Tillgänglighetsredogörelse – Foleon

Foleon är ett tredjepartsprogram som används av Aalto-universitetet.

Denna webbplats är byggd på Foleon, ett tredjepartsprogram som används av Aalto-universitetet sedan 1 januari 2020. Foleon är WCAG 2.1-certifierat, vilket betyder att programmet följer de senaste riktlinjerna gällande tillgänglighet för webbinnehåll. Dessa riktlinjer har tagits i övervägande varje gång Foleon lanserat en ny funktion. Detta arbetssätt är i linje med Europeiska unionens tillgänglighetsdirektiv.

Foleon ser till att webbplatsen håller en hög standard gällande tillgängligheten för användare med funktionsnedsättningar som annars skulle hindra dem från att ha en god användarupplevelse. Foleon tar hand om den tekniska delen av tillgänglighetsproblemen såsom åtkomst från olika skärmar och enheter, färgtillgänglighet för synskadade användare och tiltelformatering som markerar hierarkin i texten.

Därför har Aalto-Universitetet åtagit sig att följa digitala tillgänglighetsstandarder när tredjepartsverktyg används. Digital tillgänglighet tas i beaktan i universitetets verksamhet och för att nå det målet så ser vår personal till att digital tillgänglighet implementeras på ett ansvarsfullt sätt.

Aalto-universitetet strävar efter att säkerställa innehållets tillgänglighet med Foleon. Det innefattar tillägg av beskrivande alt-texter för bilder och grafik samt integrationen av undertexter i filmer. Det innefattar också förbättringar av PDF-filernas taggning, upplåsning av säkerhetsinställningar, namngivning av bilder och en språkbeteckning som anger dokumentets huvudspråk.

Om du upptäcker några brister avseende tillgängligheten på sidan kan du skicka din feedback till: [email protected].

Vi kommer att ge respons på din feedback senast inom två veckor.

Den här redogörelsen skapades 20 september 2020.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat