Nyheter

Rektor Ilkka Niemelä: ”Att investera i universiteten är den bästa lösningen på bristen på experter"

Vid inskriptionen talade även ordförande för Aalto-universitetets studentkår Otto Usvajärvi. Inskriptionen skedde virtuellt.
Rehtori Ilkka Niemelän puhe

I sitt öppningstal för läsåret ansåg Aalto-universitetets rektor Ilkka Niemelä det viktigt att regeringen förlängde satsningen på forskning och utveckling samt utbildning i budgetpropositionen för 2023 som lades fram förra veckan. Målet är att öka forsknings- och utvecklingsutgifterna till fyra procent av bruttonationalprodukten fram till 2030. ”Detta är ett steg i rätt riktning, men för att nå målet krävs betydande satsningar också av nästa regering. Vi står inför dramatiska förändringar när vi söker lösningar på mänsklighetens stora hållbarhetsutmaningar, i synnerhet klimatförändringen och förlusten av biologisk mångfald. Det är viktigt att de offentliga satsningarna på forskning och utveckling riktas in på hållbar utveckling, men på så sätt att de märkbart gagnar privata satsningar, eftersom merparten av forsknings- och utvecklingsinvesteringarna trots allt kommer från företag.”  

Enligt Niemelä: ”På vägen mot målet på fyra procent ökar mängden forsknings- och utvecklingsinvesteringar med flera hundra miljoner euro per år, och av detta består uppskattningsvis över hälften av expertarbete. Detta innebär att vi kommer att behöva en stor mängd nya experter i framtiden. När det kommer till hållbarhetsutmaningar, hållbar tillväxt och de forsknings- och utvecklingsinvesteringar som behövs är det i själva verket tillgången på experter och kompetens som utgör den främsta utmaningen. Det bästa sättet att lösa denna utmaning är att satsa på universiteten! Dessa satsningar har en dubbel effekt: det uppstår ny kunskap samt forskningsresultat och uppfinningar som leder till hållbara innovationer samtidigt som det akuta behovet av nya experter tillgodoses.” 

Otto Usvajärvi, ordförande för Aalto-universitetets studentkår, konstaterade följande i sitt tal: ”Universitetsgemenskapen har haft det svårt under de senaste åren. Hela gemenskapen gjorde sitt bästa och klarade sig utmärkt under överraskande förhållanden. Trots det var den plötsliga förändringen i samhällets atmosfär som pandemin ledde till ett hårt slag i synnerhet för studerande som inledde sina studier. Många av dem var tvungna att klara sig i en ny miljö utan det skyddsnät som normalt hör till studietiden.” 

”De osäkra och svåra tiderna är inte förbi, men historien har påvisat att universitetsgemenskapen har kraft och förståelse att klara av svåra tider och samhälleliga förändringar. Vid Aalto hjälper vi våra kamrater och dem som behöver stöd. Här får alla vara med och allas insats behövs,” fortsatte Usvajärvi. 

Jukka Seppälä utnämndes till Aalto-professor 

Jukka Seppälä, professor i polymerteknologi, utnämndes vid inskriptionen till Aalto-professor. Titeln kan beviljas en professor vars vetenskapliga meriter är exceptionellt betydande.  

Seppälä är specialiserad på polymervetenskap och i synnerhet på forskning i biopolymerer. Biopolymerer baserar sig på förnybara råmaterial och kan dessutom vara bionedbrytbara. Forskningen har lett till nya uppfinningar och innovationer inom kemi- och skogsindustrin samt inom medicinska biomaterial.  

Seppälä var i ett tidigt skede med och utvecklade bionedbrytbara material som baserade sig på biobaserad mjölksyra och som ersätter traditionellt plast. Han har även utvecklat medicinska polymerer. Exempel på dem är bioaktiva kompositer som bryts ned i kroppen och polymermaterial som kontrollerat frigör läkemedel.  

Vid Aalto-universitetet har Seppälä varit direktör för sin institution och vice dekanus. Seppälä har lett en spetsforskningsenhet vid Finlands Akademi, varit direktör för den nationella infrastrukturen för bioekonomi och akademiprofessor vid Finlands Akademi. Hans 420 referentgranskade publikationer har refererats cirka 12 000 gånger och han är en av uppfinnarna i över 50 patentfamiljer. Seppälä har handlett över 200 diplomarbeten och cirka 40 doktorsavhandlingar.  

Professor Seppälä höll ett Aalto-föredrag i samband med inskriptionen. 

Mika A. Sillanpää och Laure Mercier de Lépinay belönades för årets Aalto-gärning

Professor Mika A. Sillanpää och biträdande professor Laure Mercier de Lepinay belönades för årets Aalto-gärning, ett forskningsgenombrott inom fysik. Sillanpää, de Lépinay och de andra i forskarteamet kullkastade kvantmekanikens grundprincip med hjälp av kvanttrummor. Forskarna lyckades samtidigt mäta plats och snabbhet på två trumskinn på kvantnivå, vilket tidigare ansågs vara omöjligt. De utmanande proven krävde mycket tålamod för att utveckla och testa nya angreppssätt. Physics World, som representerar det internationella fysiksamfundet, belönade bedriften som det viktigaste forskningsgenombrottet 2021.

Vid inskriptionen utdelades dessutom pris till anställda vid universitetet. 

 

Foto: Aalto-universitetet / Mikko Raskinen.

 

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Läs fler nyheter

Kolme henkilöä Kauppakorkeakoululla
Universitetet Publicerat:

Undervisningen och kurserna utvecklas på grundval av responsen från studerandena

Enkäten AllWell? kartlägger saker som kan förbättras för att studerandenas studieförmåga ska bli bättre
Aalto logo on the snow
Campus, Universitetet Publicerat:

Beredskap för cirkulerande elavbrott på Otnäs campus

Om eventuella elavbrott informeras i mån av möjlighet på förhand.
Kampuspyörä
Campus, Universitetet Publicerat:

13 000 euro till de studerandes välbefinnande - rösta på den bästa idén!

I september 2022 fick våra studerande komma med idéer om hur universitetet borde använda 13 000 euro för att öka studerandes välbefinnande på campuset. Nu är det dags att rösta fram den bästa idén för genomförande under våren 2023.
ACRE Campus Plan
Campus, Universitetet Publicerat:

Svara på campusenkäten, påverka och vinn – enkäten är öppen fram till 9.11.

Mot världens bästa campusupplevelse! Dela med dig av dina åsikter om din arbetsmiljö – vad fungerar och vad borde man utveckla? Du kan vinna lunch för en vecka eller andra välmåendepriser.