Nyheter

Ossi Naukkarinen utnämnd till vicerektor med ansvar för forskning

Ossi Naukkarinen inleder sin femårsperiod den 1 november.
Ossi Naukkarinen / Aalto University / Photo: Lasse Lecklin

Styrelsen för Aalto-universitetet har utnämnt vicedekanus vid Högskolan för konst, design och arkitektur, professor Ossi Naukkarinen, till vicerektor med ansvar för forskning vid Aalto-universitetet för en period på fem år med inledning den 1 november 2018.

Filosofie doktor Ossi Naukkarinen (f. 1965) har sedan år 1991 arbetat med olika uppgifter vid Högskolan för konst, design och arkitektur, bl.a. som professor i estetik sedan år 2016 och som vicedekanus med ansvar för undervisning under åren 2012–2017. Han utnämndes till vicedekanus med ansvar för forskning år 2017. Han är också ledare för doktorsutbildningsprogrammet vid Högskolan för konst, design och arkitektur och ordförande för styrgruppen för Aalto Studios-infrastrukturen.

”I Ossi Naukkarinen får vi en utmärkt möjliggörare som kan främja Aalto-universitetets kärnidé: vår ambitiösa och sektorsövergripande forskning och vår konstnärliga verksamhet. Valet föregicks av en omfattande och noggrann ansöknings- och utvärderingsprocess, som på ett heltäckande sätt omfattade akademisk expertis inom universitetets olika områden. I varje steg av processen var Ossi Naukkarinen övertygande med sin kunskap, sitt synsätt och sina personliga egenskaper. Han ger förstklassiga prov på akademisk ledning vid Aalto-universitetet, har starka akademiska meriter inom sitt eget område och gedigen erfarenhet av att bygga upp sektorsövergripande samarbete. Vi hälsar honom varmt välkommen till det nya uppdraget”, säger rektor Ilkka Niemelä.

”Jag är mycket glad över mitt nya uppdrag vid Aalto-universitetet. Jag väntar med iver på att få lyssna på forskargemenskapen och att vi tillsammans ska kunna vidareutveckla Aalto-universitetet. Under hela min akademiska karriär har jag varit intresserad av relationerna mellan olika vetenskapsgrenar och strävat efter att kombinera varierande perspektiv och metoder. Detta har lett till att jag har fått en djup respekt för olika kompetensområden och jag hoppas kunna hjälpa alla forskare och forskarstuderande vid Aalto-universitetet att nå bästa möjliga resultat inom sina respektive områden. Jag vill samtidigt även uppmuntra till sektorsövergripande samarbete. Något som ligger mig särskilt nära är att vi tillsammans ska kunna bygga upp förutsättningarna för det dagliga forskningsarbetet, såsom finansiering, tjänster och lokaler, så att de är så högklassiga som möjligt. Genom långsiktigt grundarbete når man utmärkta resultat”, konstaterar Ossi Naukkarinen.

Ossi Naukkarinen ska rapportera till provost Kristiina Mäkelä.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Relaterade nyheter

Aalto-yliopistokiinteistöt ACRE toimitusjohtaja managing director Ville Jokela Kuva: Kalle Kataila
Utnämningar, Campus, Pressmeddelanden, Universitetet Publicerat:
Professori Maaria Nordman istuu rakennetun ympäristön laitoksen tilojen edessä.
Utnämningar Publicerat:

Maaria Nordman har utnämnts till biträdande professor i geoinformatik

Nordmans forskning är inriktad på geodynamik, geodesi och positionsbestämning.
Professori Elias Oikarinen Väreen edessä.
Utnämningar Publicerat:

Elias Oikarinen har utnämnts till Associate Professor i fastighetsekonomi

Oikarinen forskar bl.a. i prisbildning och dynamik på bostadsmarknaden och i fastighetsplacering.
Pekka Töytäri_Tuote-palvelujärjestelmien myynnin työelämäprofessori
Utnämningar, Samarbete Publicerat:

Pekka  Töytäri  utnämnd till arbetslivsprofessor i försäljning av produkt-tjänstesystem

Professuren, med inriktning på säljledning, inrättas med hjälp av donationer från Weisell-stiftelsen, Valmet och Wärtsilä.