamling av data till att hitta lämpliga modeller och metoder, är en oersättlig erfarenhet för min karriär.

Hur ser framtiden ut på området?

Huvudämnet öppnar för utomordentliga jobbmöjligheter. Den gedigna teoretiska grunden och bred erfarenhet av praktiska kurser är just ett sådant paket som många företag letar efter. Kursprojekten på kurser som AI in health technologies D, Speech Recognition D och Signal Processing for Communications är alla utmärkta lektioner i hur teori omvandlas till praktik. På de här kurserna lär man sig att problemen i verkliga livet är mycket svårare än teorin.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:

Läs fler nyheter

Kaksi opiskelijaa Aalto-yliopiston kampuksella.
Studier Publicerat:

Aalto-universitetet antog 2 027 nya studerande

Sammanlagt sökte 13 500 sökande till Aalto i vårens andra gemensamma ansökan
campus på hösten
Studier Publicerat:

Öppna universitetets höststudier 2024 har publicerats

Anmälan till höstens kurser startar tidigast i augusti.
Studentguide nyhet, illustrering
Studier Publicerat:

Blivande magister – ge respons på studierna och var med och påverka!

Svara på enkäten för utexaminerade magistrar och påverka utvecklingen av studierna inom ditt område.
Tulevaisuuden uran pohtimisessa käytetään luovuutta.
Studier Publicerat:

Kurs i karriärdesign ger dig möjlighet att sakta ner och lära känna dig själv

Career Design Lab stöder studenternas övergång till arbetslivet. Nyckeln till en hållbar framtid i arbetslivet är ett fördomsfritt och kreativt förhållningssätt till karriärdesign.