Evenemang

Disputation inom integration och tillförlitlighet av elektronik, M.Sc. Ayesha Kousar

Rollen hos gränssnittet och olika former av kolnanostrukturer för att kontrollera elektrokemisk neurotransmittersensorik.
Disputation från Aalto-universitetets högskola för elektroteknik, institutionen för elektroteknik och automation
Doctoral hat floating above a speaker's podium with a microphone

Avhandlingens titel: Electrochemistry and Surface Properties of Nanostructured Carbon Electrodes and Interfaces 

Doktorand: Ayesha Kousar
Opponent: Prof. Xinxin Xiao, Aalborg University, Denmark
Kustos: Prof. Tomi Laurila, Aalto-universitetets högskola för elektroteknik, institutionen för elektroteknik och automation

Elektrokemiska kolssensorer har potentialen att effektivt detektera neurotransmitternivåer i hjärnan. Emellertid hindrar biofouling av elektrodytor, som orsakar ytdämpning, tillsammans med brist på känslighet och selektivitet i dessa sensorer, utvecklingen inom området för elektrokemiska biosensorer. Denna studie visar betydelsen av att modifiera materialens sammansättning och struktur för att lösa dessa problem. Denna avhandling betonar att kontrollera bioelektrokemisk sensorprestanda genom (i) att modifiera nanoskaliga och makroskopiska geometrier hos kolnanostrukturer och (ii) systematisk utvärdering av elektroaktiviteten för ofta förbisedda gränssnitt hos elektroder.

Avhandlingen är offentligt tillgänglig i elektronisk form 10 dagar före disputationen: https://aaltodoc.aalto.fi/doc_public/eonly/riiputus/

Kontakt information:

Email  [email protected]
Mobile  +358466379121


Doktorsavhandlingar vid Aalto-universitetets högskola för elektroteknik: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/53

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: