Nyheter

Esbos stadsdirektör Jukka Mäkelä, konstnären Eija-Liisa Ahtila och 13 andra påverkare inom teknik, konst och samhälle blir hedersdoktorer

Hedersdoktorerna promoveras den 13 och 14 juni 2019 vid Aalto-universitetets promotioner inom området för konst och vid de tekniska högskolorna.
Promootio_2018_akti_sorjonen

Hedersdoktorer inom konst:

 • Bildkonstnär och filmskapare Eija-Liisa Ahtila
 • Professor i användarorienterad design Jacob Buur, Syddansk universitet
 • Professor emerita, textilkonstnär Helena Hyvönen
 • Landskapsarkitekt Leena Iisakkila
 • Direktör Kari Korkman, grundare av Helsinki Design Week
 • Professor i visuell kultur Irit Rogoff, Goldsmiths, University of London
 • Mediekonstnär Gerfried Stocker, konstnärlig ledare, verkställande direktör för Ars Electronica Festival
 • Chefredaktör, förläggare Daniel Thawley, A Magazine Curated by

Presentationer av hedersdoktorer finns på Aalto-universitetets webbsidor (på engelska/finska).

Hedersdoktorer inom teknik:

 • Teknologidirektör Matti Kauhanen, ABB
 • Generaldirektör Arvo Kokkonen, Lantmäteriverket
 • Professor Enrique J. Lavernia, University of California
 • Direktör Marja Makarow, Biocenter Finland
 • Stadsdirektör Jukka Mäkelä, Esbo stad
 • Verkställande direktör Jussi Pesonen, UPM-Kymmene Oy
 • Forskningsdirektör Markku Tilli, Okmetic Oy

Presentationer av hedersdoktorer finns på Aalto-universitetets webbsidor (på engelska/finska).
 

Titeln hedersdoktor är den högsta hedersbetygelsen som ett universitet kan bevilja någon. Promotionen är universitetets mest ansedda ceremoni. Vid promotionen promoveras doktorer och hedersdoktorer inom olika vetenskapsområden och vid promotionen inom området för konst promoveras också magistrar. I enlighet med den akademiska traditionen upptas de som avlagt examina vid promotionen som fullvärdiga medlemmar av sitt vetenskapliga samfund och presenteras för samfundet.

Den 11 juni ordnades en paneldiskussion med hedersdoktorerna kring temat Future of university as a hub of creativity, heritage, and innovation. I diskussionen deltog Jacob Buur, Kari Korkman, Marja Makarow, Jukka Mäkelä och Gerfried Stocker. I diskussionen begrundades universitetscampusets framtida roll, betydelse och möjligheter.

Den 13 juni hölls promotionen vid Högskolan för konst, design och arkitektur, och den 14 juni hölls promotionen inom det tekniska området. I promotionen inom det tekniska området deltog Högskolan för ingenjörsvetenskaper, Högskolan för kemiteknik, Högskolan för teknikvetenskaper och Högskolan för elektroteknik.

Promotionerna ingår i Aalto-universitetets ceremonivecka.

Ytterligare information om ceremoniveckan och promotionerna (på engelska/finska): https://www.aalto.fi/fsv/ceremoniveckan

Ceremonimästare Tatu Pohjola
Aalto-universitetet
[email protected]
050 576 0125

Foto: Heli Sorjonen/Aalto-universitetet

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Relaterade nyheter

Aalto-yliopistokiinteistöt ACRE toimitusjohtaja managing director Ville Jokela Kuva: Kalle Kataila
Utnämningar, Campus, Pressmeddelanden, Universitetet Publicerat:
Professori Maaria Nordman istuu rakennetun ympäristön laitoksen tilojen edessä.
Utnämningar Publicerat:

Maaria Nordman har utnämnts till biträdande professor i geoinformatik

Nordmans forskning är inriktad på geodynamik, geodesi och positionsbestämning.
Professori Elias Oikarinen Väreen edessä.
Utnämningar Publicerat:

Elias Oikarinen har utnämnts till Associate Professor i fastighetsekonomi

Oikarinen forskar bl.a. i prisbildning och dynamik på bostadsmarknaden och i fastighetsplacering.
Pekka Töytäri_Tuote-palvelujärjestelmien myynnin työelämäprofessori
Utnämningar, Samarbete Publicerat:

Pekka  Töytäri  utnämnd till arbetslivsprofessor i försäljning av produkt-tjänstesystem

Professuren, med inriktning på säljledning, inrättas med hjälp av donationer från Weisell-stiftelsen, Valmet och Wärtsilä.