Aalto-universitetet

Högskolornas projekt Digivision 2030

Aalto-universitetet är en aktiv medlem i detta gemensamma, avtalsbaserade projekt för högskolorna i Finland. Målet är att utveckla den finländska högskoleutbildningen med hjälp av digitalisering och att göra Finland till en förebild för flexibelt lärande.
Aalto-yliopisto/ Unto Rautio

Högskolorna i Finland har gemensamt startat projektet Digivision 2030. Det centrala målet med projektet är att öppna de nationella datalagren för individen och samhället och därigenom utveckla pedagogiken och förnya högskolorna.

År 2030 har Finland ett öppet och erkänt ekosystem för lärande, som ger allt bättre inlärningsresultat. Systemet är högklassigt, mångsidigt, flexibelt, effektivt och stöder det livsbreda lärandet.

”Aalto-universitetet har en viktig roll i detta gemensamma arbete tillsammans med finska högskolor och vi kan dela oss erfarenheter från vårt eget Digital Aalto-program. Visionen befrämjar finländska utbildningen som en global föregångare”, säger Aalto-universitetets rektor Ilkka Niemelä, ordförande för styrgruppen för Digivision 2030.  

Aktuellt

Undervisnings- och kulturministeriets pressmeddelande 3.2.2021:

Högskolornas projekt Digivision 2030 inleds

Webinarier

Digivisions webinarier arrangeras varje månad. Webinarierna är öppna för alla intresserade! Mer information webinarierna och projektet finns på Digivisions webbplats.

Webinarier hösten 2021:

  • 14.09. kl. 11.00-12.00 
  • 12.10. kl. 11.00-12.00 
  • 18.11. kl. 15.30-16.30 
  • 14.12. kl. 11.00-12.00

Kontaktpersoner och experter vid Aalto-universitetet

Nyheter

Monitulkintaiset ongelmat vaativat uudenlaista johtamista

Aalto University leading a digital vision of Finnish higher education

President Niemelä elected to chair steering group for project planning now underway.

News

Högskolornas Digivision 2030

De nationella datalagren för lärande öppnas för individen och samhället. År 2030 är Finland en förebild för flexibelt lärande. Den studerande får tillgång till data om sitt eget lärande på ett säkert sätt, vilket möjliggör och stödjer livslångt lärande.

Läs mer
Six students give a high five
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat