Esbos stadsdirektör Jukka Mäkelä, konstnären Eija-Liisa Ahtila och 13 andra påverkare inom teknik, konst och samhälle blir hedersdoktorer

Hedersdoktorerna promoveras den 13 och 14 juni 2019 vid Aalto-universitetets promotioner inom området för konst och vid de tekniska högskolorna.
Promootio_2018_akti_sorjonen

Hedersdoktorer inom konst:

 • Bildkonstnär och filmskapare Eija-Liisa Ahtila
 • Professor i användarorienterad design Jacob Buur, Syddansk universitet
 • Professor emerita, textilkonstnär Helena Hyvönen
 • Landskapsarkitekt Leena Iisakkila
 • Direktör Kari Korkman, grundare av Helsinki Design Week
 • Professor i visuell kultur Irit Rogoff, Goldsmiths, University of London
 • Mediekonstnär Gerfried Stocker, konstnärlig ledare, verkställande direktör för Ars Electronica Festival
 • Chefredaktör, förläggare Daniel Thawley, A Magazine Curated by

Presentationer av hedersdoktorer finns på Aalto-universitetets webbsidor (på engelska/finska).

Hedersdoktorer inom teknik:

 • Teknologidirektör Matti Kauhanen, ABB
 • Generaldirektör Arvo Kokkonen, Lantmäteriverket
 • Professor Enrique J. Lavernia, University of California
 • Direktör Marja Makarow, Biocenter Finland
 • Stadsdirektör Jukka Mäkelä, Esbo stad
 • Verkställande direktör Jussi Pesonen, UPM-Kymmene Oy
 • Forskningsdirektör Markku Tilli, Okmetic Oy

Presentationer av hedersdoktorer finns på Aalto-universitetets webbsidor (på engelska/finska).
 

Titeln hedersdoktor är den högsta hedersbetygelsen som ett universitet kan bevilja någon. Promotionen är universitetets mest ansedda ceremoni. Vid promotionen promoveras doktorer och hedersdoktorer inom olika vetenskapsområden och vid promotionen inom området för konst promoveras också magistrar. I enlighet med den akademiska traditionen upptas de som avlagt examina vid promotionen som fullvärdiga medlemmar av sitt vetenskapliga samfund och presenteras för samfundet.

Den 11 juni ordnades en paneldiskussion med hedersdoktorerna kring temat Future of university as a hub of creativity, heritage, and innovation. I diskussionen deltog Jacob Buur, Kari Korkman, Marja Makarow, Jukka Mäkelä och Gerfried Stocker. I diskussionen begrundades universitetscampusets framtida roll, betydelse och möjligheter.

Den 13 juni hölls promotionen vid Högskolan för konst, design och arkitektur, och den 14 juni hölls promotionen inom det tekniska området. I promotionen inom det tekniska området deltog Högskolan för ingenjörsvetenskaper, Högskolan för kemiteknik, Högskolan för teknikvetenskaper och Högskolan för elektroteknik.

Promotionerna ingår i Aalto-universitetets ceremonivecka.

Ytterligare information om ceremoniveckan och promotionerna (på engelska/finska): https://www.aalto.fi/fsv/ceremoniveckan

Ceremonimästare Tatu Pohjola
Aalto-universitetet
[email protected]
050 576 0125

Foto: Heli Sorjonen/Aalto-universitetet

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Relaterade nyheter

Olli Varis nimitetty Aalto-professoriksi
Utnämningar Publicerat:

Olli Varis har utnämnts till Aalto-professor

Professor Olli Varis från Institutionen för byggd miljö har utnämnts till Aalto-professor. Hederstitel beviljas åt professorer vars vetenskapliga meriter är exceptionellt betydelsefulla.
Kun tietotekniikan laitoksen uusi apulaisprofessori Elisa Mekler teki väitöskirjaansa, pelillistämisen tutkiminen psykologisesta, teoreettisesta näkökulmasta motivaatioteorioita hyödyntäen oli uutta. "Sitä ei yksinkertaisesti tehty aikaisemmin", Mekler sanoo.
Utnämningar, Vetenskap & konst Publicerat:

Biträdande professor Elisa Mekler: Spelande kan hjälpa till med att klara sig ur svåra livssituationer och öka välmåendet

Biträdande professor Elisa Mekler har märkt att datorspel kan hjälpa människor att klara sig ur svåra livssituationer. Det innebär en ny utmaning för spelutvecklare.
Tuomas Auvinen / Photo by Joonas Villanen
Utnämningar, Pressmeddelanden, Universitetet Publicerat:
Aalto University Janne Laine
Utnämningar, Pressmeddelanden Publicerat:

Janne Laine utnämnd till vicerektor med ansvar för innovation

Den nya vicerektorns femårsperiod börjar den 1 januari 2019.