Institutionen för informations- och serviceekonomi

Kompetenscentret för ekonomi i realtid (Real-Time Economy Competence Center)

Ekonomi i realtid är en miljö där alla transaktioner mellan organisationer är i digital form, allt oftare automatiskt genererade och slutförda i realtid både från ett affärs- och ett IT-bearbetningsperspektiv.
Aalto University / School of Business / Department of Information and Service Management / Real-Time Economy Competence Center

För företag, den offentliga sektorn och medborgare innebär det här att beställningar, bekräftelser på beställningar, fakturor och betalningar rör sig från system till system utan fördröjningar. Det här öppnar dörrarna för elektronisk arkivering, elektronisk bokföring och automatiserad bokföring. Fördelarna för samhället i stort är enorma. både när det gäller produktivitet och miljön. RTE-programmet är gemensamt utvecklingsprojekt mellan Tieto och Aalto-universitetets handelshögskola.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: