Institutionen för neurovetenskap och biomedicinsk teknik

Undervisning

Institutionen för neurovetenskap och medicinsk teknik erbjuder kurser på kandidat-, magister- och doktorandnivå.

Institutionen för neurovetenskap och medicinsk teknik erbjuder kurser på kandidat-, magister- och doktorandnivå.

Kandidatprogram

Institutionen erbjuder två huvudämnen på kandidatnivå: Engineering physics (teknisk fysik) och Bioinformation technology (bioinformationsteknik). Vi handleder även kandidatuppsatser.

Magisterprogram

Institutionen erbjuder två huvudämnen inom magisterprogrammet inom Life Science Technologies:

(1) Biomedical Engineering

Mål: Biomedicinsk teknik bygger på en solid bas bestående av fysik och teknik för att kunna karakterisera, övervaka, avbilda och påverka biologiska system. För att kunna mäta, avbilda och modulera biologiska system så introduceras studeranden i huvudämnet till fysik inom ämnet. Dessutom ger huvudämnet grundläggande kunskap och kompetens för att kunna utveckla nya ingenjörslösningar för diagnos- och behandlingsbehov inom sjukvården. Huvudämnet erbjuder en utmärkt grund för en karriär inom medicinteknikindustrin eller det akademiska fältet.

(2) Human Neuroscience and Technology

Mål: Vi strävar efter att ge studerandena en stark grund för att kunna förstå strukturen och funktionerna hos den mänskliga hjärnan, hjärnforskningsmetoder samt neuroteknik. Efter slutförda studier har studerandena en utmärkt grund för en vetenskaplig karriär eller för att applicera sin expertis inom mer tillämpade områden såsom medicinsk teknik, hälsa och välmående samt spelteknik.

Courses

Courses taught at NBE listed in reverse chronological order (most recent first).

Students in front of whiteboard, photo by Unto Rautio / Aalto Material bank

Special courses

Summer schools, workshops and special courses taught at NBE listed in reverse chronological order (most recent first).

TMS-EEG Summer School 2016, photo by Lari Koponen

Master's theses

Master's theses completed at NBE by year (most recent first).

Uusia tutkintotodistuskansioita 2019 alkaen

Master's Programme in Life Science Technologies

The Master's Programme in Life Science Technologies educates a new generation of engineers, researchers, entrepreneurs and academicians who are all committed to get people to live healthier lives. Life science technology can, for example, shape and equalize healthcare systems and lower the production costs of medicine.

Aalto University / students at Aalto University / photo by Aino Huovio

Doktorandprogram

Många doktorander på Aalto SCI Doctoral Programme skriver sin avhandling inom en forskargrupp vid Institutionen för neurovetenskap och medicinsk teknik. 

Se även Doctoral programme Brain & Mind (B&M) för ett multidisciplinärt doktorandnätverk. B&M kopplar samman forskargrupper inom neurovetenskap vid Helsingfors universitet och Aalto-universitetet. 

Vi har en lång tradition i att utbilda forskare och handleda avhandlingar.

Doctoral Programme Brain & Mind

The Doctoral Programme Brain & Mind (B&M) is a doctoral education network for students at the University of Helsinki and Aalto University whose thesis work relates to the study of brain and mind.

Brain and Mind Symposium 2019 in Dipoli, Otaniemi. Photo by Jaakko Järvinen.

Dissertations

Doctoral dissertations at NBE listed in reverse chronological order (most recent first).

Tekniikan alan tohtorinhattu
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat